Šmejdi a jejich přisluhovači – seminář IAV

By | Nezařazené | No Comments

Institut Aleny Vitáskové (IAV) se zabývá i rozsáhlými podvody, které jsou páchány na obyčejných, důvěřivých lidech, především seniorech. Jsou to akce tzv. šmejdů, kteří se etablovali od dek, hrnců i do energetiky. Samostatnou část těchto praktik odhaluje a trestní oznámení podává spolupracovník IAV – Zbyněk Prousek. Informace podává nejen v rozhovorech pro Svobodný vysílač, ale i v dalších mediích a na seminářích IAV.

Vystoupení pana Zbyňka Prouska na semináři IAV 20. 11. 2018

čtěte viz: Šmejdi a jejich přisluhovači – Zbyněk Prousek – spolupracovník IAV

Požadujeme transparentní ceny energií, jinak podáme žalobu

By | Nezařazené | 2 komentáře

Vážení občané,

sledujeme dlouhodobě podivný vývoj na ERÚ. Samotné vedení ERÚ zpochybňuje jím vydané cenové rozhodnutí na rok 2019 na regulované ceny energií, které musíme povinně hradit nejen v účtech za elektřinu, ale v každém rohlíku. Jelikož se může jednat o stovky miliónu korun, o které bychom mohli uhradit distributorův více, než požaduje zákon, obrátil se náš Institut na MPO na paní ministryni Martu Novákovou. MPO je gestorem energetického zákona a paní ministryně je odpovědna za návrh vládě při jmenování a odvolání členů Rady ERÚ. Jako další krok, nebude-li sjednána náprava, připravuje Institut AV žalobu v zájmu občanů naší vlasti.

Dopis, který jí byl zaslán přikládáme níže:

Ministryně Nováková – náprava cen

Požadujeme odvolat NSZ Pavla Zemana

By | Nezařazené | No Comments

Výzva premiérovi Andreji Babišovi.

Informujeme občany naší vlasti, spolky, všechny kteří jsou nespokojení s vymahatelnosti práva a spravedlnosti, zametáním kauz pod koberec a krytí zločinu, naopak trestání nevinných. Dvojí metr u jednoho trestního skutku, arogance moci a zneužití beztrestnosti státních zástupců a soudců. Dnes jsme zaslali premiérovi Andreji Babišovi dopis s žádostí o řešení situace, odvolání NSZ Pavla Zemana za stav státního zastupitelství, neřešení kauz, či neskutečné týrání občanů v nekončících soudních procesech. To vše se děje nejen arogancí některých soudců, ale především státních zástupců, kteří si udělali z občanů naší vlasti cíl svých trofejí. My nejsme lovná zvěř, my jsme občané této země…

Průvodní dopis je doplněn výzvou „Hlas volajících po spravedlnosti a právu“

Výzva – Hlas volajících po spravedlnosti a právu – 20. 11. 2018

Dopis premiér Babiš-2.12.2018-

Výzva premiérovi k odvolání NSZ Pavla Zemana

Věříte v tento stát, že nás občany chrání?

By | Nezařazené | No Comments

Věříte? Věříte? Skutečně věříte? že:

  • pilíř demokracie – justice je spravedlivá, nezávislá, empatická, postupuje ke každému stejně, je mravná, hledá pravdu……., a nebo je to podemletá noha z písku?

Nikomu vaši víru nebudu brát.

Kam kráčíš Spravedlnosti? čtěte níže analýzu JUDr. O. Heina, která byla přednesena na semináři Institutu AV v Praze, dne 20. 11. 2018

Kam kráčíš spravedlnosti – Quo vadis lustitia 27. 10. 2018 – Hein(18.11.2018)

Kolabující ERÚ ohrožuje fungování energetického trhu

By | Nezařazené | No Comments

Netransparentní ceny, které regulátor určuje jako povinné platby spotřebitelům pro rok 2019, mají tvrdý dopad do ekonomiky, hospodářství a životní úrovně našich občanů. Spory, které pravděpodobně budou ze strany spotřebitelů, či akcionářů vedeny budou mít nevyčíslitelný dopad do společnosti. Budou orgány činné v trestním řízení konat, nebo zametat?

Rozpad ERÚ

ERÚ chce poškodit spotřebitele? A co na to vláda?

By | Nezařazené | No Comments

ERÚ má být zárukou rovného přístupu ke všem účastníkům energetického trhu, má chránit spotřebitele. Proč se to neděje? Poslední zprávy přímo od člena Rady ERÚ však hovoří o opaku. Skutečně jsou regulované ceny v oblasti elektřiny a plynu nastaveny „netransparentně“? Skutečně by měly být regulované ceny tj. povinné platby spotřebitelů v energetice nižší, než uvádí ERÚ v cenovém rozhodnutí na rok 2019? Jedná se o stovky milionu, o které zaplatí zákazník distribučním společnostem více, než by měl?

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/clen-rady-regulovana-cena-elektriny-urcovana-eru-mohla-byt-n/r~ecf1f174f30511e8b2380cc47ab5f122/