Category

Nezařazené

PARLAMENTNÍ VYŠETŘOVACÍ KOMISE K FOTOVOLTAIKÁM

By | Nezařazené

Ustanoví poslanci parlamentní vyšetřovací komisi k fotovoltaikám?

…„Neopomenutelný a zásadní důvod pro vyšetření a nápravu „solárního boomu“ je veřejný zájem. Získání důvěry občanů a podnikatelů, že Česká republika je právní stát.“… stojí v závěru dopisu předsedovi Poslanecké sněmovny Radku Vondráčkovi a předsedům poslaneckých klubů.

Před několika týdny proběhl v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR seminář „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ Následně jsme o závěrech semináře informovali dopisem ze dne 13. září t. r. vládu, poslance i senátory. Ve zmíněném dopise mimo jiné žádáme poslance, aby se zabývali problematikou fotovoltaických elektráren, konkrétně ustanovili parlamentní vyšetřovací komisi.

Jelikož doposud nebyla žádná reakce, přestože finanční prostředky v souvislosti s pandemií jsou závažným tématem, stejně jako energetika, obrátili jsme se dopisem ze dne 23. 10. 2020 na předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčku a předsedy poslaneckých klubů, aby se problematikou zabývali. Obáváme se, aby nedošlo k legislativním chybám z let minulých, abychom nakonec nebyli kráceni na dotacích z EU, které se do podpory obnovitelných zdrojů masivně připravují. V našem dopise se mimo jiné uvádí:

„….Jedním ze závěrů semináře, který se týká pouze Poslanecké sněmovny PČR, jejíž jste předsedou, je návrh vytvoření parlamentní vyšetřovací komise k problematice fotovoltaických elektráren. Celý komplex netransparentní, místy i protichůdné legislativy, neprůhledné nastavení dotační politiky, retroaktivních opatření, následná kriminalizace vybraných investorů a další skutečnosti si vyžadují komplexní objasnění, kterého nebyly, a zjevně již nebudou schopny orgány státní správy, které navíc nejsou nadány potřebnými pravomocemi.

Cílem je vypořádat se s minulostí, napravit reputaci obnovitelných zdrojů jako neopomenutelného zdroje energie v našem energetickém mixu a napravit pošramocenou pověst z větší části poctivých podnikatelů v tomto novém oboru energetiky, z nichž valná část doplatila na legislativní „šlendrián“ státu. A nejen oni se stali předmětem nedůvodné kriminalizace.

Pro následné období je potřeba zajistit právně předvídatelné prostředí, odstranit právní nejistotu investorů, ochranu jejich investic a zároveň ochránit spotřebitele, občany, veřejné finance, a to vše s důrazem na zajištění bezpečných dodávek energie za přijatelnou cenu s ohledem na životní prostředí…..“

Celé znění dopisu naleznete ZDE: dopis předsedovi PS a předsedům klubů 25. 10. 2020

OBČANÉ-INFORMUJTE MINISTRYNI SPRAVEDLNOSTI MARII BENEŠOVOU

By | Nezařazené

MANIFEST IAV – občanů poškozených státem

o porušení svých práv, o nevymahatelnosti práva a spravedlnosti  

Vážení přátelé, občané, kteří jste byli omezeni na svých zákonných právech,

Institut Aleny Vitáskové z. s. (IAV) dlouhodobě usiluje o nápravu vymahatelnosti práva a spravedlnosti v naší vlasti. Ministerstvo spravedlnosti se k této problematice staví „vlažně“ a dohodnutou schůzku na dané téma nám z důvodu Covid 19 zrušilo. O situaci průběžně informujeme na www.institut-av.eu (aktuality).

Nabyli jsme přesvědčení, že Ministerstvo spravedlnosti (MSp) nedisponuje dostatečnými informacemi, v jakém rozsahu jsou v naší vlasti porušovány lidsko-právní normy, jak je nevymahatelnost práva a spravedlnosti hluboce zakořeněna v systému. Pokud by totiž tyto informace mělo a nekonalo, bylo takzvaně nečinné, či dokonce mařilo spravedlnost, jednalo by se o selhání jednoho z důležitých pilířů demokracie. A to občanská veřejnost nesmí připustit.

IAV má zájem na nápravě a žádá všechny občany, představitelé firem, kteří o nápravu stojí, aby neprodleně informovali (třeba i opakovaně) ministryni spravedlnosti o kauzách, ve kterých byli poškozeni, o kauzách, které již dříve zaslali na IAV, ministerstva, či jiné instituce a k dnešnímu dni nedošlo k nápravě.

Vaše informace zaslané Ministerstvu spravedlnosti (ministryni spravedlnosti) budou následně předloženy na připravovaných jednáních nejen s komisařkou Věrou Jourovou (EK), ale i s dalšími lidsko-právními a protikorupčními institucemi.

Podněty zasílané na Ministerstvo spravedlnosti označte nadpisem:

MANIFEST IAV – občanů poškozených státem

 

adresa:

Vážená paní

JUDr. Marie Benešová, ministryně

Ministerstvo spravedlnosti

Vyšehradská 424/16

128 00 Praha – Nové Město

e-mailovou adresu: posta@msp.justice.cz (požadujte předat ministryni spravedlnosti Marii Benešové)

Kopii podnětu zašlete na e-mail: institut@institut-av.eu nebo na adresu IAV. Podrobně informujeme o dalším vývoji na www.institut-av.eu nebo na www.manifestiav.cz

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Praha, dne 30. 10. 2020