SIGNATÁŘI „MANIFESTU – OBČANŮ POŠKOZENÝCH STÁTEM“ ŽÁDAJÍ NÁPRAVU

Tisková zpráva z jednání Signatářů

Manifestu – Občanů poškozených státem

 

Dne 10. 1. 2020 proběhlo v Praze zasedání signatářů Manifestu – občanů poškozených státem a doposud mlčící většiny za účasti pozvaných hostů. Manifest byl vydán 17. listopadu 2019 a průběžné informace můžete nalézt na www.manifestiav.cz

Zasedání signatářů a jejich hostů zahájila mluvčí Manifestu Alena Vitásková a mimo jiné sdělila: „ Institut Aleny Vitáskové se dlouhodobě zabývá ochranou lidských práv a svobod a situaci v České republice máme velmi dobře zmapovanou. Vznik Manifestu byl logickým vyústěním naší dosavadní činnosti. O založení Manifestu – občanů poškozených státem jsme informovali prezidenta republiky Miloše Zemana, dále připravujeme informaci pro premiéra, ministryni spravedlnosti, parlament a senát. Budeme informovat další organizace, politické strany, jak v tuzemsku, tak zahraničí. Odmítáme, aby si státní zástupci vytvářeli nezákonně „nějakou“ neústavní moc ve státě a tyranizovali národ. My všichni chceme žít a pracovat v naší vlasti bez strachu z policie, justice, u které každý slušný občan hledá ochranu před bezprávím. V mnoha případech je opak pravdou a vymahatelnost práva a spravedlnosti je pro mnohé občany nedostupná,“ uvedla Alena Vitásková.

Po té vystoupil mluvčí Radim Prus, signatáři a hosté a projednali tíživou situaci v oblasti vymahatelnosti práva a spravedlnosti v České republice, poškozování lidských práv a svobod. Každý z přítomných informoval o dnes již systému porušování vymahatelnosti práva, který je vytvářen mimo jiné státním zastupitelstvím v čele s NSZ Pavlem Zemanem.

 • Nečinnost některých státních zástupců je vedena snahou nestíhat některé skutečné trestné činy. Jejich zametání „pod koberec“ a skrývání se pod „můj právní názor, tak jsem to vyhodnotil“ bez jakékoliv opory v zákoně a bez jakéhokoliv jejich postihu za škody tím způsobené.
 • Mnohdy neuznávají názor soudu a do nekonečna podávají odvolání, či dokonce opovrhují rozsudkem vyneseným soudním senátem. Čímž zaměstnávají a paralyzují činnost soudu.
 • V některých případech prokazatelně vytvářejí falešné důkazy, účelově překrucují fakta, manipulují se znaleckými posudky v neprospěch obviněného, důkazy obviněných nevyhodnocují a dokonce odmítají soudu předložit, přestože je v přípravném řízení mají k dispozici
 • Tím vším dochází k demotivaci slušných, poctivých a pracovitých státních zástupců, kteří mají zájem svoji práci odvádět ve veřejném zájmu, v zájmu státu.

Signatáři Manifestu – občanů poškozených státem se shodli, že přes osobní trauma z této tíživé situace, budou zastupovat OBČANSKOU VEŘEJNOST a zasazovat se o:

 • nápravu systému, zákonů a ochranu lidských práv a svobod
 • zajištění vymahatelnosti práva a spravedlnosti pro všechny občany naší vlasti, a to bez rozdílu
 • nápravu státního zastupitelství za účasti občanské veřejnosti
 • řádné odškodnění občanů poškozených státem

K dosažení cílů byly definovány oblasti, ve kterých k poškození občanů dochází, nebo mohlo dojít a to v úmyslné kriminalizaci nevinných lidí, aby se skutečný zločin mohl zakrýt. Nebo při nezákonnostech kolem bydlení, bytů, exekuci, insolvencí atd. Vyzýváme občany, kteří byli poškozeni, PŘIDEJTE SE K NÁM.

Zřídili jsme speciální oblasti.

 • Oběti české justice
 • Rodiny obětí české justice

 

 • Policisté, vojáci, státní zástupci, soudci, kteří byli kriminalizováni, či jinak vyřazeni ze své profese, protože vadili zločineckému syndikátu
 • Oběti v oblasti bydlení – nezákonná privatizace bytového fondu, podvody developeru
 • Politici – kriminalizování z důvodu jejich likvidace z veřejného života, protože vadili zločineckému syndikátu
 • Občané poškození na zdraví – které nechce nebo jen nedostatečně stát odškodnil, či jinak zanedbal ochranu lidských práv a svobod
 • Podnikatelé, živnostníci – z různých důvodů poškozeni státem, např. v oblasti legislativy, vykonstruovaných insolvenčních řízeních, nedostatečná ochrana tuzemských investorů
 • Občané poškození ve vykonstruovaných exekucích
 • Ostatní občané poškozeni státem

Budeme bojovat za vymahatelnost práva a spravedlnosti, za ochranu lidských práv a svobod. S Vaší podporou to zvládneme.

To vám slibuji.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Mluvčí Manifestu – občanů poškozených státem

V Praze dne 11. 1. 2020

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 10. 1. 2020

Leave a Reply