Ministerstvo zdravotnictví a pandemie

 

 

Po vyhlášení nouzového stavu dne 14. 3. 2020 vládou České republiky, se Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) zajímal o průběh opatření, odpovědnosti osob za stav ochranných zdravotnických pomůcek pro zdravotníky, za zajištění základních ochranných zdravotnických pomůcek pro občany a s tím spojené povinnosti státních institucí.

Jelikož bylo zřejmé, že nouzový stav je vyhlašován poměrně chaoticky, obávali jsme se zneužití strachu občanů o holý život k nedůvodným, předraženým nákupům, či zneužití situace vlivovými skupinami k vlastnímu obohacení. A to vše v následném dopadu a prohloubení ekonomické krize, která je nevyhnutelná.

  1. Dne 22. 3. 2020 jsme požádali Ministerstvo zdravotnictví podle zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím o podání informace, která by měla ve svém důsledku odhalit možné selhání více institucí v tak důležité záležitosti – jako je zdraví občanů – viz příloha:
  2. Na tento náš dotaz odpovědělo Ministerstvo zdravotnictví dopisem ze dne 8. 4. 2020 – viz příloha:
  3. Jelikož jsme nebyli s odpovědi spokojeni, podal IAV rozklad (dopis ze dne 20. 4. 2020) k rukám ministra zdravotnictví – viz příloha:

O dalších krocích IAV budeme informovat. Veřejnost musí znát, proč Ústřední epidemiologická komise nebyla ministrem zdravotnictví v roce 2019 svolána vůbec a v roce 2020 teprve 27. 02. 2020. Kolik ochranných zdravotnických pomůcek bylo ve skladech Státních hmotných rezerv atd. Pokud státní správa selhala, tak musíme vědět, kdo a proč. Tato pandemie totiž byla jen jemným varováním, co může nastat během několika dnů, a jak je stát schopen ochránit své obyvatelstvo.

 

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Signatářka a mluvčí Manifestu IAV

Hlučín, dne 16. 5. 2020

 

 

 

Příloha:

MZ Vojtěch

Odpověď MZ k dotazu IAV podle 106

rozklad MZ – 20. 4. 2020