NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 5. část „TANČIT NA TVÉM HROBĚ“

By | Nezařazené

 • Šikana Davida Ratha, nebo jen plnění povinnosti VSZ Lenky Bradáčové?

 

 • Došlo k porušení zákona ze strany státního zastupitelství?
 • Co udělá ministryně spravedlnosti Benešová?
 • Potrestá viníky, nebo privilegováni mohou zákony porušovat beztrestně?
 • Trest za korupci nebo likvidace na politickou objednávku?
 • Pohrobci Josefa Urválka stále v akci? Jak dlouho ještě? 

 

Institut Aleny Vitáskové (dále jen IAV) ochrana lidských práv a svobod se zajímá o porušování lidských práv bez ohledu na postavení občana ve společnosti. V této souvislosti jsme zaznamenali mediální informace kolem kontroly, která proběhla ve věznici, kde si odpykává trest David Rath. Údajně se jednalo o to, že Rath chodil v džínách, a měl zdravotní pomůcku zdravotní matraci (kterou si uhradil sám). Kontrolu údajně nařídila VSZ Lenka Bradáčová. Matrace byla Rathovi odebrána, zda džíny také, to se nám nepodařilo zjistit. Údajně mu není dovoleno vykonávat profesi lékaře. Asi je na to zákon?

A nyní k meritu věci. Co vede VSZ Lenku Bradáčovou k těmto krokům? Je to nenávist k dr. Rathovi, je to šikana Ratha? Je to politické zadání? Je to zneužití pravomoci státního zastupitelství, protože to vše si může dovolit? Nebo je to výkon dohledu nad výkonem trestu, který přísluší státnímu zastupitelství ze zákona? Údajně státní zastupitelství dostalo zprávu, že se v příslušné věznici „něco děje“. V takovém případě musí asi kontrolu provést. Vše výše uvedené je nyní v rukou příslušných institucí, které by měly veřejnost informovat, co je pravda. Domněnky, které kolem incidentu kolují, by neměly zůstat bez odpovědi.

Pokud se jednalo o šikanu ze strany státního zastupitelství, či jinou nezákonnou pohnutku k tomuto činu, tak by měly být vyvozeny vůči všem aktérům státního zastupitelství exemplární tresty. Pokud státní zastupitelství plnilo svoji povinnost danou zákonem, tak by se zákonodárci měli zamyslet, jestli jsou takové zákony v souladu s lidskými právy. Zda je zdravotní poškozování vězňů v demokratické zemi přípustné.

Občan ve výkonu trestu je na svých právech omezen, přesto má svá práva, která nesmí být pošlapávána. Jaké druhy trestu by se dle státního zastupitelství měly praktikovat? Odsouzený občan (v poslední době se objevují častěji případy, že se jedná o odsouzení nevinných) ztrácí svobodu, což s výkonem trestu logicky souvisí a je v souladu se zákony. S tím je spojen minimálně dopad na psychické zdraví, ekonomickou situaci v rodině, následné postavení ve společnosti. To musí strpět i fyzické poškozování zdraví? Musí strpět ztrátu odborné profese například lékaře?

Ve výše uvedeném by se jednalo o několikerý trest. Domníváme se, že praktiky několikerých trestů, či týrání vězňů, ponižování a deptání lidských práv, se užívají v nedemokratických zemích, nebo jsou pohrobkem praktik padesátých let u nás.

Přece je ve veřejném zájmu, aby odsouzený (dle slov mnohých soudců při vynesení rozsudku) se v nápravném zařízení polepšil, převychoval a vrátil se do společnosti „napravený“. Konkrétně řečeno, aby se po té zařadil do společnosti, pracoval a vedl spořádaný život. A spořádaný život bez práce a příjmu se vést nedá.

Pokud budeme občany ve výkonu trestu zdravotně likvidovat, (jako např. MUDr. Ratha kvůli zdravotní matraci), tak se vrátí na svobodu jako zátěž společnosti, nikoliv jako občan, který pro společnost může ještě pracovat, vykonávat svoji profesi.

 • Proč nesmí mít vězeň zdravotní matrace? To si musí zničit páteř tak, aby po opuštění vězení šel přímo do invalidního důchodu a čerpal zdravotní péči?
 • Když je lékař, proč nemůže ve vězení vykonávat profesi lékaře? Pokud z veřejných zdrojů víme, tak byl souzen snad za korupci, nikoliv za zneužití postavení lékaře s dopadem na zdraví občanů, nebo násilnou trestnou činnost.
 • Má přijít o svoji lékařskou praxi? Vždyť vystudoval za veřejné peníze. Lékařskou praxi vykonával do nástupu výkonu trestu. Proč by mu měla být lékařská praxe odepřena při výkonu trestu, nota bene při fatálním nedostatků erudovaných lékařů?

To jsou skutečné škody, které páchá státní zastupitelství. Konstrukce zločinu, šikana nepohodlných osob a zdravotní likvidace vězňů, to vše je v rozporu s veřejným zájmem, s lidskými právy. To je skutečný zločin, za který není nikdo trestán.

Možná, že úkol zní: „Utýrat dr. Ratha“ a „Zatančit si na jeho hrobě“! Mohu potvrdit, že se to děje i v jiných případech. Tento systém je propracovanější, než zaváděl, praktikoval a prosazoval Josef Urválek. Kolik takových pohrobků Urválků tu stále řádí a ničí životy? Z cesty musí jít všichni oponenti, co kdyby se začalo šetřit, kam mizely peníze z různých dotací, zda některé politické strany nemají klíč k tomuto pokladu!

Nezastáváme se dr. Ratha, ani žádného vězně, pokud jim není ubližováno, pokud trest odpovídá trestnému činu, který provedli. Jsou však případy, kdy státní zastupitelství předkládá soudu nepravdivé, vykonstruované důkazy a pak jsme i v této věci povinni zasáhnout.

Ochrana lidských práv je prioritou naší činnosti a nerozlišujeme, zda se jedná o důchodce, podnikatele, zaměstnance, poškozené firmy, či občana ve výkonu trestu. To byl mimo jiné důvod, proč jsme založili „Manifest – občanů poškozených státem“, abychom jako občanská iniciativa se zasadili o vymahatelnost práva a spravedlnosti, dodržování lidských práv a Ústavy ČR pro všechny občany naší vlasti.

 

 

Tančit na tvém hrobě

SIGNATÁŘI „MANIFESTU – OBČANŮ POŠKOZENÝCH STÁTEM“ ŽÁDAJÍ NÁPRAVU

By | Nezařazené

Tisková zpráva z jednání Signatářů

Manifestu – Občanů poškozených státem

 

Dne 10. 1. 2020 proběhlo v Praze zasedání signatářů Manifestu – občanů poškozených státem a doposud mlčící většiny za účasti pozvaných hostů. Manifest byl vydán 17. listopadu 2019 a průběžné informace můžete nalézt na www.manifestiav.cz

Zasedání signatářů a jejich hostů zahájila mluvčí Manifestu Alena Vitásková a mimo jiné sdělila: „ Institut Aleny Vitáskové se dlouhodobě zabývá ochranou lidských práv a svobod a situaci v České republice máme velmi dobře zmapovanou. Vznik Manifestu byl logickým vyústěním naší dosavadní činnosti. O založení Manifestu – občanů poškozených státem jsme informovali prezidenta republiky Miloše Zemana, dále připravujeme informaci pro premiéra, ministryni spravedlnosti, parlament a senát. Budeme informovat další organizace, politické strany, jak v tuzemsku, tak zahraničí. Odmítáme, aby si státní zástupci vytvářeli nezákonně „nějakou“ neústavní moc ve státě a tyranizovali národ. My všichni chceme žít a pracovat v naší vlasti bez strachu z policie, justice, u které každý slušný občan hledá ochranu před bezprávím. V mnoha případech je opak pravdou a vymahatelnost práva a spravedlnosti je pro mnohé občany nedostupná,“ uvedla Alena Vitásková.

Po té vystoupil mluvčí Radim Prus, signatáři a hosté a projednali tíživou situaci v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice, poškozování lidských práv a svobod. Každý z přítomných informoval o dnes již systému porušování vymahatelnosti práva, který je vytvářen mimo jiné státním zastupitelstvím v čele s NSZ Pavlem Zemanem.

 • Nečinnost některých státních zástupců je vedena snahou nestíhat některé skutečné trestné činy. Jejich zametání „pod koberec“ a skrývání se pod „můj právní názor, tak jsem to vyhodnotil“ bez jakékoliv opory v zákoně a bez jakéhokoliv jejich postihu za škody tím způsobené.
 • Mnohdy neuznávají názor soudu a do nekonečna podávají odvolání, či dokonce opovrhují rozsudkem vyneseným soudním senátem. Čímž zaměstnávají a paralyzují činnost soudu.
 • V některých případech prokazatelně vytvářejí falešné důkazy, účelově překrucují fakta, manipulují se znaleckými posudky v neprospěch obviněného, důkazy obviněných nevyhodnocují a dokonce odmítají soudu předložit, přestože je v přípravném řízení mají k dispozici
 • Tím vším dochází k demotivaci slušných, poctivých a pracovitých státních zástupců, kteří mají zájem svoji práci odvádět ve veřejném zájmu, v zájmu státu.

Signatáři Manifestu – občanů poškozených státem se shodli, že přes osobní trauma z této tíživé situace, budou zastupovat OBČANSKOU VEŘEJNOST a zasazovat se o:

 • nápravu systému, zákonů a ochranu lidských práv a svobod
 • zajištění vymahatelnosti práva a spravedlnosti pro všechny občany naší vlasti, a to bez rozdílu
 • nápravu státního zastupitelství za účasti občanské veřejnosti
 • řádné odškodnění občanů poškozených státem

K dosažení cílů byly definovány oblasti, ve kterých k poškození občanů dochází, nebo mohlo dojít a to v úmyslné kriminalizaci nevinných lidí, aby se skutečný zločin mohl zakrýt. Nebo při nezákonnostech kolem bydlení, bytů, exekuci, insolvencí atd. Vyzýváme občany, kteří byli poškozeni, PŘIDEJTE SE K NÁM.

Zřídili jsme speciální oblasti.

 • Oběti české justice
 • Rodiny obětí české justice

 

 • Policisté, vojáci, státní zástupci, soudci, kteří byli kriminalizováni, či jinak vyřazeni ze své profese, protože vadili zločineckému syndikátu
 • Oběti v oblasti bydlení – nezákonná privatizace bytového fondu, podvody developeru
 • Politici – kriminalizování z důvodu jejich likvidace z veřejného života, protože vadili zločineckému syndikátu
 • Občané poškození na zdraví – které nechce nebo jen nedostatečně stát odškodnil, či jinak zanedbal ochranu lidských práv a svobod
 • Podnikatelé, živnostníci – z různých důvodů poškozeni státem, např. v oblasti legislativy, vykonstruovaných insolvenčních řízeních, nedostatečná ochrana tuzemských investorů
 • Občané poškození ve vykonstruovaných exekucích
 • Ostatní občané poškozeni státem

Budeme bojovat za vymahatelnost práva a spravedlnosti, za ochranu lidských práv a svobod. S Vaší podporou to zvládneme.

To vám slibuji.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí Manifestu – občanů poškozených státem

V Praze dne 11. 1. 2020

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 10. 1. 2020

RŮŽOVÉ BRÝLE, ROZKLAD STÁTU A CO VÁM POLITICI NEŘEKLI

By | Nezařazené

 • Inflace politických novoročních projevů
 • Proslov politika nezakryje faktický stav společnosti
 • To je, jako když hnůj na podlaze zakryjete kobercem a budete si myslet, že to v kuchyni nebude smrdět

Před pár dny jsme vstoupili do nového roku 2020. Veřejnoprávní televize těsně před časoměrem oddělujícím starý rok od nového, vysílala reklamu. Asi jsem ze staré školy a očekávala jsem například melodie Bedřicha Smetany z cyklu „Má vlast“. Po odbití půlnoci se objevila na obrazovce „rosnička“ s možná pro někoho vtipnou předpovědí počasí ukončenou něčím kolem piktogramu. Další vysílání veřejnoprávní televize jsem nemohla již zvládnout a vrátila jsem se k sledování jiných – neveřejnoprávních televizních programů, které nás provázely celý silvestrovský večer.

Neprobouzela jsem se do nového roku z kocoviny, protože jsem, kromě půlnočního zážitku z veřejnoprávní televize, žádnou neměla. Nový rok začal a probíhal skvěle, kdyby nebyla sváteční atmosféra narušena inflací politických projevů, ve kterých se mnohá sdělení navzájem vylučovala, celá řada skutečností byla občanům nesdělena, zamlčena.

 • Třicetiletý investiční plán, Harry Potter a budeme se mít, jako ve Švýcarsku:
 • Domnívám se, že někteří občané si již, jako ve Švýcarsku žijí. Jako například pan Bakala, nebo i pan premiér Babiš. Na počet obyvatel máme totiž nejvíce miliardářů. A když to zprůměrujeme, tak vlastně již ve Švýcarsku jsme, ba mnohem dále.
 • Svoboda slova – jeden z výdobytků demokracie:
 • Svoboda slova neexistuje, neplatí pro všechny stejně. Politik a funkcionář ODS pan Novotný, klidně může hlásat cokoliv a státní zástupci mlčí. Na druhé straně zažalují osobu, která údajně zvedla ruku na nějakém shromáždění a bylo to hodnoceno jako hajlování. Myslím, že ten člověk stanul před soudem. Svoboda slova jen pro někoho, elitářství rozděluje společnost a rozdělování společnosti je vizitkou špatných politiků.
 • Prý podáváme Ústavní stížnosti a žaloby do Bruselu: 
 • Jako výtku nejen občanům, ale i ústavním činitelům nelze přijmout. Pokud představitele státu, tím je myšlena vláda, justice a zodpovědné instituce nereflektují na porušování zákonů, tak je naopak důležité nezůstat lhostejní k tomu, co se děje. Je pozoruhodné, že politici, přestože věděli, že regulované ceny energií jsou vyšší, než mohly pro občany (spotřebitelé) být, vůbec nic neudělali a ponechali tuto zátěž na občanech. Problematikou bezdůvodných vysokých cen energií se zabývala pouze SPD. Pokud se nepravosti Brusel nemá dovědět, tak nelze pochopit, proč jsme součástí EU. Pak je nejlepší z tohoto svazku vystoupit.
 • Politici nás ve svých projevech ujišťovali, že se máme dobře:
 • Jestli se máme dobře, průměrně, špatně, to můžeme posoudit jen my sami, jako svébytní občané této země. Politik má vytvářet podmínky pro to, abychom to mohli bez nadsázky a uzardění sami sdělit. Politik se občanům nemá plést do jejich životů a sdělovat jim, jak se mají. To již pak zavání ztrátou demokracie a směřováním k diktatuře.
 • Politici se zapomněli zmínit o odškodnění občanů, kteří byli státem poškozeni:
 • Jsou to politici, kteří jsou odpovědni za zákony, které mají tvořit ochranu občanů, nikoliv gaunerů a tunelářů. Systém odškodnění je nutné napravit a urychleně poškozené občany, firmy i zpětně odškodnit. Ať již je to v oblasti nesprávných úředních postupů, několikerý výklad-protiřečící si legislativy, v nezákonném trestním řízení, ztráty cti, poškození zdraví, materiální škody, ztráty bydlení v nezákonné privatizaci bytového fondu, několikrát uhrazené bydlení a nakonec o něj přijít (např. H-systém a další podvodné developerské projekty) a celé řady dalších poškození lidských práv a svobod.
 • Politici zapomněli, nebo úmyslně zamlčeli:
 • Že máme přes 800 tis. občanů v exekucích, do nichž se mnohdy dostali nikoliv vlastní vinou. Že na tomto byznysu lichvářských úroků zbohatlo několik jedinců a patří možná právě mezi miliardáře, zatímco se z obyčejného občana stává bezdomovec. Že tato lichva je ojedinělá v zemích EU, stejně jako ve všech civilizovaných zemích.
 • Znovu zazněla, dnes již fraška kolem obnovitelných zdrojů, fotovoltaik a miliardách, které budeme nesmyslně hradit ještě řadu let:
 • K tomu je nutno dodat, že tento folklór, který zavinili politici a v té době úředníci ERÚ je pouze pro občany, kteří to všechno platí. Ti, co to zavinili, tak na tomto „solárním tunelu“ vydělávají. Ve skutečnosti politici dělají pravý opak. Úředníci, kteří měli přímý vliv na stanovení vysokých výkupních cen pro fotovoltaiky, tak se vrátili zpět do vysokých funkcí na ERÚ. Politici (Sobotka, Babiš) je tam znovu dosadili a schválila se další podpora pro biometan, pod zástěrkou Bruselu, klimatických změn atd. S pře kompenzacemi u fotovoltaik (tj. stanovení podpory vyšší, než umožňoval zákon) se přes řadu upozornění (NKÚ, Vitásková, Brusel) nic neudálo a NSZ Pavel Zeman mlčí, přestože je podrobně informován, nejen o tomto problému.
 • Politici nesdělili, jak katastrofální je vymahatelnost práva a spravedlnosti, v jakém zbědovaném stavu se nachází státní zastupitelství:  
 • Vymahatelnost práva a spravedlnosti je hodnocena jako jedna z nejhorších v zemích EU. Pokud není vymahatelnost práva a spravedlnosti pro všechny občany, živnostníky, podnikatele, firmy stejná, bez ohledu na původu, postavení, politické či jiné moci, tak nemůžeme očekávat důvěru občanů ve stát, v politiky, v justici. A to je špička ledovce našich problémů, ztráta důvěry občanů ve stát, že je skutečně ochrání. Nezastupitelný podíl na tomto stavu má státní zastupitelství. Přitom nejen na Slovensku, námi po všech stránkách nejbližší zemi, již začali rozkrývat a pojmenovávat zločinecký syndikát, který prorůstá právě až do nejvyšších pater spravedlnosti včetně účasti některých státních zástupců na tomto systému.

Rozpad státu probíhá v přímém přenosu a politici si nasadili růžové brýle a snaží se o to, abychom si růžové brýle nasadili také, abychom neviděli, v čem se potácíme. Neřekli nám zásadní problémy, které nás čekají a jak je budeme řešit. Populistické projevy, jak se máme dobře, jsme my starší zažili v dřívější době. V politice nám chybí skutečný politik s hlubokými znalostmi a srdcem pro lidi. Pevně věřím, že doposud mlčící většina si růžové brýle nenasadí, přestože zvýšení platů a důchodů je k tomu vybízí.

Nesmíme hledat nepřítele v každém, kdo má jiný názor. Mít jiný názor na stejnou věc, tomu se přece říká názorová pluralita, což je výsostná doména demokratické společnosti. Pevně věřím, že se mladí zapojí s větším zájmem o věci veřejné a podpoří tak směřování společnosti, nikoliv k podivným ziskům z dotací, které můžeme klidně nazvat systémem uplácení, ale k vytváření skutečných hodnot nejen materiálních, ale i duchovních.

Přeji nám všem, ať nový rok prožijeme ve zdraví, lásce, vzájemném porozumění, respektování odlišných názorů a bez válek.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Hlučín, 5. ledna 2020

Trestní kauza – Alena Vitásková

By | Nezařazené

Hlavní účastníci: vyšetřovatel policista plk. Pavel Pinka – obvinil, státní zástupce Radek Mezlík – obžaloval, NSZ Pavel Zeman – podal dovolání ke zprošťujícímu rozsudku Vrchního soudu Olomouc. Výsledek – po sedmi létech neskutečné tortury, pošlapání veškerých lidských práv, cti – jsem byla definitivně zproštěna obžaloby Krajským soudem Brno dne 13. 11. 2019.

ČTĚTE:

Trestní kauza Vitásková

Státní zástupce Radek Mezlík, policista Pavel Pinka, NSZ Pavel Zeman byli a jsou buďto zcela neznalí zákonů, anebo jsou součástí zločineckého syndikátu a likvidovali nejen mě ve vykonstruované kauze na zakázku. Vadila jsem tunelářům veřejných financí.

Ať je varianta jakákoliv, tak musí být minimálně zbaveni taláru, pokud žijeme v právním státě.

PŘIPOJTE SE K MANIFESTU – KDO JSOU OBČANÉ POŠKOZENÍ STÁTEM

By | Nezařazené
 • K Manifestu se můžete připojit, buďto elektronicky na www.manifestiav.cz nebo na podpisovém archu, který je na webu www.institut-av.eu v kolence aktuality. Pokud můžete, nechte podepsat i dalších lidem, kteří chtějí pomoci dobré věci. Potřebujeme pro prosazení odškodnění poškozených občanů velkou podporu, protože jedinec nic v systému nezmůže.
 • V případě papírové podoby předejte podpisové archy svému koordinátorovi, nebo zašlete na adresu: Institut Aleny Vitáskové z. s. Záhřebská ul. 30/154, Praha 2, nebo elektronicky e-mail: institut@institut-av.eu, a.vitaskova@seznam.cz
 • Na podpisovém archu stačí napsat jen jméno a podpis (např. A. Vitásková + podpis a to vše v jedné kolonce). Není to petiční arch, kde musí být uvedeno vše vč. adresy. Vzhledem k tomu, že se lidé bojí, tak jsme zvolili tento způsob podpory „Manifestu“.
 • Pokud se chcete stát signatářem, tak nám sdělte, že chcete být signatářem a co chcete ke jménu zveřejnit (viz vzor u ostatních signatářů).Signatáři jsou osoby poškozené státem, osoby, které hájí občany, kteří byli státem poškozeni. Seznam signatářů budeme doplňovat jednou týdně a zveřejňovat na webech. Signatáři předloží svůj příběh, který se bude medializovat.
 • Ostatní podporovatelé, pokud chcete Váš příběh medializovat, zašlete ho v podobě, kterou chcete uveřejnit. Bude zveřejněno na www.manifestiav.cz Rubriku kauz připravujeme. Rovněž sdělte, zda chcete uvést své jméno nebo jen iniciály.
 • Kdo je občan poškozený státem. Jsou to všichni, kterým byla způsobena škoda na zdraví, osobní společenská újma, finanční újma atd. Uvádíme příklady: osoby a jejich rodiny, které byly trestně stíhány, a podařilo se prokázat, že jsou nevinní, občané a jejich blízcí, kteří byli souzeni a odsouzeni ve vykonstruovaných trestných činech, lidé, kteří byli připraveni o bydlení (nezákonnou privatizací bytového fondu, či jinak podvedeni v oblasti bydlení, lidé, kteří byli poškozeni na zdraví – doživotní následky, podnikatelé, kterým bylo znemožněno podnikat, ve vykonstruovaných kauzách byli stíhání a připraveni o majetek, vykonstruované exekuce a občané připraveni nejen o majetek. Občané a firmy poškozené chaotickou legislativou a zákony, které mají mnohdy retroaktivní účinek, či mají několikerý výklad. Podnikatelé poškození finanční správou, kdy byl nepodloženým obestavením účtů způsoben konec podnikání s nevyčíslitelnými škodami.

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 3. ČÁST – Porušování zákona není pro politiky trestným činem

By | Nezařazené

 

„Občané na odpis“ anebo na politiky jiný metr

Vláda Andreje Babiše porušila v souvislosti s Radou ERÚ zákon a unijní legislativu

Ministryně spravedlnosti Benešová toleruje předkládání nepravdivých důkazů státními zástupci soudu

Bývalý ministr spravedlnosti Pelikán porušil zákon při výkonu funkce a za „odměnu“ jej ministryně Benešová jmenovala do Legislativní rady vlády, která má zásadní vliv na tvorbu nových zákonů, nebo jejich novel

Čtěte:

Náš právní stát – 3. část – Porušování zákona není pro politiky trestných činem

MANIFEST občanů poškozených státem, mlčící většina odmítá dále mlčet – 17. listopad 2019

By | Nezařazené

 M A N I F E S T

 • Žádáme, aby bylo odvoláno vedení NSZ s nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem v čele. Požadujeme rovněž odvolání státních zástupců, kteří se na úpadku spravedlnosti v naší vlasti prokazatelně podílejí. 

 

 • Žádáme, aby byl upraven zákon a zřízen speciální orgán pro šetření kárných žalob a trestné činnosti státních zástupců s pravomocí prošetřovat i žalovat s možností řešit případy i zpětně.

 

 • Žádáme, aby tento orgán byl postaven pod dohled veřejnosti – zřízení tribunálu lidu -– malé poroty (12 osob), velké poroty (24 osob)

 

ČTĚTE:

POKUD SE CHCETE STÁT SIGNATÁŘEM MANIFESTU, SDĚLTE (DLE VZORU SIGNATÁŘŮ)) JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ADRESU, A ÚDAJ, KTERÝ CHCETE MÍT U SVÉHO JMÉNA NA ARCHU SIGNATÁŘU MANIFESTU. TENTO ARCH SE BUDE JEDNOU TÝDNĚ DOPLŇOVAT A ZVEŘEJŇOVAT. OSTATNÍ PODPOROVATELÉ MANIFESTU SE MOHOU PODEPSAT NA PODPISOVÉM ARCHU. ZDE ZÁLEŽÍ NA VÁS, ZDA SE JEN PODEPÍŠETE, NEBO UVEDETE KONTAKT NA VÁS, ČI JMÉNO. PLNĚ CHÁPEME OBAVY, KTERÉ MŮŽETE MÍT S UVÁDĚNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OBAV Z PERSEKUCÍ. Podepsané formuláře možno zaslat na adresu Institutu.

NÁŠ PRÁVNÍ STÁT – 2. ČÁST: KDO MAŘÍ SPRAVEDLNOST?

By | Nezařazené

RYBA SMRDÍ OD HLAVY – STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ OD NSZ PAVLA ZEMANA A JEHO KUMPÁNŮ

JAK DLOUHO JEŠTĚ NECHÁME STÁTNÍ ZÁSTUPCE ŘÁDIT, NIČIT, BEZTRESTNĚ ZPŮSOBOVAT ŠKODY NEJEN NA MAJETKU, ALE I NA ŽIVOTECH POCTIVÝCH OBČANŮ? V JAKÉM ZÁJMU JEDNAJÍ? ROZHODNĚ TO NENÍ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU, ZÁJMU VLASTI A NAŠICH OBČANŮ.

 • Blahoslav Němeček nesplňoval podmínku praxe v energetice a přitom vykonával funkci prvního místopředsedy na ERÚ, v plném rozsahu předsedu zastupoval

 

 • Renata Vesecká nebyla nikdy první místopředsedkyní na ERÚ a nikdy předsedkyni nezastupovala (viz dokazování v hlavním líčení)

 

 • Státní zástupce Kamil Špelda toleruje lež, kterou svědek Němeček sdělil soudnímu senátu při hlavním líčení. Svědek lež uvedl ve snaze poškodit Vitáskovou 

 

 • Ani jeden z členů Rady ERÚ nemá vůbec žádnou praxi v energetice

 

ČTĚTE : Náš právní stát – 2. část – Kdo maří spravedlnost