Category

Nezařazené

Jaké kvality by měl splňovat nový Nejvyšší státní zástupce

By | Nezařazené

Jaké kvality by měl splňovat nový Nejvyšší státní zástupce

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) představuje dlouholetého spolupracovníka a člena právní sekce IAV JUDr. Oldřicha Heina – bývalého státní zástupce. Jeho odborné znalosti nelze nikterak zpochybnit, široký rozhled, vzdělanost, která tak chybí mnohým státním zástupcům. Pokud se hledá nástupce NSZ Pavla Zemana, měl by to být člověk kvalit JUDr. Oldřicha Heina.  Přesvědčte se sami a seznamte se s jeho analýzami, statěmi a fejetony k stavu justice, které zveřejňujeme na našem www.institut-av.eu

Jeden z posledních příspěvků s názvem „Jak dlouho ještě“ analyzuje stav státního zastupitelství, výsledky jejich práce za poslední léta. Mimo jiné je zde uvedeno:

Nad státním zastupitelstvím se stahují „těžká mračna“ společenské nevole a zloby, která nemohou rozptýlit ani občasné demonstrace dezorientovaných a zmanipulovaných občanů, kteří se bez znalosti podstaty problému snaží hájit údajnou nezávislost justice a státního zastupitelství. Tuto nevoli a zlobu totiž vyvolávají nejen tisíce nespravedlivě stíhaných osob (podle statistiky přes tisíc zprošťujících rozsudků ročně), ale i občanů s nějakým více či méně významným společenským postavením (zejména starostů obcí a měst), kteří žijí v neustálých obavách, neboť nezřídka musí řešit mimořádně obtížné a právně náročné úkoly a přitom si nikdy nemohou být jisti tím, že si na ně policisté anebo státní zástupci něco vymyslí a ve své bujné představivosti je obviní z nejrůznějších smyšlených „zločinů“.“

Mnozí státní zástupci si totiž vůbec neuvědomují, že právo je pouze minimem mravnosti (etiky).

Nejčastějším pochybením orgánů činných v přípravném řízením trestním je nerespektování zásady materiální pravdy (§ 2 odst.5 trestního řádu), která má zásadní celospolečenský význam. Základem každého smysluplně fungujícího státu jsou totiž pravda, spravedlnost a mír (resp. i společenský smír, který lze nastolit právě jen na základě spravedlnosti, pravdy a rovnosti občanů před zákonem). Bude-li proto jakékoliv trestní řízení založeno na lži (a lží je i manipulace s důkazy a jejich zatajování), otřese to důvěrou občanů ve spravedlnost a právo a tudíž i samotnými základy právního státu. Nechť je tedy připomenuta první věta § 2 odst.5 trestního řádu:

Celý příspěvek „Jak dlouho ještě“ čtěte zde:  Jak dlouho ještě – JUDr. Oldřich Hein

 

JUDr. Oldřich Hein – JAK DLOUHO JEŠTĚ…

By | Nezařazené

JUDr. Oldřich Hein – spolupracovník a člen právní sekce IAV

Nad státním zastupitelstvím se stahují „těžká mračna“ společenské nevole a zloby, která nemohou rozptýlit ani občasné demonstrace dezorientovaných a zmanipulovaných občanů, kteří se bez znalosti podstaty problému snaží hájit údajnou nezávislost justice a státního zastupitelství. Tuto nevoli a zlobu totiž vyvolávají nejen tisíce nespravedlivě stíhaných osob (podle statistiky přes tisíc zprošťujících rozsudků ročně), ale i občanů s nějakým více či méně významným společenským postavením (zejména starostů obcí a měst), kteří žijí v neustálých obavách, neboť nezřídka musí řešit mimořádně obtížné a právně náročné úkoly a přitom si nikdy nemohou být jisti tím, že si na ně policisté anebo státní zástupci něco vymyslí a ve své bujné představivosti je obviní z nejrůznějších smyšlených „zločinů“.

celá úvaha ZDE

Jak dlouho ještě – JUDr. Oldřich Hein

ODMÍTALA JSEM ODEBÍRAT LICENCE FOTOVOLTAICKÝM ELEKTRÁRNÁM NA OBJEDNÁVKU

By | Nezařazené

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod se mimo jiné zabývá vymahatelnosti práva a spravedlnosti. Ve dnech nedávno minulých oznámil rezignaci NSZ Pavel Zeman, hlava všech soudních procesů. Zní to nadneseně, ale skutečným pánem procesu je státní zástupce. Je to on, kdo bez odpovědnosti obžaluje, nebo neobžaluje. Je to on, státní zástupce, kdo může občany zastrašovat až psychicky vydírat, aniž by se mu cokoliv stalo.

NSZ Pavel Zeman v jednom ze svých rozhovorů pro média sdělil, že mají neúspěšnost nějakých pět procent. Tím NSZ Pavel Zeman myslel ty občany, které vláčeli po soudech, dehonestovali (mnohdy z neznalosti zákonů, nebo jen tak, že si to mohou dovolit), myslel ty občany, kterým touto dehonestací zničili život. Nejen jim, ale i jejich blízkým. Myslel ty občany, kteří byli nakonec zproštěni, pokud se této očisty dožili. Plivanec, jedovatá slina na nich a jejich rodinách zůstává na celý život. Mnozí již nenajdou odpovídající práci, stávají se vyvrhelové společnosti, přestože pro tuto společnost celý život poctivě pracovali a nic nezákonného neudělali.

To je jedna strana dopadů nedůvodného, nezákonného stíhání – ta lidská, společenská. Ta druhá strana je téměř nevyčíslitelný ekonomický dopad nejen na takto postižené občany a jejich rodiny, ale na společnost jako celek. Hovoříme o desítkách tisících poškozených občanů, hovoříme o škodách v miliardách korun.

Co ale dělat, když vás státní zástupce vydírá, zastrašuje, požaduje, abyste jednal v rozporu se zákony. Důvody má různé, vlastní ego, objednávku, nebo jen tak zneužívá svoji moc nad obyčejným občanem, nebo vysokým státním úředníkem.

Fotovoltaické elektrárny, jejich boom v létech 2009-2010 mají dozvuky nejen finanční v miliardách korun, ale i v trestně právní rovině. Díky státnímu zástupci Radku Mezlíkovi a následně NSZ Pavlu Zemanovi jsem se dostala do mlýnice „neposlušných“ vysokých státních úředníků, kteří odmítali odebírat licence solárním elektrárnám „na objednávku“, nikoliv v souladu s příslušnými zákony. Tito dva nebyli jediní ze státního zastupitelství, jejíž vyhrůžkám jsem v té době musela nejen já, jako předsedkyně ERÚ čelit a kteří si přišli tzv. „kopnout“ jako například státní zástupce Kotas. O státním zástupci Střížovi, (jeden z kandidátu nahradit NSZ Pavla Zemana) se vyjadřovat v této souvislosti nebudu.

Na jednání (r.2013) jsem se NSZ Pavlu Zemanovi snažila vysvětlit, že odebírat licence u elektráren, kde není jediný relevantní důvod zahájit obnovu řízení, kdy nám to příslušné zákony neumožňují, prostě není pro ERÚ přijatelné a já to nikdy dělat nebudu.

Dala jsem na stůl i druhou stranu mince tohoto „zločinu“ páchaného na některých investorech. Když nevyhovím státním zástupcům, tak mě budou stíhat. Když jim vyhovím, budu konat nezákonně a soudy se na to takto v dalších žalobách mohou dívat. Nejen jako předsedkyně ERÚ, ale celý úřad jsme byli mezi mlýnskými kameny. Ne všichni tento tlak ustáli, zemřeli, nebo raději z úřadu odešli.

Vyhovět požadavkům „státního zástupce“, odebírat licence a tím snižovat dotace pro tyto elektrárny. Nebo se státnímu zástupci postavit na odpor a postupovat striktně a jen podle zákonů.

NSZ mě chápal a podpořil mě tak nějak po svém. Že to mám těžké, ať rozhodnu jakkoliv, tak budu mít problém. Postavit se státním zástupcům, či politikům se prostě nevyplácí. Někteří státní zástupci (jako například Kotas) nepočítali, že z léčky, (možná z jejich pohledu tak precizně připravované) lze „vyváznout“. Přece když nebudu v dané věci dělat nic, tak mě budou stíhat pro nečinnost.  Nebyly to dva mlýnské kameny, jak jsem se domnívala, těch kamenů byla celá řada.

Možná pod heslem, „když chcete pro snížení dotací nezákonně odebírat licence, tak si to dělejte sami,“ jsme (jako ERÚ) přenechali (v souladu s příslušnou legislativou) rozhodnutí právě na NSZ Pavlu Zemanovi a předali mu podklady u více než 120 elektráren, ať si rozhodne. S tím někteří „státní zástupci“ nepočítali vč. „zoufalce“ státního zástupce Kotase.

Zvolila jsem troufalou cestu, jednala v souladu s příslušnou legislativou a tlaku státních zástupců a části policie jsem nepodlehla. (Měla jsem v té době v pracovním týmu jednoho z nejlepších právníků, jaké jsem kdy poznala). Vysloužila jsem si dlouholeté trestní stíhání, mediální výstupy státního zástupce Mezlíka, které mě dehonestovaly a zničily nejen moji pracovní kariéru. Napadal mě, že můj boj proti tzv. „solárním baronům“ jen předstírám, když licence neodebírám. Tuto rétoriku se mu dařilo dostat i před soudní senáty.

Přes obrovský strach, který mnou zmítal, protože jsem věděla a vím, že to jsou oni „státní zástupci“ (někteří z nich školeni cizími velmocemi), kteří jsou hlavou procesu a mohou vás dostat do vězení, kdy se jim zlíbí, jsem neustoupila a nezákonného odebírání licencí jsem se nezúčastnila.

Tzv. boj proti „solárním baronům“ nemůže spočívat v nezákonnosti, nezákonném odebírání licencí, restrikcím, které se dostávají na úroveň inkvizicí. Tento „boj“ výstižněji řečeno náprava systému, musí probíhat

 1. v oblasti chybně nastavených výkupních cen (především v létech 2009-2010), které následně řada významných institucí vč. evropských hodnotila a nadále hodnotí, jako pře kompenzace.
 2. Nápravou rozporuplné legislativy, která přivedla mnoho podnikatelů (důvěřujících státu) na „práh vězení“ nebo i dále, k bankrotu a úpadku

V případech, kdy soudní senát uvěří nepodloženým tvrzením žalobce v kauzách solárních elektráren, dochází k společenským škodám, k poškození veřejného zájmu nejen v oblasti energetického hospodářství, ekologie, ale i ekonomickým dopadům.

O to více nelze pochopit, proč se demonstruje za to, aby NSZ Pavel Zeman nerezignoval, aby ve funkci zůstal.  Proč byl SZ Mezlík povýšen do úřadu evropského žalobce.

Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Marie Benešové má jedinečnou šanci zahájit nápravu státního zastupitelství. Umožnit účast v soutěži na post NSZ uchazečům mimo „zapouzdřené“ státní zastupitelství. Otevřít státní zastupitelství vzdělaným právníkům, uznávaných advokátům, vysokoškolským pedagogům, vyšetřovatelům.

Jen nové vedení (není to jen pozice NSZ) může zahájit vnitřní očistný proces instituce, která v systému vymahatelnosti práva a spravedlnosti plní zásadní a nenahraditelnou roli a která tak fatálně pod vedením Pavla Zemana selhala.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Praha, dne 11. 6. 2021

CELÝ ČLÁNEK ZDE:

Odmítala jsem odebírat licence fotovoltaických elektrárnám na objednávku

Co ministr Havlíček (ANO) poslancům zamlčel

By | Nezařazené

MEMENTO PŘED VOLBAMI

HLASOVÁNÍ O DŮVĚŘE VLÁDĚ A MINISTR HAVLÍČEK

 • Ministr Havlíček zastrašoval poslance, místo toho, aby jim sdělil pravdu
 • Zastrašováním nezakryje nekompetentnost této vlády
 • Již ministr Mládek upozorňoval poslance, že za fiaskem podpor fotovoltaik (r.2009-2010) nese odpovědnost tehdejší vedení ERÚ
 • Ministr Havlíček a tato vláda zajistila návrat těchto zaměstnanců zpět do nejvyšších pozic Energetického regulačního úřadu

Poslanci vládní opozice vyvolali hlasování o důvěře vlády Andreje Babiše (dne 3. 6. 2021). To, že vládě věří pouze menšina občanů, že její nedůvěra stoupá ze stran zlikvidovaných živnostníků, podnikatelů, asi některé poslance nezajímá. Odešli ze sálu, aby umožnili její vládnutí i nadále s důvěrou. Přitom to jsou oni, všichni poslanci, kteří zodpovídají za situaci ve státě, a to bez ohledu, za kterou stranu, nebo hnutí v Poslanecké sněmovně vykonávají svůj mandát.

Čtvrteční rozprava poslanců k vyvolanému hlasování o důvěře vlády mohla být považována jako pouhý předvolební mítink, jak se vyjádřili někteří členové vlády.

Zamysleme se nad části vystoupení ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, které má vážný dopad do peněženek nás občanů. Ministr Havlíček zastrašoval nedůvodně poslance a činil je odpovědnými za vlastní neschopnost, neschopnost této vlády.

Připomněl důležitost projednání novel zákonů, (Energetického zákona a Zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích), což vůbec nezpochybňuji. Jejich neprojednání bude mít fatální dopad do teplárenství, cen tepla, do nastavení podpor pro obnovitelné zdroje. Snažil se zastrašovat poslance událostmi z let 2009-2010, kdy došlo k selhání nastavení podpor pro obnovitelné zdroje – fotovoltaiky s miliardovými dopady na státní rozpočet, na naše občany. Vinil za to poslance.

Zcela zapomněl říci zásadní věc:

Já, ministr průmyslu a obchodu Havlíček, nesu plnou odpovědnost, že jsem navrhl vládě, aby schválila a znovu jmenovala do vedení Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pracovníky, kteří v té době (r.2009-2010) byli spolu odpovědni za tento „tunel do veřejných financí“. Jsou to ministři průmyslu a obchodu této vlády včetně mě, kteří této vládě navrhovali členy Rady ERÚ v srpnu 2017 a následná léta. Navrhovali jsme mnohé členy, kteří se na této šlamastice v roce 2009-2010 podíleli a byli poté „odejiti“ z úřadu. Přestože vláda ODS a TOP 09 v roce 2011 personálně napravila tento úřad, my, vláda Andreje Babiše jsme vrátili vše zpět do starých kolejí. A nyní chci obvinit vás, poslance, že budete odpovědni za neschválení zákonů, za další růst cen energií pro občany a firmy v naší zemi. Budete odpovědni za neprojednání zákonů, které patří do gesce mého ministerstva a které předkládám v závěru funkčního období této vlády, tak pozdě, že hrozí, že se neprojednají. Vy budete odpovědni za činnost nezávislého ERÚ, jehož vedení jsme jmenovali my, vláda Andreje Babiše“.  

Ministr Havlíček emotivně připomínal, že „šlamastika“, kterou údajně poslanci zavinili v podpoře fotovoltaik (r. 2009-2010) nás stojí miliardy korun. A že tak důležité zákony nemůže připravovat úřednická vláda.

Když se řekne a), tak se musí sdělit i b)

Co ministr průmyslu a obchodu Havlíček zapomněl sdělit poslancům při projednávání důvěry této vládě? V oblasti energetiky shrnu to podstatné:

 • že gestorem zákonů (Energetického zákona, Zákona o podporovaných a obnovitelných zdrojích) je jeho ministerstvo
 • Proč oba tak závažné zákony řeší nyní pár měsíců před koncem mandátu této vlády?
 • Když vláda nebude mít důvěru, tak to nejsou poslanci, kteří ohrozí teplárenství, obnovitelné zdroje, které s těmito zákony souvisí, ale neschopnost této vlády připravit včas a kvalitně oba zákony
 • Již exministr průmyslu a obchodu Mládek, informoval poslance o fatálním selhání Energetického regulačního úřadu (ERÚ) v létech 2009-2010 při nastavování podpory pro obnovitelné zdroje – fotovoltaické elektrárny
 • Toto selhání ERÚ proběhlo za předsedy pana Fiřta, místopředsedy pana Němečka, pana Trávníčka, pana Krejcara, pana Panáka.
 • Proč vrátila Babišova vláda za podpory ministra Havlíčka bývalé zaměstnance ERÚ, kteří byli za tuto nehoráznost odpovědni zpět, a to nejen do nejvyšších pozic řízení ERÚ?
 • Pana Trávnička dokonce jmenovala vláda Andreje Babiše předsedou Rady ERÚ?
 • Nejen ministr Havlíček, ale i premiér Babiš byli na tuto skutečnost upozornění, mnohokráte – písemně.

Pane ministře Havlíčku, nestrašte poslance a raději jim vysvětlete, proč jste vrátili do vysokých funkcí na ERÚ právě ty zaměstnance, kteří za selhání s fotovoltaikami nesou spoluodpovědnost a to zásadní.  V jakém zájmu jste jednal, když jste je do úřadu znovu navrhoval a posléze tato vláda schválila? Bylo to ve veřejném zájmu, anebo v zájmu oligarchy?

 

Alena Vitásková-předsedkyně IAV

Praha, dne 9. 6. 2021

 

 

KOMUNISTÉ OPĚT SELHALI – memento před volbami

By | Nezařazené

Komunisté při čtvrtečním hlasování v poslanecké sněmovně 

ponechali důvěru vládě, kterou vede oligarcha

a politik s přezdívkou „červený svetr“, který ohrožuje naše zpravodajské služby, a tudíž naši bezpečnost a svrchovanost.

Komunisté opět selhali

 • Ani ryba, ani rak – komunisté jsou prostě tak
 • Hlasování o důvěře vládě
 • Závažná pochybení vlády
 • Covid, Vrbětice, dotace

Jakou barvu mají komunisté? Rudou, modrou, oranžovou, nebo jen ANO, bude líp. Jejich přeměny, za které by se nemusel stydět ani chameleon, nejsou bravurní, ale na některé „barvoslepé“ voliče asi ještě stále platí. Stačí si jen připomenout, co se odehrávalo v posledním období. Není třeba vynechávat SE v nadpise, abychom mohli přemýšlet nad tím, zda pouze LHALI.

Po volbách v roce 2017 překvapí občanskou veřejnost, když se dají do holportu a podpoří menšinovou vládu v jejíž čele stojí oligarcha. Do vládních křesel sice neusednou, ale vládnutí menšinové vlády umožní.

Blíží se volby 2021, tak velkopansky za humbuku v médiích přestanou údajně vládě oligarchy důvěřovat a přestanou ji podporovat. Což v dané situaci je pouze nějaký předvolební, dá si říci ubohý pokus sdělit svým voličům, že přechází opět do své rudé barvy.

Vláda hromadí jedno závažné pochybení za druhým, soudný občan se za svoji vládu musí stydět, na frak dostáváme i v zahraničí.

 • Restriktivní opatření vyhlašována vládou, nebo jejími ministry v „kauze covid“ jsou opakovaně soudy hodnocena jako nezákonná, v rozporu se zákony, v rozporu s Ústavou

Za nezákonná jednání, a to dokonce opakována, by každý druhý obyčejný občan byl trestně stíhán. Vláda si to může dovolit, mají toleranci politiků, státních zástupců. Komunisté ji drží i nadále u moci. Veřejné mínění málokoho zajímá.

 • Bezprecedentní, až hysterické vystoupení premiéra Babiše a ministra vnitra Hamáčka v „kauze Vrbětice“, kterým v sobotu večer vystrašili značnou část obyvatelstva přímo u televizních obrazovek.

Výsledek jejich hysterie je následující: naší spojenci z EU od nás dali ruce pryč. Stali jsme se nepřátelé velmoci (jako jediní z EU, jako jeden ze dvou na světě). V Rusku hbitě navazují obchodní vztahy ostatní státy, a to v prostoru, který vyklízíme za účasti naší kreativní diplomacie odpovídající odborné úrovni „učňů z hudební školy“.

Ministr vnitra Hamáček svým konáním a výroky ohrozil zpravodajské služby, bezpečnost naší země a dlouhodobě nás mezinárodně poškodil. Místo kohézní vazby je nadále ministrem, aby se jeho skutky asi lépe vyšetřovaly pod jeho vedením. Komunisté opět mlčí, přestože jsou to oni, kteří umožnili této podivné vládě vládnout.

Nikoliv jako „myš, která řvala“, ale jako „utopený potkan“ se vrháme do boje s velmocí, na kterou nemáme a nikdy mít nebudeme. Jsou Češi vůbec způsobilí si vládnout sami? Je otázka, která rezonuje ve veřejném prostoru. Nakonec i nyní nám vládne Slovák! Asi se Československo nemělo nikdy rozdělit.

 • Podivné dotace a jejich užití, to komunisty netrápí, vždyť jdou z kapes daňových poplatníků, kterým oni pouze slibují, jak jsou na straně obyčejných lidí. Čapí hnízdo je jen špičkou ledovce v těchto podivných transakcích,podivném pět let trvajícím vyšetřování. Ani tato podivná vymahatelnost práva a spravedlnosti nikoho netrápí, předseda Senátu pan Vystrčil (údajná pojistka demokracie) se nad délkou šetření jen pozastavuje.

Výčet pochybení této vlády – jako například pátý ministr zdravotnictví v období pandemie a další úlety vyústily v hrdinský čin poslanců „hlasování o nedůvěře vládě“. Zbabělci odešli ze sálu, aby nemuseli před občany jasně sdělit svůj názor na tuto vládu. Tak jednoduše zní odpověď: Důvěřuji, nedůvěřuji, nevím.

Soudnému člověku bylo jasné, že komunisté opět selžou. Vládu podrží, protože údajně by prezident Zeman stejně nechal vládnout Babiše i bez důvěry. To je pro komunisty údajně důvod, aby opustili sál a nehlasovali. Proč jim vadilo, že vláda bude vládnout bez důvěry?

Ponechali důvěru vládě, kterou vede oligarcha a politik s přezdívkou „červený svetr“, který ohrožuje naše zpravodajské služby, a tudíž naši bezpečnost a svrchovanost.

Ani ryba, ani rak – komunisté jsou prostě tak. V barvě chameleona budou usilovat o hlas svých voličů? Ale kterých? Kdo uvěří těm, kteří tolikrát se-lhali.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Praha 6. 6. 2021

 ZDE: KOMUNISTÉ OPĚT SELHALI

POHROBCI V ASPENU, A CO NA TO ZPRAVODAJSKÉ SLUŽBY

By | Nezařazené

MEMENTO PŘED VOLBAMI

 • Aspen a jeho poslání
 • Co jsou zač pohrobci v Aspenu
 • Kdo jsou členové Aspenu
 • Svaz československo-sovětského přátelství a Aspen

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod sleduje mimo jiné i vývoj v naší vlasti. Zda směřování politiky vede k vymahatelnosti práva a spravedlnosti, zda kroky politiků jsou v souladu s Listinou práv a svobod, Ústavou, zda se v jejich krocích neobjevují prvky vlastizrady.

Orientace pro občany, komu věřit a na koho si dávat pozor v politickém světě, je složitá a před volbami bude ještě složitější. Všechny strany se předhání ve slibech, jak dokáží a chtějí pomoci lidem, jak jim záleží na spokojeném životě občanů v naší vlasti.

Nedávno jsem si pročítala členy Aspenu (údajně významného spolku). Prý, kdo není v Aspenu, jako by nebyl, prý nemůže zastávat žádnou významnou práci, natož politicko-hospodářskou funkci. Nevím, já jsem v Aspenu nebyla.

Aspen ve mně evokuje časy dávno minulé a mnohými zatracované, vzpomínku na členy Svazu československo-sovětského přátelství (SČSP), který známe z bývalého režimu před více než třiceti léty. Členové toho spolku byli jasně identifikovatelní, co jsou zač. Byli stoupenci československo-sovětského přátelství. Na tom nic není, když se přátelíte s lidmi jiných zemí, bez ohledu na barvu pleti, národnost, jazyk. V té době, dávno minulé, bylo známé heslo „Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak“.

Co je ale Aspen? Jaké poslání má tento spolek a jeho členové? To z názvu není zřejmé. Důvěřujme našim zpravodajským službám, že se nejedná o seskupení, které by plnilo úlohu nepřátelskou vůči našim národním zájmům, zájmům našich občanů, bylo nepřátelské vůči naší vlasti, či demokratickému zřízení.

Kdo jsou členové Aspenu? Je to zásadní otázka nejen před nastávajícími volbami. Otázka je důležitá proto, že mnoho členů Aspenu je dlouhodobě ve významných českých a evropských strukturách, politických a hospodářských funkcích, zásadně ovlivňujících naše hospodářství, ekonomiku, náš život a naše směřování.              „S Aspenem na věčné časy a nikdy jinak???“

 

Ing. Alena Vitásková předsedkyně IAV

Praha, dne 31. 5. 2021

článek ZDE: Pohrobci v Aspenu