Diskriminace na energetickém trhu – poškození občanů

Žádáme tímto o sdělení:

  1. Kterých regulovaných subjektů, nebo firem, které byly ERÚ zvýhodněny, se to týká?
  2. V jakém rozsahu došlo k poškození spotřebitelů, zákazníků?
  3. Kdy a jak budou poškození spotřebitelé a diskriminování účastníci energetického trhu odškodněni?
  4. Kdy, kým a na koho bylo podáno trestní oznámení?

V zájmu občanů, kteří povinně hradí regulátorem určené ceny energií, povinně se podílí na platbě dotovaných cen pro podporované a obnovitelné zdroje, dále ve veřejném zájmu, žádáme o podání výše uvedených informací v souladu se zák. 106/1999. Sb. (Zákon o svobodném přístupu k informacím). V plném rozsahu předem odmítáme zdůvodnění, že se jedná o informace v utajeném režimu.

Čtěte: Diskriminace na energetickém trhu – poškození občanů