Category

Nezařazené

INFORMACE IAV 17. 3. 2021

By | Nezařazené

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

 

 • IAV doplnil na vyžádání Krajského státního zastupitelství v Ostravě podnět k postupu Okresního státního zastupitelství v Karviné.

 

 • IAV zaslal brožurky ze semináře „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“, který se uskutečnil v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR mimo jiné eurokomisařce Věře Jourové, kterou již dříve žádal o pracovní setkání. Administrativa komisařky Jourové příjem brožurek v těchto dnech potvrdila.

 

 • IAV požádal o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb. ministra životního prostředí Brabce, jaké kroky udělal k vyšetření otravy řeky Bečvy. Obáváme se totiž, že dochází ke krytí viníků. Celé znění naleznete na institut-av.eu

 

 • IAV požádal předsedu Senátu – jako pojistku demokracie o projednání problematiky kolem vymahatelnosti práva a zdravotnictví. V oblasti práva to je stav státního zastupitelství, zákon o státním zastupitelství a zákon o odškodnění občanů. V oblasti zdravotnictví se jedná o chaotické opatření vlády v souvislosti s pandemií s dopadem na zdraví občanů, ekonomiku státu. Celou korespondenci naleznete na institut-av.eu

 

 • IAV podal návrh kandidáta na člena Rady české televize, volebnímu výboru Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

celá zpráva zde: Informace IAV 17. 3. 2021

MŮŽE ZA TO BRUSEL?

By | Nezařazené
 • Vlastní neschopnost řídit stát neházejte na Brusel
 • Vláda se nevyviní z nedostatku vakcín pro občany, kteří se chtějí očkovat
 • Vláda se nevyviní ze zbytečných úmrtí
 • Vláda se nevyviní, že státní instituce SÚKL je nečinná
 • Vláda je plně zodpovědná za upřednostnění jakýchsi ideologických pohnutek nad zdravím a životy občanů

Epidemie v naší zemi se těžce zvládá. Počty mrtvých narůstají. Není jasné, zda se skutečně jedná o 24 tisíc mrtvých s covidem, či celkový počet mrtvých včetně těch, kteří zemřeli s covidem. Občanská veřejnost má právo mít relevantní informace o obětech pandemie. Důvodů je hned několik. Ten zásadní je, aby se svobodně mohli rozhodnout, zda postoupí očkování, či se očkovat nechtějí. Budete-li říkat pravdu, najdete i pochopení občanů k opatřením, která nařizujete.

Stejně tak si zasloužíme mít pravdivé informace o očkovacích látkách. Ještě nedávno jsem zastávala názor, že by si občan neměl vakcínu vybírat. Většina z nás jsme laici a nedokážeme vyhodnotit mediální reklamy, či šířící se dezinformace. Ty se za vidinou zisku farmaceutických firem a jejich pomocníků mnohdy neštítí ničeho. Byla jsem názoru, že máme gramotnou vládu a odpovědný Státní ústav kontroly léčiv (dále jen SÚKL). Instituce k tomuto účelu zvolené nebo zřízené a daňovými poplatníky velmi dobře placené. Oni jsou našim občanům plně odpovědni, že budou schváleny a doporučeny vakcíny, která nebudou naše zdraví ohrožovat.

Výše uvedený názor jsem zásadně změnila, a to z důvodu ztráty důvěry v politiky, kteří jsou dle Ústavy plně odpovědni chránit zdraví občanů. To, co předvádí, nejen v opatřeních proti boji s epidemii, očkováním, testováním atd. je tristní.

Plně podporuji,

 • Aby vakcinace byla dobrovolná
 • Aby si občané, mohli očkovací látku vybrat
 • Aby vakcína byla schválena našim českým SÚKL
 • Aby politici byli plně zodpovědní za urychlené zajištění dobrovolné vakcinace

Je nepřijatelné a v rozporu nejen se zákony, aby politici alibisticky předali zodpovědnost vůči lidem do rukou nějakých komisí v Bruselu. Občany nezajímá Brusel, požadujeme schválení od našeho SÚKL.

Nebo již i tuto instituci jsme „porobili“ do podoby, že je personálně vyprahlá, nemá odborníky? A ten zbytek, co tam zůstal, jen alibisticky čeká, „co řekne nějaká komise v Bruselu“, aby mohli preparát schválit? Tomu se dá těžce uvěřit. A pokud je tato instituce v tak žalostném personálním stavu, bez kompetencí, tak je to plná odpovědnost politiků a vedení této instituce.

A co na to premiér a vláda? Také se schovávají pod sukně Bruselu? Stejně jako členové koalice, či opozice? Škody páchané na zdraví a životech občanů, a to dokonce z nějakých ideologických důvodů, jsou závažným činem. V takových případech se může jednat dokonce o vlastizradu.

Na několika konkrétních příkladech si připomeňme postup odpovědných, nejen politiků k jednotlivým vakcínám.

 • Na jedné straně, nelze začít očkovat s vakcínou Sputník V, protože nebyla schválena nějakou komisí v Bruselu. (úmyslně uvádím nějakou komisí, protože pro naše občany je směrodatný SÚKL)
 • SÚKL alibisticky nemůže schválit, protože nebyla vakcína schválena v Bruselu
 • Na straně druhé, očkovací látka astra zeneca vyvolala velký rozruch, kdy po aplikaci v zemích EU došlo k řadě úmrtí (embolie)
 • Velká část zemí EU pozastavila očkování vakcínou astra zeneca
 • V České republice se očkovalo dále, protože ministr zdravotnictví prohlásil, že není nutné očkování touto vakcínou přerušit (prý máme jinou šarži)
 • Od SÚKL se vyjádření k tomuto problému nepodařilo dohledat

Prezident Miloš Zeman v nedávně době navrhoval, aby se zajistila (bez EU) vakcína Sputník V a čínská vakcína, kterými se již ve světě (úspěšně) očkuje. Požadoval, aby se jejich schválením urychleně zabýval SÚKL. Vláda premiéra Babiše se trucovitě postavila proti, za podpory opozice, část koalice si s tím nevěděla rady. Prý, až to schválí Brusel.

Za několik dnů se prostřednictvím médií dovídáme, že další země EU se o Sputnik (tedy vakcínu) zajímají. Jsou to například Itálie, ale i Německo v čele s Angelou Merkelovou a řada dalších. Na stole je i možnost, že by se mohla v Německu a Itálii dokonce vyrábět. To, že se nejen Němci touto vakcínou očkovat budou, lze očekávat. Němci jsou hold jiní, když jde o životy jejich občanů, jde ideologie i EU stranou.

Nechme každému z nás, aby se rozhodl, zda se chce nechat očkovat a jakou vakcínu požaduje. Ne nadarmo se říká: „víra tvá tě uzdraví“. Nechme na občanech, aby si sami vybrali.

Politici, kteří z nesmyslných ideologických důvodů občanům zamezují přístup k vakcinaci (pokud ji občané požadují) budou muset svá pochybení vysvětlit.

Ponesou vinu nad zmařenými životy, možná zbytečně zemřelých, kteří se očkovat chtěli a demagogií politiků jim to nebylo umožněno.

Nakonec my všichni si uvědomujeme, že se jedná o nejkrutější byznys v novodobé historii. Byznys se zdravím a smrtí, od roušek, testů počínaje, po vakcíny konče.

 

Alena Vitásková

Praha, dne 21. 3. 2021

 

Chceme znát zdravotní stav premiéra

By | Nezařazené

 • Obrátili jsme se na Senát
 • Chaos v řízení státu ohrožuje zdraví a životy občanů
 • Řadíme se mezi nejhorší státy na světě v boji proti pandemii
 • Ekonomické dopady zásadně zhorší životní úroveň obyvatel
 • Dehonestace maturit vede k dalšímu zbídačení národa

celý článek zde: Zdravotní stav premiéra – 9. 3. 2021

dopis senátorům výboru pro zdravotnictví: Senát – zdravotní výbor – Babiš 9. 3. 2021

NE VŠICHNI ODSOUZENI JSOU ZLOČINCI

By | Nezařazené

 ČLEN VÝKONNÉ RADY IAV – ZBYNĚK PROUSEK A IAV – OBDRŽELI PODĚKOVÁNÍ ZA  SVOJI PRÁCI – čtěte viz níže:

 • Dejme šanci těm, kteří si trest nezaslouží
 • Dejme šanci těm, kteří si trest zaslouží
 • Nedovolme, aby zločiny prošly bez trestu
 • Nezapomínejme, že do vězení se může dostat každý z nás

Člen Výkonné rady IAV Zbyněk Prousek a IAV obdrželi poděkování za svoji práci

Oblast trestního práva (odsouzených) není výhradní náplní Institutu Aleny Vitáskové z.s. (IAV), přestože v této oblasti jsou páchány největší křivdy, pokud se jedná o nezákonné trestní stíhání a odsouzení, porušována je Listina práv a svobod.  Touto problematikou se zabývá řada tradičních spolků, jako Šalamoun, Chamurappi, Šance na návrat, Rodiny obětí české justice, Spravedlnost a další. Se všemi jsme v kontaktu a spolupracujeme s cílem, aby nebyli odsuzování lidé za činy, které nespáchali.

IAV sdílí empatie k občanům, kteří potřebuji společenskou pomoc. Toto považujeme za závažný hendikep u státní správy, jejíž pracovníci by měli být tímto entuziasmem vybaveni. A fungující státní správa je ukazatelem spokojenosti občanů, vytváří důvěru občanů ve stát.

Oblast, kde IAV v trestním právu působí můžeme rozdělit do tří částí:

 1. Občané, kteří se dopustili trestného činu, odpykávají si trest a následně se bez prostředků a zázemí vrací do běžného života a mají zájem se do společnosti zařadit. Je nejen společensky nutné, ale i lidsky důležité, jim pomoci. Projev empatie je zásada vyspělé společnosti. Zde je naše spolupráce spojena se spolkem Šance na návrat. Týká se to vězňů, se kterými spolky pracují již v době jejich pobytu ve vězení.
 2. Občané, u kterých máme pochyby o spáchání trestného činu, za který jsou odsouzeni. V těchto případech, kdy jsou odsouzeni lidé k výkonu trestu a máme indicie, že si odpykávají trest za něco, co neudělali, tak se snažíme s jejich právníky dosáhnout obnovy procesu. Společenskou zárukou a dalšími kroky se snažíme o dosažení spravedlivého procesu.
 3. Vážně nemocné osoby ve výkonu trestu. Jsou případy, kdy do výkonu trestu nastupuje odsouzený, který je vážně nemocný, nebo se mu zdravotní stav ve vězení zhoršil natolik, že se tím (v souladu s Listinou práv a svobod) IAV zabývá. Takový je i případ KK odsouzeného na dva roky odnětí svobody, kdy trest nastupoval již vážně nemocen. Jaké kroky IAV udělal?

Dlouhý proces pomoci KK začal ve spolupráci se spolkem „Rodiny obětí české justice“, který vede naše spolupracovnice Olga Brůčková. Manžel naší klientky, která se na Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) obrátila nastoupil výkon trestu v době, kdy byl velmi vážně nemocen. V průběhu výkonu trestu se zdravotní stav natolik zhoršil, že potřeboval podstoupit závažnou operaci na specializovaném pracovišti. Byl přerušen trest a odsouzený se podrobil operaci s následně nutnou léčbou. Odsouzený krátce po operaci nastoupil opět výkon trestu. IAV se připojil k žádosti o upuštění výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Byli jsme si vědomi, že milost ze strany prezidenta republiky je zdlouhavý proces s nejasným výsledkem a dotyčný byl ve velmi vážném zdravotním stavu.

Z pohledu Listiny práv a svobod jsme vysoce hodnotili rozhodnutí soudu, který žádosti vyhověl a od zbytku výkonu trestu upustil. Dotyčný byl odsouzen k výkonu trestu na dva roky.

IAV byl velmi příjemně překvapen poděkováním, které jsme obdrželi. Celou kauzu u nás řešil člen výkonné Rady IAV pan Zbyněk Prousek. Znění poděkování uvádíme:

Dobrý den, pane Prousek,
dovolte mi, abych Vám sdělila, že soud vyhověl naší žádosti a od zbytku výkonu trestu upustil. Rada bych touto cestou poděkovala Vám a IAV za podpůrné vyjádření k této žádosti, které se jistě nemalou měrou podílelo na rozhodnutí soudu.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký večer,
KK

Jelikož má IAV pouze omezené personální a finanční možnosti, nelze vyhovět a přijmout všechny žadatele o pomoc, kteří se na nás obrací. Pevně věříme, že se do budoucna situace zlepší a budeme moci podat pomocnou ruku potřebným.

 

 

Poděkování-Ne všichni odsouzeni jsou zločinci

IFORMACE O ČINNOSTI IAV – 7. 3. 2021

By | Nezařazené

 

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

 • IAV (ochrana lidských práv a svobod) se připojil k významným osobnostem, jež se angažují za osvobození Juliana Assage. Signovali jsme dopis požadující jeho osvobození. Připojili jsme se k návrhu na udělení Nobelovy ceny.

 

 • IAV dlouhodobě spolupracuje s Nadačním fondem Pravda o vodě – Ing. Radkem Novotným. Cílem je navrácení „vody“ do rukou státu – občanů. Úprava legislativy a s tím související zajištění investic do této oblasti. Nikoliv zdražováním pro občany, ale zastavením odtékání miliard korun do zahraničí. Informace naleznete pravdaovode.cz

 

 • IAV se stal petentem petice „Pravda o vodě“, kterou podpořilo více než třicet tři tisíc občanů požadujících nápravu. Slyšení v Senátu bylo kvůli pandemii odloženo. Více na institut-av.eu

 

 • IAV přispěl k zrušení trestu pro dlouhodobě vážně nemocného vězně KK. Celý průběh: Nejdříve přerušení trestu z důvodu závažné operace, po operaci opět nástup výkonu trestu. Připojili jsme se k žádosti o ukončení trestu z vážných zdravotních důvodů. Soud žádosti vyhověl a zbytek trestu byl odpuštěn. Od rodiny KK jsme obdrželi děkovný dopis. Více na institut-av.eu

 

 • IAV informoval ministryni spravedlnosti Benešovou o (ne) činnosti státního zástupce Bareše, nechvalně známého dozorujícího státního zástupce nejen v kauze otravy řeky Bečvy. Celou korespondenci vč. nápravných opatření ministryně naleznete na institut-av.eu (Kdo zametá stopy zločinu na řece Bečvě?)

 

Informace IAV 7. 3. 2021

PRAVDA O VODĚ – IAV podporuje veřejný zájem

By | Nezařazené

 

IAV několik let spolupracuje s Ing. Radkem Novotným, Nadačním fondem Pravda o vodě. Společně se vzájemně podporujeme v našich aktivitách, které se prolínají.

IAV se zasazuje o nápravu justice, vymahatelnost práva a spravedlnosti, což má dopad do všech sfér našich životů.

NF Pravda o vodě se mnoho let snaží o nápravu v oblasti vody, která je pro nás všechny důležitá pro zachování života.

Spojilo nás to, že kdyby byla u nás vymahatelnost práva a spravedlnosti – tak bychom nemohli mít tak závažné problémy v oblasti vody.

Společně jsme podpořili Manifest IAV – občanů poškozených státem, ke kterému se připojili lidé podporující NF Pravda o vodě.

Následně jsme podpořili a IAV se stal petentem petice „Voda je život“. Proč jsme odmítli veřejné slyšení v Senátu se dočtete zde:

https://pravdaovode.cz/novinky/verejne-slyseni-neni-verejne/

KDO ZAMETÁ STOPY ZLOČINU NA ŘECE BEČVĚ?

By | Nezařazené

 

 • půl roku se šetří ekologická katastrofa na řece Bečvě
 • kdo maří spravedlnost?
 • jedná se o „organizované seskupení“ k pokrytí skutečných viníků?

CELÝ ČLÁNEK zde: KDO ZAMETÁ STOPY ZLOČINU NA ŘECE BEČVĚ

Dopis ministryni Benešové:

čtěte zde:

dopis Benešové – 1. str.

dopise Benešové – 2. str.

dopis Benešové – 3. str.

Odpověď ministryně Benešové. čtěte zde: odpověď Benešová – Bečva – sekce policie