All Posts By

Alena Vitásková

PROKURÁTORSKÝ STÁT – DÁREK K 30. VÝROČÍ DEMOKRACIE?

By | Nezařazené

PŘIPRAVOVANÝ ZÁKON O STÁTNÍM ZASTUPITELSTVÍ

 • Odmítáme, aby nevolené struktury měly ve státě větší moc, než zástupci občanů zvoleni v demokratických volbách

 

 • Odmítáme, snahu o posílení moci nevolených struktur a vytvoření jakéhosi čtvrtého pilíře
 • Odmítáme, aby státní zástupci byli bez zodpovědnosti a navždy ve svém uzavřeném neprodyšném systému. Dokonce, aby beztrestně iniciovali politický puč (například Nečasova vláda, Babišova vláda), který skrývají pod „právní názor“
 • IAV požádal ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a další zákonodárce o zajištění nápravy stavu státního zastupitelství, jejich odborné erudovanosti a zachování demokracie
 • POŽADAVEK OBČANŮ, KTERÝ BYL PŘEDLOŽEN POLITIKŮM:

dovoluji si Vám jménem Institutu Aleny Vitáskové z. s. a dalších spolků, které pracují v oblasti ochrany lidských práv a svobod a dále jednotlivých občanů naší vlasti zaslat připomínku k právě připravované novele zákona o státním zastupitelství. Velmi kritizovaná novela především ze strany těch, kterých se týká (státních zástupců) nebere v úvahu také ty, kteří byli právě špatnou prací státních zástupců poškození, což ročně činí více než 5% obžalovaných. Na první pohled se procento nezdá být vysoké, ale za tímto procentem se skrývají zničené životy z velké části slušných lidí a jejich rodin, kteří se vůbec ničím neprovinili. Přitom státní zástupce si může vymýšlet cokoliv a nic se mu de facto nestane, je to jeho právní názor. Soudní proces může protahovat donekonečna a nikdo se neodváží ho stíhat pro trestný čin maření spravedlnosti.

Novelou zákona o státním zastupitelství se snaží vytvořit ještě větší neproniknutelnost do své soustavy, ještě více posílit již tak neúnosnou samostatnost. Jestli má být v této novele vytvořen další pilíř moci, tj. nějaká moc „prokurátorská“ tak se obáváme o absolutní ztrátu demokracie v tomto státě.

Odmítáme, aby stát řídily nevolené struktury, což státní zástupci jsou

Požadujeme, aby politici převzali zodpovědnost nad stavem státního zastupitelství a justice a sjednali nápravu

K předmětné novele zákona odmítáme složení komise tak, jak je připravována a státními zástupci požadována. Považujeme za zcestné, aby v komisi byli ti, kteří mají být vybírání, tj. státní zástupci.

Požadujeme, aby komise byla složena:

2 – zástupci Ministerstva spravedlnosti

1 – zástupce Senátu (předseda ústavně právního výboru)

1 – zástupce Poslanecké sněmovny (předseda ústavně právního výboru)

1 – zástupce z lidu

(předseda zapsaného spolku, který se zabývá ochranou lidských práv a svobod a nepobírá žádné finanční prostředky od státu tj. z různých dotací, veřejných financí, státního rozpočtu, evropských fondů, či jiných zahraničních zdrojů. Jako příklad uvádíme spolek Šalamoun, Chamurappi, Institut Aleny Vitáskové)

 

(Není od věci, zvážit, zda by se tato komise neměla zabývat kárnými prohřešky státních zástupců).

 

Dále požadujeme, aby bylo změněno kritérium požadované praxe pro uchazeče na pozici státního zástupce:

7 let praxe na státním zastupitelství zrušit a nahradit – 7 let praxe v advokacii, či v akademické sféře tj. odborná činnost na vysoké škole právního směru, či soudce.

Tímto chceme zamezit dosavadní praxi, kdy se stala státní zastupitelství „nedobytnou pevností“ a vnitřní život této instituce si vytvářel svá pravidla a klientelismus, který nebylo možné nikterak napravit. Možnost doplnit státní zastupitelství o odborníky s praxí v advokacii, akademické sféře, či v oblastí soudnictví je jedním z prvních kroků ke zvýšení jejich odborné erudovanosti, znalostí zákonů a podzákonných norem, jejich aplikace při hodnocení různých kauz. Což je v současné době závažným problémem odborné kvality státních zástupců a vede k narušení důvěry občanů v právní stát, vymahatelnost práva a spravedlnosti. S tímto jsou spojené nemalé finanční náklady nejen na odškodnění poškozených občanů, ale i nechvalnou statistiku v počtu státních zástupců na počet obyvatel, či počet stíhaných osob na počet obyvatel. Veřejný zájem je zvýšit kvalitu výkonu státního zastupitelství, nikoliv kvantitu.

 

Ing. Alena Vitásková v. r.

Předsedkyně IAV

 

 

 

 

 

 

Šlendrián, neznalost zákona, nebo součást zločineckého syndikátu?

By | Nezařazené

POŽÁDALIL JSME O STANOVISKO PREMIÉRA ANDREJE BABIŠE

Občané se obracejí na Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) a žádají, aby vymahatelnost práva a spravedlnosti platila pro všechny. Aby všichni státní zástupci znali zákony a svoji neznalost nezakrývali pod pláštíkem „právního názoru“ a s tím spojené beztrestnosti a zodpovědnosti za škody jimi způsobené. Nejedná se jen o neznalost zákonů, či jejich výklad, ale dokonce i v některých případech „objednaného“ stíhání, či nestíhání, kdy mohou takto konat s klidným vědomím své beztrestnosti. Žádáme nápravu systému, což jsme již mnohokráte u zákonodárců uplatnili.

Situace se jeví být neúnosná, proto jsme požádali, jak představitelé parlamentních stran, tak ministryni spravedlnosti Benešovou o nápravu a to v připravované novele zákona o státním zastupitelství. Dopis naleznete: www.institut-av.eu

„Podivného“ přístupu orgánů činných v trestním řízení (státních zástupců) jak z níže uvedeného vyplývá, si všímá dokonce Nejvyšší soud. Jeho citaci níže uvádíme z: Usnesení Nejvyššího soudu o zrušení a přikázání:

„Nejvyšší soud má potřebu na tomto místě ještě poznamenat, že se zřetelem na obecně vnímaný princip spravedlnosti, k jehož naplnění je právo společenským nástrojem, měla být patrně věnována orgány trestního řízení přinejmenším stejná pozornost osobám, činným v aktuální době rozhodovacích procesů o udělení či neudělení licencí pro fotovoltaické elektrárny, jako byla věnována osobám, majícím v časovém odstupu řádu roků zpětně posuzovat korektnost tehdejších rozhodnutí při ne zcela vyhraněných náhledech na právní stav věci.“

Závažnost této poznámky vnímáme o to citlivěji, když vláda Andreje Babiše zcela opomíjí devastující dopad fotovoltaického boomu na naše hospodářství a životní náklady obyčejných občanů a spoluúčastníky přípravy fotovoltaického boomu opětovně vrací do významných státních institucí na vedoucí pozice. Nesčetné dotazy veřejnosti na IAV v této věci neumíme zodpovědět a proto se obracíme otevřeným dopisem na předsedu vlády Andreje Babiše s níže uvedenými dotazy.

 1. Jak bude vláda řešit nevymahatelnost práva a spravedlnosti, ve které důležitou roli má nefunkční státní zastupitelství?
 2. Proč vláda jmenuje do vrcholných pozic ERÚ osoby jednoznačně spjaté s nechvalným „fotovoltaickým boomem“, dále bez praxe v energetice?
 3. Proč vláda zavádí podporu biometanu, ačkoliv jsme se doposud nevypořádali s fotovoltaickým tunelem a jeho devastujícími dopady na ekonomiku?
 4. Jaký dopad na životní prostředí má výroba biometanu?

Více viz otevřený dopis na premiéra Andreje Babiše, který je k dispozici na www.institut-av.eu

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Hlučín, dne 20. 10. 2019

Dopis – premiéru Babišovi – 20. 10. 2019

Zločinecký syndikát – likviduje Vitáskovou

By | Nezařazené

Je to úsměvné, ale není to nadsázka. Zaměstnanec ČEZ Pavel Prokeš se zapojil do likvidace Vitáskové, podal trestní oznámení na to, že jmenovala do funkce místopředsedkyně ERÚ Veseckou, bývalou nejvyšší státní zástupkyni. Čeho se bál zločinecký syndikát? Že se budou lépe odhalovat ti, kteří v pozadí vlastní solární parky a vše si důkladně připravili?  Vesecká v těchto věcech byla profík, jak nalézat zločince. Vitásková byla zase profík přes energetiku. Vitásková – Vesecká byla pro zločinecký syndikát smrtelná kombinace, jak se v kuloárech hovořilo.

Co vše předcházelo, tak to si poslechněte ve filmu. Kromě toho že se zasmějete, tak se dovíte pravdu!

 

https://www.televizeseznam.cz/video/blanik/slunickari-232107

 

KAUZA OKD – CO SE UKRADLO, SE MUSÍ VRÁTIT

By | Nezařazené

 • Vyšetřovací komise parlamentu ČR ke kauze OKD: trestně stíhat čtrnáct osob vč. Sobotky, Urbana, Dlouhého a další
 • Kdo bude stíhat, když policie i státní zastupitelství doposud nic závažného neodhalili
 • Je policie kompetentní šetřit, když jejich ministr vnitra Hamáček je členem Bakalova Aspenu
 • Jsou státní zástupci kompetentní stíhat, když po čtyřech létech stíhání premiéra a jeho rodiny zjistili, že změnili na věc právní názor

 

 

Kauza OKD – 13. 10. 2019

OTEVŘENÝ DOPIS – TOMIO OKAMUROVI

By | Nezařazené

VÝZVA POSLANKYNÍM A POSLANCŮM,  kterým není lhostejné stanovení povinných regulovaných plateb za elektrickou energií pro spotřebitelé (občany, živnostníky, firmy) s tím, že tyto mohly být nižší, než regulátor určil, Vás všechny zdvořile žádáme, abyste ve veřejném zájmu sjednali nápravu.

 • Veřejnost má právo znát, o kolik mohly být ceny energií nižší, než regulátor (ERÚ) určil
 • Veřejnost má právo znát, zda jsou cenová rozhodnutí pro rok 2019 platná, přestože byla podepsána v rozporu s Energetickým zákonem. Zda jsou povinni takováto Cenová rozhodnutí (vydaná v rozporu se zákonem) akceptovat
 • Předmětná cenová rozhodnutí totiž nepodepsal ani předseda rady ERÚ (dr. Košťál), ani jím pověřený zástupce Ing. Krejcar (jak stanovuje energetický zákon)
 • Veřejnost má právo vědět, proč nedošlo doposud k nápravě

Okamura – otevřený dopis

Oldřich Lukáš – Má vlast

By | Nezařazené

Má vlast není jen cyklus symfonických básní!

Vlast představuje bezpečí, jistotu a domov náš i našich blízkých. Je to místo, kde jsme se narodili

a žijeme, kde budujeme své životní zázemí, kde čerpáme energii, radost, štěstí a naději. Jde o území

nedotknutelné pro mocnosti zla, o dědictví, které chránili a velebili už předkové našich předků.

Naše domovina…viz příspěvek níže

Má vlast

 

 

 

CHAOS KOLEM CEN ENERGIÍ

By | Nezařazené

 

 • Ústavní soud odmítl návrh poslanců, směřující ke snížení cen energií
 • Člen Rady ERÚ informoval veřejnost, že ceny energií mohly být pro letošní rok nižší
 • Cenové rozhodnutí nepodepsal předseda, ani místopředseda Rady ERÚ, což vyžaduje zákon
 • Ministr Havlíček navrhl odvolat členy Rady ERÚ za údajné zvýhodnění některých subjektů
 • Nikdo v tomto státě nechce situaci řešit, poškození spotřebitelé mají nárok na odškodnění

 

CHAOS KOLEM CEN ENERGIÍ – 29. 9. 2019

Ing. Oldřich Lukáš: PŘEDSUDEČNÁ NENÁVIST – otevřený dopis MINISTRYNI MARII BENEŠOVÉ

By | Nezařazené
Otevřený dopis ministryni spravedlnosti Marii Benešové (žádost o výklad pojmu Předsudečná nenávist) odhaluje v plné nahotě, jakým danajským darem se zavedení tohoto pojmu do právní praxe stalo pro společnost i pro samotné soudy.
Obsahuje řadu zásadních otázek indikujících, jaké „radosti“ nás v souvislosti se zavedením tohoto pojmu do právního pořádku čekají. V každém případě tyto otázky stojí za hlubší zamyšlení.
Obavy, že jde o další krok v prznění (zneužívání) justice na politickou objednávku těch, kteří nenávidí vlast, tradiční rodinu a klasické hodnoty, zjevně nejsou liché.
Nezbývá, než se těšit, jaký výklad Ministerstvo spravedlnosti ČR k předsudečné nenávisti veřejnosti připraví.

Přílohy:

předsud nenávist

Politicky motivovaný převrat na ERÚ?

By | Nezařazené

CO SE VLASTNĚ SKRÝVÁ ZA NÁVRATEM AKTÉRŮ SOLÁRNÍHO BOOMU Z LET 2009-2010 ZPĚT NA ERÚ? NOMINANTI VLÁDNÍ „ANO“ KREJCAR, TRÁVNÍČEK, KUSÝ…

Ministr průmyslu a obchodu vzal „motorovou pilu“, dle slov premiéra Babiše, a udělal „pořádek“ ve vedení ERÚ

Relevantní vysvětlení z MPO stále nepřichází

Obáváme se, že utajení celé věci má v pozadí politický motiv