Spravedlnost pro vybrané? Ministr spravedlnosti Kněžínek sdělil.

OBČANY ZAJÍMÁ STAV JUSTICE, VYMAHATELNOST PRÁVA A SPRAVEDLNOSTI

Otevřený dopis IAV ze dne 5. 11. 2018 – viz níže (aktuality IAV) na ministra spravedlnosti JUDr. Kněžínka mimo jiné ve věci diametrálně odlišných rozsudků u obdobných kauz a výzva na pana ministra s žádosti o sjednání nápravy: „Pane ministře, jste zodpovědný za stav státního zastupitelství a justice v České republice.“ Odpověď pana ministra čtěte níže.

1072-18-DOH-MS-JUDr. Kněžínek

Leave a Reply