All Posts By

Alena Vitásková

HRA O PLYN BY BYLA SMĚŠNÁ, POKUD BY NEBYLY TAK SMUTNÉ DOPADY NA OBYČEJNÉ EVROPANY

By | Nezařazené

 

 

 

ROZHOVOR S ALENOU VITÁSKOVOU: 

Porostou ceny plynu, nebo můžeme očekávat jejich snížení?

Ceny plynu rostou, predikovat jejich vývoj je věštění z křišťálové koule. Opakovaně slyšíme od evropských politiků, že plyn možná bude, možná nebude. Ať se na to občané a firmy připraví. Jsme stále závislí na ruském plynu, náhrada v potřebném množství není. To je nevyvratitelný fakt. Když je poptávka vyšší než nabídka, tak to má bez pochyby vliv na výši ceny.

V čem se stala chyba, opomineme-li invazi Ruska na Ukrajinu a s tím spojené sankce?

 

Evropská energetická politika šla a jde špatným směrem. Podcenili jsme význam tradičních zdrojů a přijali jsme politiku – zelené ideologie. Z ideologických důvodů, (bez analýz dopadů našich rozhodnutí) jsme omezili investice do tradičních zdrojů.  mnohé z nich zastavili uprostřed jejich životnosti (např. jaderné elektrárny v Německu, či uhelné elektrárny).

Násilně jsme rozdělili tradiční energetické společnosti na přepravní, distribuční, obchodní (unbandling), čímž jsme přímo omezili investice do zdrojů a infrastruktury. Následná liberalizace trhu přinesla jen stovky nových obchodníků, kteří obchodují energie většinou z jednoho zdroje. Burza, která se měla zabývat obchodováním s přebytky energií, vytlačila dlouhodobé kontrakty a stala se de facto spekulativním finančním obchodem s těmito komoditami.

Investice do tradičních zdrojů poklesly na základě politických rozhodnutí. Výsledkem bylo, že většinou banky nefinancují, pojišťovny nepojišťují, místní úřady neudělují povolení pro novou výstavbu těchto zdrojů. Vsadili jsme na nekonvenční energetické zdroje (slunce, vítr), které by měly být pouze součástí energetického mixu, jako doplňkové zdroje. Nové technologie v energetice nejsou na takovém stupni vývoje, aby nahradili plně tradiční zdroje. Masivními dotacemi do nekonvenčních energetických zdrojů jsme vytvořili znevýhodnění ostatních účastníků energetického trhu.

Důsledkem zelené ideologie se enormně zvýšily ceny energií. Pro Evropany to znamená růst cen energií o biliony, přitom se nedosáhlo energetické bezpečnosti, či ekologických výhod. Celý tento finanční projekt nás přivádí do hluboké energetické krize, bídy a recese. Ideologie nás přivedla na pokraj sebezničení. Náprava nás bude stát další biliony eur.

Jak se vyvíjely ceny plynu v minulém období, když nelze predikovat jejich další vývoj?

Ceny ruského plynu se v posledních dvou letech vyvíjely následovně. Z toho vám musí být jasné, že nejen domácnosti, ale především průmysl, teplárenství u nás musí z těchto cen kolabovat.

 • v první polovině roku 2020 /tj. předloni/ cena plynu cca 100,00 EUR/1000 m3
 • v první polovině roku 2021 /tj. loni/ cena plynu cca 250,00 EUR/1000 m3
 • nyní r. 2022 se cena pohybuje cca 1 700,00 EUR/1000 m3

Kdo a čím vytvořil nedostatek zemního plynu v Evropě, čímž prudce narostla cena?

Jedná se o souběh několika okolností, pokud se budeme bavit o dodávkách ruského plynu. Nedostatečné množství plynu nasmlouvané na bázi dlouhodobých kontraktů, Rusko přestalo dodávat plyn na burzu, uměle snížení přepravních kapacit tranzitních plynovodů. Jsou to tyto tři faktory, pokud nebudu brát v úvahu sankce. Dlouhodobé kontrakty, tranzitní cesty, zastavení dodávek na burzu.

Ruský zemní plyn byl dodáván do Evropy v objemu cca 160 mld. m3/ročně.

 • Nordstream 1 (N1) 55 mld.m3/rok
 • Jamal 33 mld. m3/rok
 • Turkish Stream 12 mld m3/rok
 • 2 cesty přes Ukrajinu 55 mld. m3/rok

Je to Putinova taktika omezit nebo zastavit dodávky plynu z Ruska a tím dostat západní Evropu do těžké situace?

Je vhodné rozdělit, jak a proč byly jednotlivé tranzitní cesty plynu omezovány, nebo zastaveny. Ještě před invazí Ruska na Ukrajinu – ve druhé polovině r. 2021 nebyl zprovozněn plynovod Nordstream 2 (N2) s kapacitou přepravy cca 55 mld.m3/ročně. Byl natlakován a připraven plyn dodávat – německé úřady nevydaly příslušnou certifikaci k zprovoznění, pravděpodobně ideologické důvody. Dále Ukrajina zastavila dodávky zemního plynu přes jednu větev tranzitního plynovodu vedoucího přes Luhansko. To společně činí cca 70 mld.m3/ročně o které byly sníženy tranzitní cesty dodávek zemního plynu do Evropy.

Po invazi byly přijaty sankce ze strany EU a jednotlivých evropských zemí. Polsko přestalo odebírat ruský plyn přes Jamal a přeprava se zastavila. Pro Polsko bylo výhodnější odebírat ruský plyn z Německa, které má dlouhodobé kontrakty s Gazpromem a tudíž má nákup za kontrahovanou cenu, tj. 3 až 4x nižší než je cena tržní. Následně reverzním tokem na Jamalu je dodáván ruský plyn z Německa do Polska a část Ukrajiny. Tento plyn pak musí v nominacích chybět pro ostatní země nakupující ruský zemní plyn z Německa.

Tyto tři zásahy mají za důsledek snížení kapacity tranzitu o cca 100 mld. m3/rok.

Jak bezpečné jsou dodávky plynu přes N1?

Odborníci vědí, že je běžné a nutné splňovat pravidelné technické kontroly u všech zařízení. Tranzitní technologie, jako jsou například kompresní stanice nevyjímaje. Kontroly a údržba se provádí pravidelně v létě. To máte jako s autem, také chodíte na pravidelný servis, který je výrobcem předepsán. Otázkou zůstává, zda sankce nebudou mít dopad na rychlost oprav turbín a jejich vydání – navrácení zpět vč. příslušné dokumentace. Zda této situace Rusko nevyužije, chcete-li nezneužije.  Zda se tím Evropané nedostanou jako „rukojmí“ do nezávidění hodné situace právě před zimním obdobím, kdy nebude tak jednoduché nahradit výpadek ruského zemního plynu.  Turbín je na N1 pět (jedna rezervní). Jedna je v opravě a vrací se zpět, druhá na opravu čeká. Zjednodušeně řečeno, pokud nebudou turbíny (kompresory německé firmy Siemens) na místě před zimním obdobím, může nastat velmi vážný problém. Původní plánovaná technická údržba tohoto plynovodu proběhla v avizovaných lhůtách a k 21. 7. 2022 byl plynovod spuštěn na 40 % výkon. Pro nadcházející zimní období to je nedostatečné.

Obyčejní lidé a firmy v Evropě se stali rukojmími v ideologickém boji. Ceny plynu, jeho nedostatek. Nehovořte o LNG a jeho cenách, to je jiná kapitola.

LNG je určité jiná kapitola, ale je to spojená nádoba, která má vliv na celkovou situaci.  Nicméně ceny ruského plynu jdou nahoru, protože poptávka převyšuje nabídku. Omezily se významně přepravní cesty. Zásadní vliv na situaci má, že Gazprom přestal dodávat plyn na burzu a plní pouze dlouhodobé kontrakty (platbu v rublech). To splňuje jen několik zemí EU. Na bázi dlouhodobých kontraktů pracují téměř všichni producenti na světě. Nejsou to jen Rusové, kteří vyžadují dlouhodobé kontrakty, je to Katar, ale i USA.

Stále je připraven Nordstream 2 (N2), který nebyl spuštěn do provozu. Kapacita N2 je 55 mld. m3/rok. Jak jsme zaznamenali, tak jednání mezi ruskou a německou stranou (cca před 2 měsíci) vedla k tomu, že se Němci stále nerozhodli, zda pro tento plynovod vydají certifikaci a dovolí jeho spuštění do provozu. Rusko v těchto dnech oznámilo, že nadále nebudou držet rezervované kapacity a polovinu kapacit uvolnili pro spotřebu v Rusku, kde Gazprom připravuje rozsáhlé investice do plynofikací nejen pro obyvatelstvo, ale i průmysl. Nyní máme tedy k dispozici přes N2 pouze polovinu kapacit – tj. cca 27 mld.m3/rok. Jelikož je půl roku za námi tak je to jen čtvrtina, což je cca 13 mld.m3 dodávek do konce letošního roku.

Pokud bychom sečetli všechny uvedené kapacity, pokud by měly jednotlivé evropské státy uzavřené dlouhodobé kontrakty, pokud by nedošlo k ideologickému rozbití energetiky, k invazi na Ukrajinu a sankcím – tak by Evropané měli dostatek levného plynu dopravovaného tranzitními systémy – což je nejlevnější a nejekologičtější doprava. Tímto způsobem bychom měli zabezpečeny dodávky v rozsahu 210 mld.m3 zemního plynu.

Nezbývá než věřit, že politici dokáži diplomatickou cestou zajistit tento kritický nedostatek energetického zdroje pro své občany a průmysl včas – to je před letošní zimou. Pokud místo pragmatičnosti a diplomacie budou pokračovat v tomto ideologickém boji je nutné očekávat sociální neklid v Evropě.

Celá hra kolem plynu (uměle vytvořeného nedostatku plynu, astronomických cen vyvolaných tímto nedostatkem, spekulativního obchodu na burze) by byla směšná, pokud by to nebylo tak smutné s katastrofálním dopadem na obyčejné Evropany.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Dne 24. 7. 2022

Zahnat psa do kouta je nebezpečné, zahnat do kouta medvěda je smrtelné….

By | Nezařazené

 

 • Rusové údajně přijali legislativu k zákazu vývozu vzácných plynů do nepřátelských zemí
 • Obejde se Evropa bez neonu, xeonu, kryptonu, argonu a dalších vzácných plynů?
 • Jaké řešení pro Evropu má předsedající EU pan Petr Fiala?
 • Zastaví se výroba automobilů, elektroniky atd.? Jak dlouho budeme vyrábět na sklad?

To je můj Aiki, miniatura malého knírače, (malý knírač váží cca sedm kilo) můj Aiki váží asi polovinu něco přes čtyři kila.  Zkoušet ho zahnat do kouta je nebezpečné. Bude se bránit tak, jak byste nikdy nečekali. Brání sebe i svoji rodinu, brání všechny, které zahrnuje do „své“ smečky. Přátelé, kteří ho znají vědí, že mě brání tak intenzivně, že podat mi ruku a on je poblíž, tak se vám do ní zakousne. Vypadá mile, je hodný, kamarádský, ale….. Nikdy se nesnažte zahnat „kohokoliv do kouta“. To platí vždy a za každé situace, nejen pro zvířata.

Nezkoušejte zahnat do kouta medvěda, jakéhokoliv medvěda, hnědého, grizzlyho, brtníka, ledního natož ruského…..to bývá smrtelné.

Mnozí politici nepochopili, že zahnat někoho do kouta je nediplomatické a může to přinést ztráty opačně, než se očekává. Nyní se můžeme přesvědčit sami na sobě, že se Rusové jen tak nenechají porobit a sankcemi ze strany západních zemí nepadnou na kolena. Je možné, že nám budou dodávat zemní plyn a ropu, pokud budou v provozu přepravní systémy, budeme mít dlouhodobé kontrakty a budeme platit v rublech. Jako vážnou a zásadní další hrozbu považuji zákaz vývozu vzácných plynů, jako jsou neon, xenon, krypton, argon a další. Rusové údajně přijali v minulých dnech legislativu, ve které se zakazuje vývoz vzácných plynů do nepřátelských zemí, platnost zákazu má být do konce letošního roku.

Víte, co to pro Evropu znamená? Neon se používá například k výrobě mikroobvodů, xenon do světlometů a krypton se používá na výplně oken s dvojitým zasklením atd. Bez těchto plynů nelze vyrábět moderní technologické zboží. K dokončení výroby ať již automobilů, či jiných výrobků potřebujete čipy, světlomety, ve stavebnictví zasklení atd. A k tomu potřebujete inertní plyny, jejichž vývoz Rusko údajně zakázalo.

Ve skladech se nám v Evropě budou hromadit nějakou dobu výrobky od aut počínaje, po různé spotřebiče, elektroniku konče, které nebude možno prodat, protože budou nedokončeny. Takže za ně nedostaneme peníze. A bez peněz se bude těžko nakupovat nejen plyn, ropa, ale i potraviny.

Je to promyšlený tah na hospodářskou likvidaci Evropy? Nebo je to jen hloupost politiků, kteří neberou ohledy, že všude žijí lidé, kteří si přeji žít v míru a ekonomických jistotách. Ano je to začarovaný kruh. Proto není dobré dráždit ani psa, natož medvěda.

 

Alena Vitásková, předsedkyně IAV

Dne 17. 7. 2022

Celý článek: Zahnat psa do kouta je nebezpečné

ZASTAVENÍ DODÁVEK ZEMNÍHO PLYNU Z RUSKA?

By | Nezařazené

 • Česká republika předsedá Evropanům
 • Jaké kroky premiér Fiala připravil pro záchranu průmyslu v ČR?
 • Mají si Češi pořídit kulicha a hrubé ponožky?

Zůstaneme bez plynu?

Ještě před pár týdny jsem tomu nevěřila, nyní mohu sdělit, že je to více než pravděpodobné, že letošní podzim a zima bude pro naši zemi krutější než pro kteroukoli jinou zemi. Již v létě se to pravděpodobně projeví, že nastává situace, kterou si laik nedokáže představit.

Z čeho vycházíte a proč se obáváte nejhoršího?

Vycházím ze zjištění, která pochopitelně nemusí být relevantní. Ale vláda Petra Fialy to musí vědět a mlčí.

Tak za prvé: v těchto dnech si obchodníci nominují přepravní kapacity v plynárenských tranzitních systémech pro tzv. plynárenský rok, tj. říjen 2022 – září 2023.

Údajně si ruský Gazprom nenominoval žádnou přepravní kapacitu v tranzitních systémech dopravujících zemní plyn do Evropy přes Jamal, plynovody na Ukrajině, předávací stanice například Kapušany atd. Tyto informace by měla mít naše vláda a na zasedání krizového štábu – (dříve tam byly i představitelé energetických firem) toto projednávat.

Za druhé: pokud Gazprom nenominoval přepravní kapacity, tak přes tyto potrubní systémy neuvažuje dodávat zemní plyn do Evropy, to snad pochopí i děcko. Pokud tedy bude plyn na základě dlouhodobých kontraktů do Evropy dodávat, tak asi bude chtít zvolit jinou tranzitní cestu např. Nordstream 2. Tím by nemusel hradit tranzitní poplatky majitelům tranzitních systému, jak na Ukrajině, tak Polsku, Slovensku, České republice. Jen pro informaci uvádím, že poplatky za tranzit zemního plynu přes území Ukrajiny platí Gazprom Ukrajině ve výši cca 2,5 mld. USD/ročně.

Nordstream 2 není stále v provozu, přestože je dílo dokončeno a plynovod je připraven dodávat plyn do Evropy. Německé úřady nevydaly v loňském roce příslušná povolení k zprovoznění tranzitního plynovodu.

Ale prosakují zprávy, že chce Rusko zastavit dodávky dříve, než od října 2022?

Ano hovoří se o pravidelných odstávkách, které se na tranzitních plynovodech, kompresních stanicích a všech souvisejících technologiích provádí pravidelně a vždy v období léta, kdy tyto systému jsou využívány jen částečně. Údržba a opravy tak probíhají z důvodu nutné připravenosti na zimní období. V dřívější době byly tyto systémy v zimním období využívány na maximální výkon a musely být na toto období připraveny.

Délka oprav a údržba je přísně plánována a vychází zjednodušeně řečeno z technologických postupu např. pro turbíny kolik mají najeto hodin atd. Není to jiné ani v letošní roce, ale díky konfliktu na Ukrajině, sankcím může být za touto pravidelnou odstávkou i něco jiného. Odborníci vědí, že tranzitní systémy na Ukrajině potřebuji nutně rozsáhlou rekonstrukci, modernizaci, že některé části jsou v havarijním stavu. I to může přispět k omezení dodávek zemního plynu, pokud by nebyl úplně zastaven z jiných, např. ideologických důvodů.

Co nastane, pokud plyn skutečně bude z Ruska v říjnu plně omezen, zastaven?

Nechci být poslem špatných zpráv ani zastrašovat lidi. Opravdu se obávám, že plyn bude zastaven podstatně dříve. Nevím, zda má Česká republika šanci se na to připravit. Občané v EU na tom budou někde špatně, někde méně špatně a jinde katastrofálně po všech stránkách. Méně špatně na tom budou ti, kteří nemají průmysl a hospodářství v takovém rozsahu napojen na zemní plyn, nepotřebují tolik topit, protože jsou u nich zimy velmi mírné, tudíž občané neumrznou. V některých státech EU se připravují a začínají připravovat obyvatelstvo na celou řadu zásadních omezení. Například že budou mít teplou vodu jen v určitý čas, že se budou sprchovat jen pár minut a další a další omezení, regulace a restrikce spojené s přídělovým systémem, který známe z poválečného období po 2. světové válce.

Katastrofálně na tom budeme například u nás, kde se o tom raději nemluví. Mlčením ale průšvih nevyřešíme. Nechci, aby se lidé báli, aby žili stále ve stresu, který přináší jen úzkost a nemoci. Pokud to necháme dojít do krajnosti, tak nás čekají občanské nepokoje rozsahu, které nemají obdoby. Hlavní úder nedostatku totiž nastane před zimou, v zimních měsících, tj. ve zranitelném období pro všechny.

Obávám se, že se příležitosti chopí populisté, kteří rozvrat společnosti budou chtít eskalovat, ale nebudou mít „tah na branku“, aby problém bez krveprolití vyřešili. Obávám se, že ti, kteří by chtěli a skutečně mohli problém řešit, budou upozaděni nevybíravým způsobem.

A je nějaké řešení?

S odkládáním řešení se jen krize bude prohlubovat a náprava bude mnohem složitější a nákladnější. Především nesmíme lidem lhát, uspokojovat je „nápady“, které problém neřeší, jen vyčerpávají jejich peněženky a státní rozpočet. Energetické zdroje, jako jsou fotovoltaiky, tepelná čerpadla nejsou záchranou a zajištěním energetické bezpečnosti nejen pro občany, ale i firmy. Jsou jen malou pomocí bez záruk potřebných dodávek elektřiny a tepla.  Nejsou celospolečenským řešením energetické krize, která zachvacuje naši společnost.

Proto je nutné, zahájit bezodkladně kroky k záchraně a nečekat na nejhorší. Je mi to líto, ale vláda Petra Fialy na to nemá.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové

Dne 6. 7. 2022

REVOLTA MLADÝCH PROTI ZAHNÍVAJÍCÍMU SYSTÉMU

By | Nezařazené

Když něco končí, tak něco jiného začíná.

 • Revolta mladých proti zahnívajícímu systému
 • Víte, co mladí od společnosti očekávají?
 • Věřím mladým, že stávající morální úpadek společnosti napraví
 • Hippies „Děti květin 60. let“ bojovali proti válce ve Vietnamu, proti tehdejšímu úpadku společnosti a vyhráli

Před pár dny ukončily naše děti školní rok. Pro mnohé z nich se nic zásadního nemění. Po prázdninách zasednou do lavic svých tříd ve stejných školách a budou pokračovat ve vzdělávání.

Pro velkou část žáků, studentů končí s tímto školním rokem část etapy jejich života.  Po prázdninách nastoupí do práce, nebo se dalším studiem na vstup do „života“ budou připravovat.  Ať již v učebním oboru, středních školách, vysokých školách.

Mezi mládeží je nemalá skupina prvovoličů v nadcházejících podzimních komunálních a senátních volbách, počátkem příštího roku prezidentských volbách.

Mám možnost se s mladými setkávat a se zájmem sleduji jejich náhled na politiku, názory na potřeby mladých, které jsou společností opomíjeny.  Jak mě to vnitřně těší, že jsou úplně stejní jako jsme byli my, naše generace v jejich věku. Jednoduše řečeno, zájem o politické, veřejné dění je na stejné úrovni jako před desítkami let. Revolta mladých, nedůvěra k tomu, co se děje. Ale my jsme byli naprosto stejní. Máme jim to zazlívat? Ani náhodou!!! Já jim totiž věřím, věřím, že dnešní morální úpadek společnosti napraví. Já jim věřím, je to přece naše krev a krev není voda.

V šedesátých létech to byli právě oni – mladí – vlastně my mladí, kdy jsme vyznávali HIPPIES („děti květin“ neformální hnutí vzniklo v 60. létech v USA). Neměli jsme jednotný cíl, politické ambice. Vzpouzeli jsme se proti úpadku tehdejší společnosti, chtěli jsme mír, lásku, přátelství, svobodu. Pochopitelně nelze plně souhlasit s názory Hippies, nicméně jedno bylo zásadní. Chtěli mír a lásku, chtěli žít spokojeně. Nechtěli umírat ve válkách, které politici rozpoutávají a sami pak sedí doma u koňaku a mudrují, kolik zbraní k vraždění pošlou. Byli to mladí, Hippies, kteří se zasloužili o ukončení šílené války ve Vietnamu.

V porovnání, co se odehrává dnes, plně chápu naši mládež. I ona se díky nám, ocitá mnohdy v bezvýchodné situaci. Dokáže si vyhodnotit morální úpadek a prohnilost systému, protkaného korupcí a lží. Nejednou, když mám možnost s mladými diskutovat, velmi těžce nacházím vysvětlení a odpovědi na jejich otázky. Ptají se:

Proč mám volit toho, nebo onoho? Vždyť se tu nedá již nikomu věřit. Co provádí politici? A politici STAN, to je přímo odpudivé!

Snažím se vysvětlit, že nejsou všichni členové hnutí STAN stejní a že se v každém koši najde shnilé jablko. Většinou dál nemám argumenty. Jak vysvětlit, že musíme ctít presumpci neviny atd. Nejde ji ctít, když se zveřejní odposlechy, které o té nevině nemohou hovořit, ba naopak potvrzují hluboký morální úpadek lidí, kteří mají vliv na řízení státu, měli být společensky odpovědni, měli být elitami národa.

Jak můžeme být hrdý národ, když politici, vláda zahajuje předsednictví České republiky EU s šetřením „korupčníků“ v nejvyšších patrech řízení státu. Měli bychom být morálním vzorem, pokud chceme předsedat půl miliardě občanů EU. Prohnilí a ještě prohnilejší. Prostě se stydím před naší nástupnickou generací mladých. My všichni jsme vinni, v jakém morálním úpadku jim chceme naši vlast předávat.

Mladí jsou naše budoucnost a my jim v přímém přenosu předvádíme korupci jako normální věc. Lži, nenávist, podvody a násilnosti vidí denně ve veřejnoprávních médiích. Již od malých dětí slyším názory, ze kterých běhá mráz po zádech.

Měla jsem možnost hovořit na „vážné téma“ s šestiletými kluky. Probírali jsme, jestli vědí, co jsou volby. Bylo jim to jasné, stejně jak je jednoduché volby vyhrát.  Z těchto kluků „vypadlo“ zcela bezelstně, že je nejlepší si na kandidáty něco vymyslet a pak je nechat zavřít do vězení. A pak když všechny zavřeme do vězení, tak ten jeden, který zůstane, vyhraje volby. Při tom hovoru jsem se snažila vysvětlit, že to nejde zavírat nevinné, že se to nesmí, že to je moc špatná věc. Zajímalo mě, kde na takový nápad přišli.  A dostala jsem odpověď: Že je to normální, že se tomu říká „český podraz“.

My všichni jsme vinni, pokud se nezačneme – každý z nás – chovat jinak. My všichni jsme vinni, že si naše děti, mládež nebude vážit naší vlasti a bude se chovat tak, jak si nikdo z nás nepřeje. Revolta je u mladých vždy a všude, ale pokud mají vzor – elity národa – tak se z nich formuje naše nová generace na kterou můžeme být hrdí. Bohužel, elity se nedají „najít“.

V České republice ubývá původního obyvatelstva – část asi 22 % žije v zahraničí. Jsou to především naší mladí, ale i část seniorů, kteří utrácí své důchody někde jinde, mimo naši vlast. Otázka je PROČ tomu tak je? Nedokážeme vytvořit podmínky pro život našim mladým? Nedokážeme vytvořit podmínky a prostředí pro plnohodnotný život našim seniorům? Co jim nabízí jinde, že se jim doma nelíbí? Je to společenské, politické klima vytvářející klidné prostředí pro život?

Základní potřeby pro život mladých je umožnit jim vzdělání nejen doma, ale i v zahraničí. To funguje. Po studiích mnozí odchází do zahraničí, nebo se ze zahraničních studií nevrací. Nejsme země pro život mladé generace? Chybí možnost lukrativních pracovních příležitostí, bydlení v bytech s přijatelným nájmem.  

Vzdělání, lukrativní pracovní příležitosti, urychlené řešení bytové politiky, volnost pohybu-cestování, je základ pro mladé. To ostatní, jak budou naši vlast rozvíjet, ať již v oblasti nových technologií, ekologie, přenechejme jim, ať pomohou vrátit Česku to, čím jsme dříve byli. Vyspělou, lukrativní zemi pro život.

Jsme nejkrásnější zemi – musíme vytvořit také nejlepší podmínky pro žití. Nejen pro mladé, ale i pro naše seniory, kteří si to v plném rozsahu zaslouží.

 

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Dne 3. 7. 2022

Povídání s Jarkem Nohavicou

By | Nezařazené

 

foto: Jarek Nohavica a Alena Vitásková – Ostrava červen 2022

Setkání v ostravské kavárně s Jarkem Nohavicou bylo nejen inspirující, ale především plné pohody a laskavého vyprávění. Nebylo jen o písničkách, koncertech a nadšeném publiku, které Jarka miluje a nedá si ho vzít. Hovořili jsme také o energetice, cenách energií. Hovořili jsme o skupině odborníků „Energie není luxusní zboží“, kterou jsem v loňském roce založila a která se snaží o přijetí nápravy v této oblasti. I úspěšný písničkář chce mít doma teplo, teplou vodu, chce mít přijatelné ceny energií a vidět naše občany spokojené, nikoliv zlomené inflací, nezaměstnaností a následnou bídou.

Ing. Alena Vitásková

 

Jak dlouho budou podnikatelé a živnostníci schopní vysoké ceny energií zvládat?

By | Nezařazené

 

Ing. Alena Vitásková na jednání s podnikateli červen 2022 – Červenka u Olomouce – téma ceny energií a plynu

Stanovisko Ing. Aleny Vitáskové –předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z.s. a bývalé předsedkyně ERÚ k nejčastěji pokládaným otázkám:

Probíhá nepredikovatelný růst cen energií a plynu, strašákem v pozadí zůstává, že plyn nemusí být ani zdaleka v takovém množství, jak Česká republika potřebuje. Občanům v nouzi poskytuje stát sociální dávky na zvýšené platby za energie, připravuje velmi složitě „nový“ tarif. Podnikatelé jsou na tom ještě hůř, ceny energií jsou pro mnohé z nich likvidační, jejich výrobky ztrácí konkurenční schopnost. Jak situaci hodnotíte? Komu by měl stát urychleně pomoci? Občanům, nebo podnikatelům?

Takto otázku nelze položit. Jsou to spojené nádoby. Bez občanů  (zaměstnanců) nebudou fungovat firmy a opačně. Nejdříve by měl stát urychleně odstranit příčinu této krize a tím zmírnit její důsledky v podobě nesmyslných vysokých cen energií. Pak může činit kroky k stabilizaci hospodářství, ekonomiky a nadechnutí všech, nejen občanů ale i podnikatelů po tomto „šoku“ likvidačních cen energií. Vláda nemůže sdělovat, že se nedá nic dělat, že se musíme smířit s tím, že ceny porostou. To je pak špatná vláda.

Ale nyní konkrétně. Co by se mělo udělat?

Snížit okamžitě ceny elektřiny a plynu. Byla jsem pozvána na setkání podnikatelů minulý týden v Července u Olomouce. Jednání svolal podnikatel Ing. Pavel Juříček. Pod pracovním názvem „Hlava 22“ se podnikatelé nesetkávali poprvé, kdy řeší katastrofální situaci v oblasti cen energií. To by si měl vyslechnout pan premiér Fiala, ministr Síkela a další členové vlády. Majitelé, manažeři významných firem zaměstnávající tisíce lidí se dostávají do složité situace.

Jsou to oni, kteří odevzdávají do státní pokladny stovky miliónu korun na daních, jsou to oni, kteří podnikají od počátku naší novodobé historie. Ve svých firmách nechali část svého života, vybudovali firmy, které jsou úspěšné svými výrobky ve světě. A doma? Vláda na ně prostě kašle. Vysoké ceny energií, ohrožena bezpečnost dodávek energií povede ke krachu těchto firem, nebo přesídlení do jiných zemí (např. v USA jsou ceny energií třetinové, poloviční než u nás). Nedojde-li urychleně k nápravě, budou muset naše firmy masově propouštět, tudíž můžeme očekávat stovky tisíc nezaměstnaných. Firmy, které nevyrábí, neprovozují svoji činnost nebudou odvádět daně, nejen z příjmu, ale také na sociální, zdravotní, důchodové atd.

To zní katastroficky, tak to jistě nedopadne. Vláda s podnikateli určitě vyjednává a pomoc jim připravuje. Takový pád hospodářství by nemohl dopustit nikdo. Jaké východiska vidíte?

Nejdříve musím uvést, v jaké jsme situaci, abychom mohli hovořit, co by se mělo udělat. Podnikatelé, průmyslníci, živnostníci, jsou ti, kteří do systému ty peníze „sypou“ a když nebudou moci vyrábět (díky vysokým cenám energií, nedostatku plynu), tak prostě odvádět do veřejných financí nebudou. Z čeho pak Fialova vláda bude dotovat vysoké ceny energií těm nejchudším občanům? Do problému se dostává i střední třída, která díky vysokým cenám energií, pohonných hmot, potravin má problémy například splácet hypotéky. Takže nejen kolaps hospodářství, ale i občanské nepokoje nás mohou zasáhnout.

Podnikatelé, kteří situaci plně chápou a nechtějí tak lehce vyklidit pole a nechat své firmy na pospas „politikům“ se chopili stébla, jako tonoucí. Jejich zoufalá snaha zachránit nejen firmy, ale především pracovní místa a nepřipustit sociální nepokoje by měla být mementem pro vládu. Protože to je práce vlády, politiků vytvářet prostředí, ve kterém se dá žít, vychovávat děti, podnikat, pracovat.

Myslíte, že vláda a politici toho dělají málo?

Za tuto krizi je odpovědna naše vláda. Zda dělá dostatečné kroky k nápravě musí posoudit každý z nás. Z mého pohledu nedělají politici v této oblasti nic. Naše země je v hluboké krizi, v rozpadu.

Viděl jste snad prezidenta, že by vystoupil v Parlamentu nebo Senátu a žádal poslance a senátory, aby zasáhli? Viděl jste státotvorné jednání poslanců a senátorů? Náš stát „umírá“ a politici sdělují, že to vyřeší v Bruselu. Pokud se urychleně situace s energiemi a plynem nevyřeší čeká nás nejpozději na podzim kolaps hospodářství.

Překvapuje mě, že odboráři mlčí. Situaci musí důvěrně znát a o záchranu pracovních míst nebojují.

Nemohu se ubránit domněnce, že jediní, kdo ještě bojují jsou podnikatelé. Oni musí mít každý měsíc na výplaty a „jednotná evropská energetická politika“ je pro ně platná jako pes v kostele. Musí mít řešení ihned.

Předsedkyně parlamentu paní Pekarová sdělila médiím, že bude nutno prodat zbylé státní firmy a budovy, protože státu chybí finance. Myslíte si, že takto získané finance použije stát pro podnikatele, aby je zachránil?

Nepochybuji o tom, že to paní předsedkyně TOP 09 předsedkyně Parlamentu ČR Pekarová myslí vážně. V jakém zájmu to činí??? Kroky, které doposud tato vláda dělá vedou k bankrotu podnikatelského sektoru. Určitě bude mít zahraniční konkurence radost, jak lehce se některých konkurentů zbavila. Na druhé straně o některé zbankrotované firmy bude zájem a ty si mohou různé zahraniční fondy koupit za hubičku.

Polostátní ČEZ? Pokud se uskuteční výplata nerozděleného zisku z minulých let (hovoří se o 150 mld. Kč) k pokrytí vysokých cen energií u podnikatelského sektoru a domácnosti, znamená to oslabení ČEZ a neřeší to situaci na energetickém trhu. Silně finančně oslabená společnost nebude schopna investovat v rozsahu, jak vyžadují investice např. do výstavby jádra. Je nutné za stropovat cenu elektrické energie, je nutné zajistit dlouhodobé kontrakty na plyn, nikoliv přes burzu. Ceny energií vrátit na reálnou a únosnou mez pro spotřebitele v naší zemi.

O jednání podnikatelů v Července u Olomouce více informací zde:

https://www.olomouc.cz/zpravy/clanek/Podnikatele-se-setkali-aby-resili-kritickou-situaci-s-energiemi-a-plynem-v-Cesku-34289

 

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně IAV

Dne 18. 6. 2022

ROZHOVOR S ALENOU VITÁSKOVOU NEJEN O PLYNU

By | Nezařazené

„Spotřeba plynu u nás je téměř ze sta procent závislá na ruském plynu. Zastavení dodávek zemního plynu by znamenalo ukončení činnosti mnoha firem, některé by ukončily svoji činnost definitivně. Nedefinovatelný dopad například na chemický průmysl, potravinářství, zemědělství, sklářský, gastronomii, pohonné hmoty, automobilky a řadu dalších. S tím souvisí vysoká nezaměstnanost,“ vysvětlila PL.cz Alena Vitásková, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. „To opravdu chceme – porobit národ, uvrhnout ho do chudoby? Nechat krachovat řadu firem, které pak někdo za pakatel koupí?“ ptá se.

CELÝ ROZHOVOR ZDE: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Zbidacit-nas-pak-Cesko-levne-skoupit-Vitaskova-ma-tuseni-a-nemuze-mlcet-701098?fbclid=IwAR0IS74g6U6YW2f0lTMXbccnoAGfS4fbLOK18TqXfc9b3TfO2JzeKxd-Pg0