Kolabující ERÚ ohrožuje fungování energetického trhu

Netransparentní ceny, které regulátor určuje jako povinné platby spotřebitelům pro rok 2019, mají tvrdý dopad do ekonomiky, hospodářství a životní úrovně našich občanů. Spory, které pravděpodobně budou ze strany spotřebitelů, či akcionářů vedeny budou mít nevyčíslitelný dopad do společnosti. Budou orgány činné v trestním řízení konat, nebo zametat?

Rozpad ERÚ

Leave a Reply