Jaroslav Ratiborský: Občan, kterému není lhostejné, co se u nás děje

Jaroslav Ratiborský: Občan, kterému není lhostejné, co se u nás děje

Institut Aleny Vitáskové považuje za nutné zveřejnit informaci, kterou obdržel od pana Jaroslava Ratibořského, občana, kterému není lhostejné veřejné dění. Aktivně sleduje nepravosti a požaduje nápravu u politiků, úředníků, prostě všech, kteří nesou zodpovědnost za tento stav.

Informuje všechny, kteří mají kompetence k tomu něco napravit. To je také důvod, že odsouhlasil, abych v článku zveřejnila adresáty, které pravidelně informuje a o nápravu žádá.

Jak jsem se od něj dověděla, tak mu ani neodpoví. Údajně jsem byla jediná, kdo i v dřívější době reagoval. Ve svém níže uvedeném příspěvku shrnul anabázi kolem zlodějny související s fotovoltaikou. Není to příjemné čtení, ale uděláte si celkový obrázek třeba o tom, proč je fotovoltaická lobby tak silná. Mají moc peněz, z našich kapes, mají rozsáhlá chapadla, která sahají do všech důležitých míst, jsou prostě mocní, ale možná že budou brzy malomocní….

Ratiborský