All Posts By

Alena Vitásková

INFORMACE O JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI 21. 10. 2020

By | Nezařazené

Včera 21. října 2020 v 10.30 hodin mělo proběhnout společné jednání vedení Institutu Aleny Vitáskové (IAV) a poslance Jiřího Kobzy s vedením Ministerstva spravedlnosti. Předmětem jednání měly být výstupy ze semináře „Spravedlnost a vymahatelnost práva. Žijeme v právním státě“, který se uskutečnil 7. září 2020 v Poslanecké sněmovně a vzbudil obrovský zájem veřejnosti.

Výstupy semináře byly obsaženy v otevřeném dopise zákonodárcům a vládě s návrhy na opatření. Konkrétně, co občanská veřejnost odmítá, co požaduje a co navrhuje v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti, nápravy justice.

Předmětné jednání se mělo konat v termínu, který navrhlo samo Ministerstvo spravedlnosti, jako reakci na zmíněné požadavky. O to více byli účastníci jednání překvapeni, když jednání bylo ze strany Ministerstva spravedlnosti zrušeno ve chvíli, kdy se zapisovali na recepci ministerstva. Jednání bylo zrušeno na pokyn ministryně spravedlnosti Marie Benešové, později jsme obdrželi omluvný e-mail, jehož opis naleznete na www.institut-av.eu .

Jelikož na ministerstvu probíhala v tentýž den řada dalších schůzek, považujeme krok ministryně, která naši schůzku nařídila zrušit, jako nestandartní. Nedovolujeme si spekulovat, že by se ze strany ministryně mohlo jednat o naši šikanu, či jiný důvod, než byl uveden v omluvném e-mailu. Věříme, že důvodem zrušení schůzky, nebyly informace o stavu české justice, které zaslal IAV v těchto dnech komisařce Věře Jourové. Celý text podnětu naleznete na www.institut-av.eu.

Jelikož se jedná ze strany občanské veřejnosti o velmi závažné věci, které nesnesou jakýkoliv další odklad, požádali jsme v návaznosti na zrušenou schůzku Ministerstvo spravedlnosti o zaslání písemného stanoviska k jednotlivým bodům našeho podnětu odeslaného ústavním činitelům.  Chceme posunout naši vzájemnou komunikaci s ministerstvem již do fáze konkrétních řešení, abychom urychlili nutný proces nápravy justice.

V zájmu veřejnosti jsme připraveni konstruktivně spolupracovat ze státní moci i prostřednictvím elektronické komunikace.

 

Ing. Alena Vitásková předsedkyně IAV

Praha, dne 22. 10. 2020

POŽADAVKY NA NÁPRAVU JUSTICE-PROBĚHNE JEDNÁNÍ NA MINISTERSTVU SPRAVEDLNOSTI

By | Nezařazené

 

 

 • IAV bude jednat se zástupci Ministerstva spravedlnosti
 • Podali jsme podnět na EK ke stavu justice v ČR

 

 • Požádali jsme komisařku Evu Jourovou, aby se problematikou justice v ČR zabývala

Skloň hlavu, mlč a poslouchej, je vzorový model „člověka“ jak si ho vládnoucí struktury představují. Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) dlouhodobě upozorňuje na situaci v justici a požaduje vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany bez rozdílu. Seminář k této problematice pod názvem: „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 7. 9. 2020 pod záštitou poslance Jiřího Kobzy.

Závěry semináře jsme v otevřeném dopise ze dne 13. 9. 2020 zaslali nejen vládě, ale i poslancům a senátorům a žádali jsme o stanovisko, jak s tímto podnětem odpovědni politici naloží.

V reakci Ministerstva spravedlnosti na předmětný dopis jsme byli vyzváni ke společnému jednání, které se uskuteční dne 21. 10. 2020. O výsledku budeme veřejnost podrobně informovat.

Občanská veřejnost vnímá situaci v justici za závažný problém, který není v České republice odpovídajícím způsobem řešen. Proto IAV podal v této souvislosti podnět na EK a požádal o jednání komisařku Evu Jourovou. Domníváme se, že se paní komisařka Jourová, která se v posledním období razantně vyhranila právě v oblasti dodržování lidských práv a stavu justice v jiných zemí, bude našim podnětem důkladně zabývat. Evropské principy demokracie nemohou mimo jiné připustit, aby se dalo trestní stíhání objednat, nebo aby se trestné činy naopak nešetřily a mařila se tím spravedlnost. Aby příslušné orgány neznaly princip subsidiarity v trestním řízení a další velmi závažná zjištění v oblasti práva a spravedlnosti, činnosti státního zastupitelství. Věříme, že jednání s paní komisařkou proběhne v nejbližším možném termínu. Průběžně budeme veřejnost rovněž informovat.

V dřívější době jsme podávali podněty k EK za porušování evropské legislativy v oblasti energetiky. Odpovědi, které jsme doposud obdrželi, jsou, že se tímto problémem příslušní pracovníci zabývají.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí a signatářka Manifestu IAV

Hlučín, dne 18. 10. 2020

NAVALNY, NODR STREAM A NĚKOLIK KAPEK HOŘKOSTI…

By | Nezařazené

Energetický mix bez zemního plynu? Proč by se Putin chtěl zbavit Navalného? Proč Merklová nezachránila politiky z Katalánska? Vůdcové EU nejsou schopni sebereflexe, nápravy a návratu ke kořenům….

Co se skrývá? Kdo se skrývá? I tak může být hodnocena situace kolem ruského opozičního politika, blogera A. Navalného. Na první otázku se budu snažit odpovědět, na tu druhou si budete muset odpovědět sami.

Energetická soběstačnost, stejně jako její ekonomická dostupnost jsou jedním z ukazatelů hospodářské prosperity, konkurenceschopnosti, či životní úrovně občanů dané země. Evropská unie, jako jedna z ekonomicky nejvyspělejších seskupení na světě, dělá jednu chybu za druhou. Anebo to jsou „promýšlené“ kroky ku prospěchu…! Zde je na místě otázka: „KOHO?“ V jakém zájmu jsou tyto kroky prováděny. Věří ještě občané jednotlivých států EU, že tyto kroky jsou činěny s úmyslem zajištění prosperity a životní úrovně obyvatel jednotlivých zemí EU?

Masivní přechod na dotovanou „zelenou energii“, zastavení jaderných, uhelných elektráren a nyní snad i znesnadnění dovozu zemního plynu z Ruska. Dlouhodobý boj o projekt, téměř dokončeného tranzitního plynovodu do Evropy „NORD STREAM“ se snaží NĚKDO brzdit, nejlépe úplně zastavit. Proč je takový zájem na zastavení dodávek zemního plynu, neopomenutelného média pro zajištění bezpečných dodávek energií nejen pro domácnosti, ale především firmy? Vše probíhá v době, kdy se zásadně mění energetický mix v jednotlivých zemích EU a to v souladu s jednotnou evropskou energetickou politikou. Do jaké míry jsou firmy podnikající v zemích EU konkurence schopné na světovém trhu, když tvorba ceny jejich produktů je rovněž odvislá od cen energií.

Jak to je s cenou a bezpečností dodávek energií pro občany zemí EU, jak prudce roste v těchto zemích energetická chudoba? Kdo z občanů si bude moci v krátké budoucnosti dovolit tolik potřebné energie pro svoji domácnost, aby neupadl do energetické chudoby? Nestane se energie luxusem a bude určena jen pro bohaté? To jsou otázky, které se občanům „moc neříkají“, to by přece neměli vědět??!!

Dlouhotrvající „útoky“ na Rusko, vybízející k sankcím, embargu vůči této velmoci. Velmocí, která vlastní nejen nerostného bohatství, rezervoáry pitné vody, energetické zdroje, jako je například zemní plyn a ropa. To vše potřebuje Evropa pro své hospodářství, průmysl, energetickou politiku. Pokud se Evropa připravuje a realizuje bezhlavě (bez řádných vyhodnocení dosavadních kroků) přechod na nové energetické zdroje, nutně potřebuje alespoň v době přechodného období zemní plyn, jako prvek stabilizace a bezpečnosti dodávek energií nejen pro hospodářství, ale především pro obyvatelstvo.

O to méně lze pochopit právě ze strany západních mocností, EU nevyjímaje, nenávistné útoky vůči Rusku s pravděpodobným cílem zpřetrhat nejen hospodářské, obchodní, ale i diplomatické styky.

Jak jinak je možné nazvat jeden z posledních útoků tzv. „kauza Navalný“, která by mohla rozjitřit lidské city. Otázkou zůstává, proč by se chtěl Putin zbavit takové opozice, jako je bloger NAVALNÝ. Takovou opozici si rozumný vůdce bude chovat jako ve „vatičce“. Nebo si snad někdo myslí, že Putin není rozumný vůdce? To snad nemůže napadnout ani jeho největší nepřátelé a to dokonce ve chvíli jejich deliria.

Merklová se postavila hrdinně k „záchraně“ Navalného. Škoda, že neměla stejný postoj k pronásledování politiků např. v Katalánsku a neposkytla všem ochranu.

Vezměme v úvahu jen část „podivností“, které v případě Navalného může sledovat i laik:

 • Rusko na přání příbuzných převezlo Navalného do Německa, bezodkladně, jakmile to jeho zdravotní stav dovolil
 • Podivuhodné načasování Německa, prohlášení z nejvyšších míst o připravenosti přijmout blogera na léčení v Německu, za účasti Bundeswehru a specializovaných vozidel
 • Ruští odborníci předali zdravotní dokumentaci a byli připraveni s německými kolegy spolupracovat
 • Vláda SRN údajně kategoricky spolupráci odmítla a zvolila jinou cestu
 • Berlín zvolil „diplomacii“ – obviňování ruské vlády z údajného otrávení občana Ruska
 • Euroatlantičtí spojenci a EU požadují „mezinárodní vyšetřování“ pod záštitou Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW)
 • Na rozdíl od ruských toxikologů lékaři v Charité zjistili u ruského blogera inhibitory cholinesterázy a prohlásili, že byl otráven
 • Operativní zapojení německých vojenských chemiků z mnichovského ústavu farmakologie a toxikologie Bundeswehru se závěrem o zasažení A. Navalného otravnou látkou ze skupiny „novičoků“
 • Nepřipravuje se náhodou „konstrukce obvinění“ Ruska z porušení Úmluvy o chemických zbraních (CWC)? Nebo jen další sankce…?

Pokud se budeme věnovat podrobně celému ději kolem „akce Navalný“ nezbude nám ani „pár kapek novičoku“. To, co z celého nařčení zbude, je pouze a jen „pár kapek hořkosti“. Zbývá nám k zamyšlení, zda útoky na Rusko nejsou jen skrytým zájmem dostat se k jeho nerostnému bohatství a navíc porobit státy Evropy. Vyřadit EU z postavení nejvyspělejšího seskupení na světě.

Jde o Navalného, nebo jde „mimo jiné“ o Nord Stream? Energie, její dostupnost, bezpečnost dodávek, přijatelná cena nejen pro firmy, ale i pro občany. Pokud se podaří zmařit dodávky zemního plynu z Ruska v rozsahu, jak Evropa potřebuje, pokud se podaří znepřátelit Evropu s Ruskem, tak jeden z hráčů na světovém trhu vypadne.

Vítězem v tomto nepřátelském tažení rozhodně nebude skomírající Evropská Unie. Proces rozpadu EU je v chodu. Velká Británie patřila mezi politicky a ekonomicky nejvýznamnější státy EU. Odchod Velké Británie z EU je katastrofální prohra strůjců dosavadní politiky EU. Je to důkaz, že stávající vůdcové EU nejsou schopni sebereflexe, nápravy a návratu ke kořenům. Velká Británie dala svým odchodem najevo, že hodlá bránit národní zájmy, zájmy svých občanů a evropské hodnoty.

Závěrem si položme otázku. Kdo budou vítězové v této historické epoše?

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí a signatářka Manifestu IAV

Hlučín, 4. 10. 2020

Příspěvky ze semináře Vymahatelnost práva

By | Nezařazené | No Comments

Tomio Okamura – https://youtu.be/bekPw9wIC90

Alena Vitásková – 1. díl  https://youtu.be/kftRhfxITEA

Alena Vitásková – 2- díl   https://youtu.be/uyFhKrkgSvM

Jiří Kobza  https://youtu.be/KJ06HXUn-Qs

Radomír Prus  https://youtu.be/N9dpKcqdut0

Bořek Reiss  https://youtu.be/aJrOvKW9Mfg

Jan Kazík   https://youtu.be/YOANHZAZSLw

Olga Brůčková  https://www.youtube.com/watch?v=u6tyioj06nI

Václav Peričevič  https://youtu.be/a7Jqlrisgu4

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna Ph.D. -1 díl  https://youtu.be/t_MsF_7C5Uk

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna Ph.D. -2- díl https://youtu.be/yYQCvv-1emY

Ing. Radek Novotný   https://youtu.be/0iKfsAEaWAw

JuDr. Ladislav Kovařík   https://youtu.be/1m0DansrFhM

Pavel Štěpán  https://youtu.be/o2xJqT34Ih0

RNDr. Jiří Svoboda CsC., DSc.  https://www.youtube.com/watch?v=jH9JeHVonn0&feature=youtu.be

Mgr. Radek Suchý – 1- díl   https://youtu.be/NWw9liteuhE

Mgr.  Radek Suchý – 2. díl   https://youtu.be/_L8JUnkddvk

JUDr. Alfréd Šrámek  https://youtu.be/WnBz2D59qf0

Ing. Ivan Noveský – 1. díl  https://youtu.be/CNGCr54bFnU

Ing. Ivan Noveský – 2. díl   https://youtu.be/jIk1t8tx-qM

Zbyněk Prousek IAV   https://youtu.be/PrHEXfQEtgQ

JUDr. Zdeněk Koudelka  https://youtu.be/pOL9nWSIsrA

JUDr. Oldřich Hein – 1 .díl   https://youtu.be/ONAr9bpiJOs

JUDr. Oldřich Hein – 2. díl  https://youtu.be/ieZJB8vZUoI

Josef Skála  https://youtu.be/gRZoc7znK2U

ROZDĚL A PANUJ

By | Nezařazené

Co by občan vlastně měl chtít? Osobně jsem názoru, že:

 • Zásadní a nutné je zajištění vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany, náprava justice a především státního zastupitelství
 • Změna Ústavy ČR (nikoliv kosmetická, či pokus o výjimečnost), ale například převzít Ústavu Švýcarska (s tím souvisí i zemské uspořádání, které má v České republice historickou tradici, a pochopitelně přehodnocení vztahu k EU)

Blíží se volby a s tím spojena agresivita některých politických uskupení, která hrají nikoliv o „své“, ale o „naše“ peníze. Jen pro rekapitulaci, co nám umožňuje, nebo nedovoluje naše Ústava.

Máme registrovaných (více či méně aktivních) něco přes 230 politických stran a hnutí, z nichž mnohé budou usilovat o hlas voliče. Někdo bude úspěšný, někdo méně. Jde skutečně o snahu těchto „adeptů“ o blaho národa, nás občanů? Nebo se máme obávat, že se jedná o „podnikatelské projekty s názvem POLITIKA“ s úmyslem sáhnout si na peníze, které by jinak mnozí z nich nevydělali vlastní práci, protože vlastně nic pořádného neumí. A k různým dotacím se asi nemohou dostat a přes politiku je to nejlepší a nejjednodušší cesta.

Ročně nás stojí půl miliardy korun financování činnosti politických stran a hnutí. Z velkého počtu „uchazečů“ si sáhlo sedmnáct stran a hnutí na veřejné peníze. O mnohých jsme později vůbec neslyšeli, natož aby upozorňovali na nedostatky ve vládnutí těch úspěšných a u zjištěných chyb žádali nápravu. U těchto „výkuků“ prostě vyšel „podnikatelský politický projekt“ a s tím spojené nemalé financování.

Ti, kteří patří mezi těch sedmnáct vyvolených, vlastně zvolených, si mohou mnout ruce. Náš volební systém jim umožňuje několika leté „žití“ bez starosti, zda se řada občanů ocitne v chudobě, ať již energetické, či ekonomické. Jich se to vlastně ani moc netýká. Nemusí se obávat, že občané, rozdrobení do stovek stran a hnutí by došli k jednotnému postupu. A hlas volajících nejen po vymahatelnosti práva a spravedlnosti, tak bude i nadále zaznívat v různých tónech, ale nikdy z toho nebude symfonie, která by mohla vyznít v jednotě a nastolit změnu, po které již většina občanů volá.

I nadále tak bude platit – ROZDĚL A PANUJ – jak tomu bylo již za Césara. Společnost není rozdělena, ale rozdrobena nejen směsicí různých stran, hnutí, kdy sjednocení je jen představa, která se těžce bude naplňovat. K rozdělení společnosti slouží i tisíce zákonů, podzákonných norem vytvářejících nepřehlednost, absolutní chaos, nevymahatelnost práva a spravedlnosti nejen mezi laickou veřejností, ale i těmi, kteří mají nad právním státem bdít. Tím se stává občan před soudem jen kulisou, a přestože se hraje o jeho život, tak absolutně nerozumí o čem se státní zástupce, soudce a advokát baví, přestože by zákony měly být srozumitelné i laikovi.

Rozděl a panuj, bude platit i nadále. Podnikatelsko-politické projekty (stran a hnutí) se budou i nadále připravovat a realizovat. Nikdo z nás nechce revoluci a můžete ji nazývat jakkoliv: krvavou, modrou, růžovou, oranžovou, sametovou. Každá revoluce vynáší touhu po přerozdělení majetku a dříve, či později revoluce požere vlastní děti.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí signatářka Manifestu IAV

Praha 27. 9. 2020