Kauzy poškozených občanů státem – ministře Kněžínku zasáhni

Kauza poškozeného občana Miroslava Schotta

Občané požadují vymahatelnost práva a spravedlnosti, právo na spravedlivý proces. Porušování a pohrdání Listinou základních lidských práv a svobod justicí, OČTŘ je vážným narušováním pilíře demokracie. Institut AV bude nyní pravidelně žádat ministra spravedlnosti Jana Kněžínka o nápravu a to na konkrétních případech občanů, kteří mnoho let čelí nemožnosti domoci se svých občanských práv. Veřejnost budeme v plném rozsahu informovat, pokud si to stěžovatel bude přát, nebo bude se zveřejněním souhlasit.

Neuvěřitelná kauza pana Miroslava Schotta se vleče od roku 1997. Dopis na ministra spravedlnosti v dané věci zaslal rovněž Institut – viz níže. Pokud poškozený občan Miroslav Schotta odsouhlasí zveřejnění jeho dopisu na ministra spravedlnosti Jana Kněžínka ze dne 7. 1. 2019, nebo další dokumenty např. dopis na soudce JUDr. Josefa Baxu ze dne 17. 8. 2017 budou tyto dokumenty v plném rozsahu zveřejněny.

Stížnost – MS -věc – Schotta – 27.1.2019

Leave a Reply