Začalo to zneužitím výživného

Jak může být zneužito řízení o údajném neplacení výživného? Své o tom ví pan Miloš Kubík z Ústí nad Labem, který se obrátil na Institut Aleny Vitáskové. Ve sporu s bývalou manželkou, která se chtěla dostat k jeho majetku, se dostal do zájmu organizovaného zločinu propojeného se strukturami státu. Zástupnou či startovní záminkou se měla stát věc patřící ke know-how zločinců parazitujících na problematice rodin, a sice vykonstruované údajné neplacení výživného.

Blíže ke kauze pana Miloše Kubíka připojujeme níže:

1_2017_Milos_Kubik

Leave a Reply