Náš právní stát – 7. část „„Štvanice exministryně spravedlnosti Válkové“

By | Nezařazené

Právní stát, morální úpadek společnosti, neumět slušně vládnout, kariéra přes politiku atd. Mnohé z toho jsme již poznali v době nedávné. V posledních týdnech se strhla štvanice kolem bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové, poslankyně za Ano, zmocněnkyně vlády pro lidská práva a kandidátce na pozici ombudsmanky.

Štvanice byla ukončena! Zapomeňte! Tak to bývá i v jiných kauzách, kdy vám jde dokonce o život, nejen o nenapravitelnou ztrátu cti, dobré pověsti, jména, profese. Prožívala jsem opětovně to, co mě vlastně potkávalo celý život. Prožívala jsem znovu štvanici, kterou nyní zažívala, možná poprvé, Helena Válková.

Když mi bylo patnáct, nebyla jsem přijata na střední školu s maturitou: jako premiantka s průměrem 1,1 jsem nebyla přijata a bylo mi povoleno studovat pouze dvouletou školu bez maturity. Důvod? Politické „selhání“ mých prarodičů, kteří se stali jednou z mnoha obětí normalizace v sedmdesátých letech. Jejich postih měl fatální dopad i na mě, nevinné děcko.

V té době paní Válková studovala prestižní práva v Praze.

Když mi bylo sedmnáct, nastupovala jsem do práce: při zaměstnání mi bylo povoleno vystudovat střední školu s maturitou a vysokou školu technického zaměření (VUT Brno). Práva, které jsem milovala, jsem studovat nemohla.

V té době paní Válková končila právnickou fakultu (je o něco málo starší než já) a jako mladá stranička, členka KSČ, si budovala kariéru. Nastoupila do prestižního institutu, kde pracoval i Urválek a nevěděla, kdo je Urválek.

Já jsem v té době, budovala kariéru večerním a následně dálkovým studiem (deset let studia při zaměstnání), nebyla jsem členkou KSČ, ani žádné jiné strany. Bez politického angažmá bylo těžké se prosadit. Dělala jsem kariéru pouze svoji prací. Žila jsem v té době na Ostravsku, silně komunistickém regionu, (daleko od politického děje v Praze), neměla jsem právní vzdělání, a přesto jsem věděla, kdo je Urválek.

Ani po revoluci jsem nevstoupila do žádné strany, nebyla jsem ani v OF, ani v ODS, ani v ČSSD, abych pak následně šla budovat kariéru za pomoci ANO. Pracovala jsem pro vlast a naše lidi a partajní knížku jsem nepotřebovala.

Pokud se stáváte členem strany, nebo hnutí jen z důvodů svého osobního prospěchu, své kariéry, nikoliv z přesvědčení, tak můžeme bez nadsázky hovořit o hlubokém morálním úpadku takové osoby. Vysoce jsem cenila morální hodnoty dvou členů Rady vlády pro lidská práva, kteří na své funkce (před pár týdny) rezignovali z důvodu, že paní Válková zůstala.

Pozici ombudsmana, o kterou se strhl krvelačný boj, považuji za nevhodnou pro politické trafikanty, zasloužilé nebo vysloužilé straníky a je jedno z jaké strany. Činnost ombudsmana považuji za zcela zbytečnou, pokud ji vykonává politik. Kdyby skutečně plně fungoval stát, justice, tak ombudsmana nepotřebujeme vůbec.

Pokud ale tato instituce a funkce je zřízena, tak by měla již ze zákona patřit nestraníkům, osobám, které se o lidská práva dlouhodobě nezištně zajímají a pomáhají řešit lidem tíživé situace související s porušováním lidských práv. Jako jsou například představitelé spolku Šalamoun, Chamurappi a dalších. Spolků, které nejsou financovány ze státních financí.

Rovněž zaměstnanci instituce Ombudsmana by měli mít praxi zaměstnanců, nebo dobrovolníků takových to spolků. Jen tak můžeme věřit v tuto instituci, že bude mít k ochraně lidských práv skutečně profesně i lidsky nejblíže. Tam totiž musí pracovat člověk se srdcem na dlani, nikoliv s kamenem v pěsti.

Nakonec je to plná zodpovědnost premiéra Andreje Babiše, jak ho dodržování lidských práv skutečně zajímá a s kterými lidmi je ochoten spolupracovat. Je to jeho vizitka, jaké empatie k národu cítí.

Nedá mi, abych na závěr nevzpomenula, na jednu z mnoha myšlenek ochránkyně lidských práv paní Válkové. „Že se nám za protektorátu tak moc nestalo.“ „Nešťastná slova“. Může se stát mnohým, že se nešikovně vyjádří. Nesmí se to stát ale exministryni spravedlnosti, která měla hájit spravedlnost, osobě, která chce hájit lidská práva.

Pro mě i jeden zmařený život je mementem, vyvolává empatie s pozůstalými. A takových vyhaslých životů bylo v období protektorátu několik set tisíc. Bolest pozůstalých je tu navždy. Mnohým z nás byla například vyvražděna část rodiny.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí Manifestu-občanů poškozených státem

 

 

ZÁVIDÍM BRITŮM, ZÁVIDÍM VÁM ….

By | Nezařazené
 • Národní zájmy musí být nad zájmy evropskými, evropské nad světovými
 • Chci být „NĚKDO“, nikoliv „NIKDO“ nebo dokonce „ONO“
 • Politici musí hájit národní zájmy, jinak se dopouští vlastizrady

 

Slovo závist mi bylo cizí, až do konce ledna 2020. Ano, neskutečně závidím Britům. Závidím jim svobodu, kterou nabyli odchodem z EU. Brexit, ve který jsem věřila od počátku jeho vyhlášení, je zde! Proč ta závist z mé strany? Vždyť i já jsem byla plná nadšení a pýchy, když jsme se před patnácti léty stali součástí EU. I já jsem v zahraničí, když se turistů ptají: „Odkud jste?“ Hrdě odpovídala: „Z Evropy“. To však již mnoho let nemohu říct. Dostali jsme se do bezvýchodné situace, kde nevolené struktury – tím myslím vládu Bruselu, zasahují do národních zájmů jednotlivých zemí s takovou silou, že poškozují zájmy občanů a to s demokracií již nemá nic společného. Korupce, která se skrývá pod nový název „dotace“ má zavřít ústa a myšlení těch, kteří by měli mít národní zájem a zajišťovat potřeby lidu v souladu s ústavou každého státu.

Neoddiskutovatelné je rozbití energetiky pod rouškou dotací a vykrádání bohatství jednotlivých států. Odčerpáváním jejich finančních zdrojů, které se pak investují formou dotací do projektů, které vlastně ani jednotlivé země nepotřebují. Energetika pod taktovkou Bruselu se v jednotlivých projektech, (jednotného energetického trhu, unbundlingu, liberalizace trhu, zimních a letních balíčků, ekologie atd.) stala zdrojem bohatství pro několik jednotlivců a spekulantů. Není již prioritou veřejný zájem a služba pro občany, kam energetika patří. Energie v dohledné době bude jen pro bohaté, a to ještě v omezeném množství. Energií bude nedostatek, bude drahá, naroste energetická chudoba, je vážně ohrožena energetická bezpečnost.

Jako příklad vezměme elektro mobilitu. Automobilky budou vyrábět elektromobily v určitém procentu své výrobní kapacity. A není to malé procento. Jinak dostanou pokutu? Nebo na výrobu elektromobilů dostanou dotace? Obávám se, že to může být kombinace obojího. Občané dostanou dotaci na nákup elektromobilu. Síť pro nabíjení elektromobilů je nedostatečná, masívní investice do této sféry znamenají masívní dotace. A výsledek? Nabití automobilu střední kategorie bude stát 1 800,00 Kč? Nebo více? Jak daleko na jedno nabití dojedeme? Dojedeme na jedno nabití z Brna do Prahy? Ve stávajících technologiích je to nesmyslný projekt za miliardy. Občané, kteří se nechali nachytat na přímotopy, tak vědí, o čem hovořím. Nějak se nám v těch společných evropských projektech ztrácí podnikání, tržní prostředí, potřeby trhu, skutečný zájem občanů, veřejný zájem. Závidím Britům ….

Odchod světové mocnosti (Británie) ze seskupení EU je vážná politická prohra, prohra všech, kteří stále v EU zůstávají a diktátem nařizují suverénním státům, co smí a co nesmí dělat, že je ostuda mít rád vlast, mít rád rodnou zem.

Ti, co mají ještě zbytek rozumu a nebojí se jít proti proudu, již dnes vidí pád Říma, a převzetí jedné z nejvyspělejších kultur barbary. Tak končil Řím….

Britové, závidím vám, že jste zajistili svým potomkům svobodný život s národními tradicemi. I já chci mít vlastní vlajku našeho státu, i já se nechci bát říct, má rodná zem, náš národní zájem je … i já chci být „NĚKDO“ nikoliv „NIKDO“ nebo dokonce „ONO“.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí Manifestu IAV

Hlučín, 2. 2. 2020

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 6. část „CHODÍ PEŠEK OKOLO, NEDÍVEJ SE NA NĚHO“

By | Nezařazené

Asi mnozí znají i pokračování této hry: „Kdo se na něj koukne, toho Pešek bouchne.“

 

 • Státní správa v rozkladu. K čemu to má vést?
 • Aby se lépe kradlo? To určitě ne!
 • Vždyť protikorupční program je priorita této vlády…
 • Státní zakázky – korupce v přímém přenosu?
 • Nesmyslné dotace obohacují jedince a okrádají obyčejné lidi!
 • Nevymahatelnost práva a spravedlnosti pomáhá udržet systém!

 

Dlouhodobě pociťujeme podivné kroky našich vedoucích představitelů státu. Vnímavý občan je z toho zmatený a lhostejný občan nechce raději nic vidět, nic slyšet a snaží sebe uchránit tím, že tomu nerozumí a že je mu to jedno. Je to rozhodnutí každého z nás, jak dalece se chceme, či nechceme zabývat veřejnými věcmi. Každopádně nikdo z nás by neměl být lhostejný k tomu, co se děje a nikdo z nás by neměl přihlížet rozkladu státní správy. Je jen několik možností, proč se tak děje. Politici odpovědni za stav státní správy, justici nevyjímaje, buďto:

 • Nevědí, co činí. A pak „bůh s námi“
 • Vědí, co činí. A pak „pomáhej nám bůh“ 

 

Ad a) Nevědí, co činí. A pak „bůh s námi“

  • systematicky probíhá negativní zásah do státní správy. Když neschopný úředník, nebo politik něco nezvládá, tak se vytvoří nový úřad s celým aparátem. Například Úřad pro kontrolu financování politických stran, nebo jak se všechny ty absurdní nové úřady, či agentury jmenují. Nárůst zaměstnanců v této sféře o více než 50 tisíc pracovních míst. To již nehovoříme o „uměle vymyšlených“ místech různých poradců pro vysloužilé politiky. Na tyto náklady rozbujelé administrativy musí někdo vydělat. Kdo asi? Obyčejný daňový poplatník
  • na jedné straně rostou neužitečné nové úřady a na straně druhé, se dozvídáme, že se sloučí Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo dopravy, že se klidně může sloučit ministerstvo pro Místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních věcí atd. Prý se ušetří. Nebo se potřebují zbavit obyčejných zaměstnanců, aby o něco později mohli nabrat „kámoše“?
  • protikorupční program vlády se stal pouhou vějičkou pro důvěřivé občany, kteří chodí, nebo chodili doposud k volbám
  • denně jsme informováni o podivných státních zakázkách (400 mil. Kč dálniční známky, 1,5 mld. radary Vera, 2,5 mld. Kč informační systém sociálních dávek, 3 mil. Kč oprava Karlova mostu, mýtné brány atd.) a ještě podivnějších dotacích v miliardách korun, ze kterých číší korupce, jako sláma z bot.
  • Miliarda sem, miliarda tam. Miliardami, milióny se jen hází. Ale do čích kapes? Škoda, že se nehází přímo do kapes potřebným – mladým rodinám s dětmi,
  • občanům pečujícím o své nemocné příbuzné, či péči o seniory
  • Organizovaný chaos na úřadech je v takovém rozsahu, že si musíme klást otázku: K čemu to má vést? Aby se lépe kradlo?
 • To určitě ne! Vždyť protikorupční program je priorita této vlády.

 

Ad b) Vědí, co činí. A pak „pomáhej nám bůh“

  • Předpokládejme, že odpovědní politici vědí, co svými kroky činí. Pak je jediné vysvětlení. Jsou smíření s tím, že předají řízení státu do Bruselu, protože to sami neumí.
  • Nicméně, nikdo nikdy nesejme žádné vládě zodpovědnost za řízení státu. Výmluvy na Brusel nejsou nic jiného, než neschopnost vládnout a výraz slabostí politiků. Je to jejich zodpovědnost k národu, je to jejich osobní, nikoliv kolektivní selhání.
  • Při rychlosti rozkladu státní správy, je zřejmé, že nejsou schopni řídit stát tak, aby nevznikla anarchie, aby nevznikl chaos ohrožující celé seskupení zemí, kam nyní patříme.
  • Nevymahatelnost práva a spravedlnosti je průvodní jev rozpadu státu.
 • Probíhající pokus o převzetí moci ve státě nevolenými strukturami a vytvoření „nějakého“ čtvrtého pilíře moci ze strany státních zástupců, nasvědčuje tomu, že se jedná o pokus vzniku prokurátorského státu.

 

Ing.  Alena Vitásková-předsedkyně IAV, Hlučín 26. 1. 2020

 

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 5. část „TANČIT NA TVÉM HROBĚ“

By | Nezařazené

 • Šikana Davida Ratha, nebo jen plnění povinnosti VSZ Lenky Bradáčové?

 

 • Došlo k porušení zákona ze strany státního zastupitelství?
 • Co udělá ministryně spravedlnosti Benešová?
 • Potrestá viníky, nebo privilegováni mohou zákony porušovat beztrestně?
 • Trest za korupci nebo likvidace na politickou objednávku?
 • Pohrobci Josefa Urválka stále v akci? Jak dlouho ještě? 

 

Institut Aleny Vitáskové (dále jen IAV) ochrana lidských práv a svobod se zajímá o porušování lidských práv bez ohledu na postavení občana ve společnosti. V této souvislosti jsme zaznamenali mediální informace kolem kontroly, která proběhla ve věznici, kde si odpykává trest David Rath. Údajně se jednalo o to, že Rath chodil v džínách, a měl zdravotní pomůcku zdravotní matraci (kterou si uhradil sám). Kontrolu údajně nařídila VSZ Lenka Bradáčová. Matrace byla Rathovi odebrána, zda džíny také, to se nám nepodařilo zjistit. Údajně mu není dovoleno vykonávat profesi lékaře. Asi je na to zákon?

A nyní k meritu věci. Co vede VSZ Lenku Bradáčovou k těmto krokům? Je to nenávist k dr. Rathovi, je to šikana Ratha? Je to politické zadání? Je to zneužití pravomoci státního zastupitelství, protože to vše si může dovolit? Nebo je to výkon dohledu nad výkonem trestu, který přísluší státnímu zastupitelství ze zákona? Údajně státní zastupitelství dostalo zprávu, že se v příslušné věznici „něco děje“. V takovém případě musí asi kontrolu provést. Vše výše uvedené je nyní v rukou příslušných institucí, které by měly veřejnost informovat, co je pravda. Domněnky, které kolem incidentu kolují, by neměly zůstat bez odpovědi.

Pokud se jednalo o šikanu ze strany státního zastupitelství, či jinou nezákonnou pohnutku k tomuto činu, tak by měly být vyvozeny vůči všem aktérům státního zastupitelství exemplární tresty. Pokud státní zastupitelství plnilo svoji povinnost danou zákonem, tak by se zákonodárci měli zamyslet, jestli jsou takové zákony v souladu s lidskými právy. Zda je zdravotní poškozování vězňů v demokratické zemi přípustné.

Občan ve výkonu trestu je na svých právech omezen, přesto má svá práva, která nesmí být pošlapávána. Jaké druhy trestu by se dle státního zastupitelství měly praktikovat? Odsouzený občan (v poslední době se objevují častěji případy, že se jedná o odsouzení nevinných) ztrácí svobodu, což s výkonem trestu logicky souvisí a je v souladu se zákony. S tím je spojen minimálně dopad na psychické zdraví, ekonomickou situaci v rodině, následné postavení ve společnosti. To musí strpět i fyzické poškozování zdraví? Musí strpět ztrátu odborné profese například lékaře?

Ve výše uvedeném by se jednalo o několikerý trest. Domníváme se, že praktiky několikerých trestů, či týrání vězňů, ponižování a deptání lidských práv, se užívají v nedemokratických zemích, nebo jsou pohrobkem praktik padesátých let u nás.

Přece je ve veřejném zájmu, aby odsouzený (dle slov mnohých soudců při vynesení rozsudku) se v nápravném zařízení polepšil, převychoval a vrátil se do společnosti „napravený“. Konkrétně řečeno, aby se po té zařadil do společnosti, pracoval a vedl spořádaný život. A spořádaný život bez práce a příjmu se vést nedá.

Pokud budeme občany ve výkonu trestu zdravotně likvidovat, (jako např. MUDr. Ratha kvůli zdravotní matraci), tak se vrátí na svobodu jako zátěž společnosti, nikoliv jako občan, který pro společnost může ještě pracovat, vykonávat svoji profesi.

 • Proč nesmí mít vězeň zdravotní matrace? To si musí zničit páteř tak, aby po opuštění vězení šel přímo do invalidního důchodu a čerpal zdravotní péči?
 • Když je lékař, proč nemůže ve vězení vykonávat profesi lékaře? Pokud z veřejných zdrojů víme, tak byl souzen snad za korupci, nikoliv za zneužití postavení lékaře s dopadem na zdraví občanů, nebo násilnou trestnou činnost.
 • Má přijít o svoji lékařskou praxi? Vždyť vystudoval za veřejné peníze. Lékařskou praxi vykonával do nástupu výkonu trestu. Proč by mu měla být lékařská praxe odepřena při výkonu trestu, nota bene při fatálním nedostatků erudovaných lékařů?

To jsou skutečné škody, které páchá státní zastupitelství. Konstrukce zločinu, šikana nepohodlných osob a zdravotní likvidace vězňů, to vše je v rozporu s veřejným zájmem, s lidskými právy. To je skutečný zločin, za který není nikdo trestán.

Možná, že úkol zní: „Utýrat dr. Ratha“ a „Zatančit si na jeho hrobě“! Mohu potvrdit, že se to děje i v jiných případech. Tento systém je propracovanější, než zaváděl, praktikoval a prosazoval Josef Urválek. Kolik takových pohrobků Urválků tu stále řádí a ničí životy? Z cesty musí jít všichni oponenti, co kdyby se začalo šetřit, kam mizely peníze z různých dotací, zda některé politické strany nemají klíč k tomuto pokladu!

Nezastáváme se dr. Ratha, ani žádného vězně, pokud jim není ubližováno, pokud trest odpovídá trestnému činu, který provedli. Jsou však případy, kdy státní zastupitelství předkládá soudu nepravdivé, vykonstruované důkazy a pak jsme i v této věci povinni zasáhnout.

Ochrana lidských práv je prioritou naší činnosti a nerozlišujeme, zda se jedná o důchodce, podnikatele, zaměstnance, poškozené firmy, či občana ve výkonu trestu. To byl mimo jiné důvod, proč jsme založili „Manifest – občanů poškozených státem“, abychom jako občanská iniciativa se zasadili o vymahatelnost práva a spravedlnosti, dodržování lidských práv a Ústavy ČR pro všechny občany naší vlasti.

 

 

Tančit na tvém hrobě

SIGNATÁŘI „MANIFESTU – OBČANŮ POŠKOZENÝCH STÁTEM“ ŽÁDAJÍ NÁPRAVU

By | Nezařazené

Tisková zpráva z jednání Signatářů

Manifestu – Občanů poškozených státem

 

Dne 10. 1. 2020 proběhlo v Praze zasedání signatářů Manifestu – občanů poškozených státem a doposud mlčící většiny za účasti pozvaných hostů. Manifest byl vydán 17. listopadu 2019 a průběžné informace můžete nalézt na www.manifestiav.cz

Zasedání signatářů a jejich hostů zahájila mluvčí Manifestu Alena Vitásková a mimo jiné sdělila: „ Institut Aleny Vitáskové se dlouhodobě zabývá ochranou lidských práv a svobod a situaci v České republice máme velmi dobře zmapovanou. Vznik Manifestu byl logickým vyústěním naší dosavadní činnosti. O založení Manifestu – občanů poškozených státem jsme informovali prezidenta republiky Miloše Zemana, dále připravujeme informaci pro premiéra, ministryni spravedlnosti, parlament a senát. Budeme informovat další organizace, politické strany, jak v tuzemsku, tak zahraničí. Odmítáme, aby si státní zástupci vytvářeli nezákonně „nějakou“ neústavní moc ve státě a tyranizovali národ. My všichni chceme žít a pracovat v naší vlasti bez strachu z policie, justice, u které každý slušný občan hledá ochranu před bezprávím. V mnoha případech je opak pravdou a vymahatelnost práva a spravedlnosti je pro mnohé občany nedostupná,“ uvedla Alena Vitásková.

Po té vystoupil mluvčí Radim Prus, signatáři a hosté a projednali tíživou situaci v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice, poškozování lidských práv a svobod. Každý z přítomných informoval o dnes již systému porušování vymahatelnosti práva, který je vytvářen mimo jiné státním zastupitelstvím v čele s NSZ Pavlem Zemanem.

 • Nečinnost některých státních zástupců je vedena snahou nestíhat některé skutečné trestné činy. Jejich zametání „pod koberec“ a skrývání se pod „můj právní názor, tak jsem to vyhodnotil“ bez jakékoliv opory v zákoně a bez jakéhokoliv jejich postihu za škody tím způsobené.
 • Mnohdy neuznávají názor soudu a do nekonečna podávají odvolání, či dokonce opovrhují rozsudkem vyneseným soudním senátem. Čímž zaměstnávají a paralyzují činnost soudu.
 • V některých případech prokazatelně vytvářejí falešné důkazy, účelově překrucují fakta, manipulují se znaleckými posudky v neprospěch obviněného, důkazy obviněných nevyhodnocují a dokonce odmítají soudu předložit, přestože je v přípravném řízení mají k dispozici
 • Tím vším dochází k demotivaci slušných, poctivých a pracovitých státních zástupců, kteří mají zájem svoji práci odvádět ve veřejném zájmu, v zájmu státu.

Signatáři Manifestu – občanů poškozených státem se shodli, že přes osobní trauma z této tíživé situace, budou zastupovat OBČANSKOU VEŘEJNOST a zasazovat se o:

 • nápravu systému, zákonů a ochranu lidských práv a svobod
 • zajištění vymahatelnosti práva a spravedlnosti pro všechny občany naší vlasti, a to bez rozdílu
 • nápravu státního zastupitelství za účasti občanské veřejnosti
 • řádné odškodnění občanů poškozených státem

K dosažení cílů byly definovány oblasti, ve kterých k poškození občanů dochází, nebo mohlo dojít a to v úmyslné kriminalizaci nevinných lidí, aby se skutečný zločin mohl zakrýt. Nebo při nezákonnostech kolem bydlení, bytů, exekuci, insolvencí atd. Vyzýváme občany, kteří byli poškozeni, PŘIDEJTE SE K NÁM.

Zřídili jsme speciální oblasti.

 • Oběti české justice
 • Rodiny obětí české justice

 

 • Policisté, vojáci, státní zástupci, soudci, kteří byli kriminalizováni, či jinak vyřazeni ze své profese, protože vadili zločineckému syndikátu
 • Oběti v oblasti bydlení – nezákonná privatizace bytového fondu, podvody developeru
 • Politici – kriminalizování z důvodu jejich likvidace z veřejného života, protože vadili zločineckému syndikátu
 • Občané poškození na zdraví – které nechce nebo jen nedostatečně stát odškodnil, či jinak zanedbal ochranu lidských práv a svobod
 • Podnikatelé, živnostníci – z různých důvodů poškozeni státem, např. v oblasti legislativy, vykonstruovaných insolvenčních řízeních, nedostatečná ochrana tuzemských investorů
 • Občané poškození ve vykonstruovaných exekucích
 • Ostatní občané poškozeni státem

Budeme bojovat za vymahatelnost práva a spravedlnosti, za ochranu lidských práv a svobod. S Vaší podporou to zvládneme.

To vám slibuji.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí Manifestu – občanů poškozených státem

V Praze dne 11. 1. 2020

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 10. 1. 2020

RŮŽOVÉ BRÝLE, ROZKLAD STÁTU A CO VÁM POLITICI NEŘEKLI

By | Nezařazené

 • Inflace politických novoročních projevů
 • Proslov politika nezakryje faktický stav společnosti
 • To je, jako když hnůj na podlaze zakryjete kobercem a budete si myslet, že to v kuchyni nebude smrdět

Před pár dny jsme vstoupili do nového roku 2020. Veřejnoprávní televize těsně před časoměrem oddělujícím starý rok od nového, vysílala reklamu. Asi jsem ze staré školy a očekávala jsem například melodie Bedřicha Smetany z cyklu „Má vlast“. Po odbití půlnoci se objevila na obrazovce „rosnička“ s možná pro někoho vtipnou předpovědí počasí ukončenou něčím kolem piktogramu. Další vysílání veřejnoprávní televize jsem nemohla již zvládnout a vrátila jsem se k sledování jiných – neveřejnoprávních televizních programů, které nás provázely celý silvestrovský večer.

Neprobouzela jsem se do nového roku z kocoviny, protože jsem, kromě půlnočního zážitku z veřejnoprávní televize, žádnou neměla. Nový rok začal a probíhal skvěle, kdyby nebyla sváteční atmosféra narušena inflací politických projevů, ve kterých se mnohá sdělení navzájem vylučovala, celá řada skutečností byla občanům nesdělena, zamlčena.

 • Třicetiletý investiční plán, Harry Potter a budeme se mít, jako ve Švýcarsku:
 • Domnívám se, že někteří občané si již, jako ve Švýcarsku žijí. Jako například pan Bakala, nebo i pan premiér Babiš. Na počet obyvatel máme totiž nejvíce miliardářů. A když to zprůměrujeme, tak vlastně již ve Švýcarsku jsme, ba mnohem dále.
 • Svoboda slova – jeden z výdobytků demokracie:
 • Svoboda slova neexistuje, neplatí pro všechny stejně. Politik a funkcionář ODS pan Novotný, klidně může hlásat cokoliv a státní zástupci mlčí. Na druhé straně zažalují osobu, která údajně zvedla ruku na nějakém shromáždění a bylo to hodnoceno jako hajlování. Myslím, že ten člověk stanul před soudem. Svoboda slova jen pro někoho, elitářství rozděluje společnost a rozdělování společnosti je vizitkou špatných politiků.
 • Prý podáváme Ústavní stížnosti a žaloby do Bruselu: 
 • Jako výtku nejen občanům, ale i ústavním činitelům nelze přijmout. Pokud představitele státu, tím je myšlena vláda, justice a zodpovědné instituce nereflektují na porušování zákonů, tak je naopak důležité nezůstat lhostejní k tomu, co se děje. Je pozoruhodné, že politici, přestože věděli, že regulované ceny energií jsou vyšší, než mohly pro občany (spotřebitelé) být, vůbec nic neudělali a ponechali tuto zátěž na občanech. Problematikou bezdůvodných vysokých cen energií se zabývala pouze SPD. Pokud se nepravosti Brusel nemá dovědět, tak nelze pochopit, proč jsme součástí EU. Pak je nejlepší z tohoto svazku vystoupit.
 • Politici nás ve svých projevech ujišťovali, že se máme dobře:
 • Jestli se máme dobře, průměrně, špatně, to můžeme posoudit jen my sami, jako svébytní občané této země. Politik má vytvářet podmínky pro to, abychom to mohli bez nadsázky a uzardění sami sdělit. Politik se občanům nemá plést do jejich životů a sdělovat jim, jak se mají. To již pak zavání ztrátou demokracie a směřováním k diktatuře.
 • Politici se zapomněli zmínit o odškodnění občanů, kteří byli státem poškozeni:
 • Jsou to politici, kteří jsou odpovědni za zákony, které mají tvořit ochranu občanů, nikoliv gaunerů a tunelářů. Systém odškodnění je nutné napravit a urychleně poškozené občany, firmy i zpětně odškodnit. Ať již je to v oblasti nesprávných úředních postupů, několikerý výklad-protiřečící si legislativy, v nezákonném trestním řízení, ztráty cti, poškození zdraví, materiální škody, ztráty bydlení v nezákonné privatizaci bytového fondu, několikrát uhrazené bydlení a nakonec o něj přijít (např. H-systém a další podvodné developerské projekty) a celé řady dalších poškození lidských práv a svobod.
 • Politici zapomněli, nebo úmyslně zamlčeli:
 • Že máme přes 800 tis. občanů v exekucích, do nichž se mnohdy dostali nikoliv vlastní vinou. Že na tomto byznysu lichvářských úroků zbohatlo několik jedinců a patří možná právě mezi miliardáře, zatímco se z obyčejného občana stává bezdomovec. Že tato lichva je ojedinělá v zemích EU, stejně jako ve všech civilizovaných zemích.
 • Znovu zazněla, dnes již fraška kolem obnovitelných zdrojů, fotovoltaik a miliardách, které budeme nesmyslně hradit ještě řadu let:
 • K tomu je nutno dodat, že tento folklór, který zavinili politici a v té době úředníci ERÚ je pouze pro občany, kteří to všechno platí. Ti, co to zavinili, tak na tomto „solárním tunelu“ vydělávají. Ve skutečnosti politici dělají pravý opak. Úředníci, kteří měli přímý vliv na stanovení vysokých výkupních cen pro fotovoltaiky, tak se vrátili zpět do vysokých funkcí na ERÚ. Politici (Sobotka, Babiš) je tam znovu dosadili a schválila se další podpora pro biometan, pod zástěrkou Bruselu, klimatických změn atd. S pře kompenzacemi u fotovoltaik (tj. stanovení podpory vyšší, než umožňoval zákon) se přes řadu upozornění (NKÚ, Vitásková, Brusel) nic neudálo a NSZ Pavel Zeman mlčí, přestože je podrobně informován, nejen o tomto problému.
 • Politici nesdělili, jak katastrofální je vymahatelnost práva a spravedlnosti, v jakém zbědovaném stavu se nachází státní zastupitelství:  
 • Vymahatelnost práva a spravedlnosti je hodnocena jako jedna z nejhorších v zemích EU. Pokud není vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany, živnostníky, podnikatele, firmy stejná, bez ohledu na původu, postavení, politické či jiné moci, tak nemůžeme očekávat důvěru občanů ve stát, v politiky, v justici. A to je špička ledovce našich problémů, ztráta důvěry občanů ve stát, že je skutečně ochrání. Nezastupitelný podíl na tomto stavu má státní zastupitelství. Přitom nejen na Slovensku, námi po všech stránkách nejbližší zemi, již začali rozkrývat a pojmenovávat zločinecký syndikát, který prorůstá právě až do nejvyšších pater spravedlnosti včetně účasti některých státních zástupců na tomto systému.

Rozpad státu probíhá v přímém přenosu a politici si nasadili růžové brýle a snaží se o to, abychom si růžové brýle nasadili také, abychom neviděli, v čem se potácíme. Neřekli nám zásadní problémy, které nás čekají a jak je budeme řešit. Populistické projevy, jak se máme dobře, jsme my starší zažili v dřívější době. V politice nám chybí skutečný politik s hlubokými znalostmi a srdcem pro lidi. Pevně věřím, že doposud mlčící většina si růžové brýle nenasadí, přestože zvýšení platů a důchodů je k tomu vybízí.

Nesmíme hledat nepřítele v každém, kdo má jiný názor. Mít jiný názor na stejnou věc, tomu se přece říká názorová pluralita, což je výsostná doména demokratické společnosti. Pevně věřím, že se mladí zapojí s větším zájmem o věci veřejné a podpoří tak směřování společnosti, nikoliv k podivným ziskům z dotací, které můžeme klidně nazvat systémem uplácení, ale k vytváření skutečných hodnot nejen materiálních, ale i duchovních.

Přeji nám všem, ať nový rok prožijeme ve zdraví, lásce, vzájemném porozumění, respektování odlišných názorů a bez válek.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Hlučín, 5. ledna 2020

Trestní kauza – Alena Vitásková

By | Nezařazené

Hlavní účastníci: vyšetřovatel policista plk. Pavel Pinka – obvinil, státní zástupce Radek Mezlík – obžaloval, NSZ Pavel Zeman – podal dovolání ke zprošťujícímu rozsudku Vrchního soudu Olomouc. Výsledek – po sedmi létech neskutečné tortury, pošlapání veškerých lidských práv, cti – jsem byla definitivně zproštěna obžaloby Krajským soudem Brno dne 13. 11. 2019.

ČTĚTE:

Trestní kauza Vitásková

Státní zástupce Radek Mezlík, policista Pavel Pinka, NSZ Pavel Zeman byli a jsou buďto zcela neznalí zákonů, anebo jsou součástí zločineckého syndikátu a likvidovali nejen mě ve vykonstruované kauze na zakázku. Vadila jsem tunelářům veřejných financí.

Ať je varianta jakákoliv, tak musí být minimálně zbaveni taláru, pokud žijeme v právním státě.