Litoměřický odborný seminář – padl i návrh na prezidentské kandidáty