All Posts By

Alena Vitásková

Trestní kauza – Alena Vitásková

By | Nezařazené | No Comments

Hlavní účastníci: vyšetřovatel policista plk. Pavel Pinka – obvinil, státní zástupce Radek Mezlík – obžaloval, NSZ Pavel Zeman – podal dovolání ke zprošťujícímu rozsudku Vrchního soudu Olomouc. Výsledek – po sedmi létech neskutečné tortury, pošlapání veškerých lidských práv, cti – jsem byla definitivně zproštěna obžaloby Krajským soudem Brno dne 13. 11. 2019.

ČTĚTE:

Trestní kauza Vitásková

Státní zástupce Radek Mezlík, policista Pavel Pinka, NSZ Pavel Zeman byli a jsou buďto zcela neznalí zákonů, anebo jsou součástí zločineckého syndikátu a likvidovali nejen mě ve vykonstruované kauze na zakázku. Vadila jsem tunelářům veřejných financí.

Ať je varianta jakákoliv, tak musí být minimálně zbaveni taláru, pokud žijeme v právním státě.

PŘIPOJTE SE K MANIFESTU – KDO JSOU OBČANÉ POŠKOZENÍ STÁTEM

By | Nezařazené | No Comments
 • K Manifestu se můžete připojit, buďto elektronicky na www.manifestiav.cz nebo na podpisovém archu, který je na webu www.institut-av.eu v kolence aktuality. Pokud můžete, nechte podepsat i dalších lidem, kteří chtějí pomoci dobré věci. Potřebujeme pro prosazení odškodnění poškozených občanů velkou podporu, protože jedinec nic v systému nezmůže.
 • V případě papírové podoby předejte podpisové archy svému koordinátorovi, nebo zašlete na adresu: Institut Aleny Vitáskové z. s. Záhřebská ul. 30/154, Praha 2, nebo elektronicky e-mail: institut@institut-av.eu, a.vitaskova@seznam.cz
 • Na podpisovém archu stačí napsat jen jméno a podpis (např. A. Vitásková + podpis a to vše v jedné kolonce). Není to petiční arch, kde musí být uvedeno vše vč. adresy. Vzhledem k tomu, že se lidé bojí, tak jsme zvolili tento způsob podpory „Manifestu“.
 • Pokud se chcete stát signatářem, tak nám sdělte, že chcete být signatářem a co chcete ke jménu zveřejnit (viz vzor u ostatních signatářů).Signatáři jsou osoby poškozené státem, osoby, které hájí občany, kteří byli státem poškozeni. Seznam signatářů budeme doplňovat jednou týdně a zveřejňovat na webech. Signatáři předloží svůj příběh, který se bude medializovat.
 • Ostatní podporovatelé, pokud chcete Váš příběh medializovat, zašlete ho v podobě, kterou chcete uveřejnit. Bude zveřejněno na www.manifestiav.cz Rubriku kauz připravujeme. Rovněž sdělte, zda chcete uvést své jméno nebo jen iniciály.
 • Kdo je občan poškozený státem. Jsou to všichni, kterým byla způsobena škoda na zdraví, osobní společenská újma, finanční újma atd. Uvádíme příklady: osoby a jejich rodiny, které byly trestně stíhány, a podařilo se prokázat, že jsou nevinní, občané a jejich blízcí, kteří byli souzeni a odsouzeni ve vykonstruovaných trestných činech, lidé, kteří byli připraveni o bydlení (nezákonnou privatizací bytového fondu, či jinak podvedeni v oblasti bydlení, lidé, kteří byli poškozeni na zdraví – doživotní následky, podnikatelé, kterým bylo znemožněno podnikat, ve vykonstruovaných kauzách byli stíhání a připraveni o majetek, vykonstruované exekuce a občané připraveni nejen o majetek. Občané a firmy poškozené chaotickou legislativou a zákony, které mají mnohdy retroaktivní účinek, či mají několikerý výklad. Podnikatelé poškození finanční správou, kdy byl nepodloženým obestavením účtů způsoben konec podnikání s nevyčíslitelnými škodami.

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 3. ČÁST – Porušování zákona není pro politiky trestným činem

By | Nezařazené | No Comments

 

„Občané na odpis“ anebo na politiky jiný metr

Vláda Andreje Babiše porušila v souvislosti s Radou ERÚ zákon a unijní legislativu

Ministryně spravedlnosti Benešová toleruje předkládání nepravdivých důkazů státními zástupci soudu

Bývalý ministr spravedlnosti Pelikán porušil zákon při výkonu funkce a za „odměnu“ jej ministryně Benešová jmenovala do Legislativní rady vlády, která má zásadní vliv na tvorbu nových zákonů, nebo jejich novel

Čtěte:

Náš právní stát – 3. část – Porušování zákona není pro politiky trestných činem

MANIFEST občanů poškozených státem, mlčící většina odmítá dále mlčet – 17. listopad 2019

By | Nezařazené | No Comments

 M A N I F E S T

 • Žádáme, aby bylo odvoláno vedení NSZ s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem v čele. Požadujeme rovněž odvolání státních zástupců, kteří se na úpadku spravedlnosti v naší vlasti prokazatelně podílejí. 

 

 • Žádáme, aby byl upraven zákon a zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat i žalovat s možností řešit případy i zpětně.

 

 • Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti – zřízení tribunálu lidu -– malé poroty (12 osob), velké poroty (24 osob)

 

ČTĚTE:

POKUD SE CHCETE STÁT SIGNATÁŘEM MANIFESTU, SDĚLTE (DLE VZORU SIGNATÁŘŮ)) JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ADRESU, A ÚDAJ, KTERÝ CHCETE MÍT U SVÉHO JMÉNA NA ARCHU SIGNATÁŘU MANIFESTU. TENTO ARCH SE BUDE JEDNOU TÝDNĚ DOPLŇOVAT A ZVEŘEJŇOVAT. OSTATNÍ PODPOROVATELÉ MANIFESTU SE MOHOU PODEPSAT NA PODPISOVÉM ARCHU. ZDE ZÁLEŽÍ NA VÁS, ZDA SE JEN PODEPÍŠETE, NEBO UVEDETE KONTAKT NA VÁS, ČI JMÉNO. PLNĚ CHÁPEME OBAVY, KTERÉ MŮŽETE MÍT S UVÁDĚNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBAV Z PERSEKUCÍ. Podepsané formuláře možno zaslat na adresu Institutu.

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 2. ČÁST: KDO MAŘÍ SPRAVEDLNOST?

By | Nezařazené | No Comments

RYBA SMRDÍ OD HLAVY – STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ OD NSZ PAVLA ZEMANA A JEHO KUMPÁNŮ

JAK DLOUHO JEŠTĚ NECHÁME STÁTNÍ ZÁSTUPCE ŘÁDIT, NIČIT, BEZTRESTNĚ ZPŮSOBOVAT ŠKODY NEJEN NA MAJETKU, ALE I NA ŽIVOTECH POCTIVÝCH OBČANŮ? V JAKÉM ZÁJMU JEDNAJÍ? ROZHODNĚ TO NENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, ZÁJMU VLASTI A NAŠICH OBČANŮ.

 • Blahoslav Němeček nesplňoval podmínku praxe v energetice a přitom vykonával funkci prvního místopředsedy na ERÚ, v plném rozsahu předsedu zastupoval

 

 • Renata Vesecká nebyla nikdy první místopředsedkyní na ERÚ a nikdy předsedkyni nezastupovala (viz dokazování v hlavním líčení)

 

 • Státní zástupce Kamil Špelda toleruje lež, kterou svědek Němeček sdělil soudnímu senátu při hlavním líčení. Svědek lež uvedl ve snaze poškodit Vitáskovou 

 

 • Ani jeden z členů Rady ERÚ nemá vůbec žádnou praxi v energetice

 

ČTĚTE : Náš právní stát – 2. část – Kdo maří spravedlnost

POZORUHODNÉ VYJÁDŘENÍ MINISTRA HAVLÍČKA K ENERGETICE

By | Nezařazené | No Comments

 • Nedávné vyjádření ministra průmyslu Karla Havlíčka k energetice
 • Jeho kroky na ERÚ, kdy vyházel některé členy Rady a místo nich dosadil ty, kteří nesou spoluvinu za nastavení vysokých výkupních cen pro fotovoltaiky a následný boom (platíme o cca 162 mld. Kč více, než musíme)
 • V jakém rozsahu se občané mají obávat energetické chudoby
 • Elektrická energie jen pro bohaté
 • Obyčejní občané se cítí ohroženi

Pozoruhodné vyjádření ministra Havlíčka k energetice

VEŘEJNOPRÁVNÍ MEDIA – PŘEŽITEK DOBY MINULÉ

By | Nezařazené | No Comments

PROČ NESMÍME ZNÁT NEPRŮHLEDNÉ HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE?

Lidé, bděte a nemlčte. Institut Aleny Vitáskové připravuje petici za zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní media – rozhlas a televizi. Pokud poslancům nevadí, jak tyto media fungují, tak nám občanům to vadí a odmítáme se nadále finančně podílet formou koncesionářských poplatků na tomto zrůdném systému.

 

Veřejnoprávní média – přežitek doby minulé