Kdo je solární baron a kdo je solární psanec

  • Nastává čas, ukázat veřejnosti, jak to je s tím solárním byznysem.
  • Kdo je solární baron? Investor, který chtěl využít pobídky státu? Nebo ten, kdo si štědrou pobídku legislativně nastavil a pak sám se investic zúčastnil? Komu byla určena? Všem bez rozdílu…?
  • Kdo a jak se stal solárním psancem, žebrákem, či zločincem?
  • Kdo měl „privilegia“ připojení do sítě a proč?
  • Měl např. „bílý kůň“ přednost v připojení, nebo jiná významná osoba?
  • Jak je porušena Listina práv a svobod, Ústava ČR a zákony?
  • Kauza pana Bořka Riesse – viz příloha.  

 

Bořek Riess: Předně mé osobě v ČR nebyla povolená jediná FVE i přesto, že se tímto oborem zabývám již 17 let ve firmě SOLAR Bohemia s.r.o. a jsem spolumajitelem patentu DE10201816 A1 registrován již 31. červenec 2003 v oboru fotovoltaických aplikací v Německu.

viz čtěte: Kdo je solární baron a kdo solární psanec

viz čtěte kauzu Bořka Riesse: Šikana a diskriminace občana-Riess 5 IAV. Závěrečná

Leave a Reply