Mami, já přece nejsem vrah. Pane ministře, nejste v tom sám.

By | Nezařazené

 

 

 • Pane Hamáčku – nejste v tom sám
 • Děti se mě ptají, jestli půjdu do vězení
 • Justiční omyl
 • Zhroutil se mi svět

 

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) ochrana lidských práv a svobod se zabývá kauzami, ve kterých máme pochybnosti o spravedlivém procesu. V jaké míře selhala policie při zajištění důkazů a jejich následné vyhodnocení pro podání obvinění můžeme v přímém přenosu sledovat i u představitelů našeho státu. Dokonce první místopředseda vlády, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček čelí podezřením, o kterých se spekuluje ve veřejném prostoru.

IAV má informace o celé řadě kauz, kdy se poškození občané domáhají marně spravedlnosti. Na druhé straně ti, kteří mají kompetence zasáhnout a vše napravit jsou nečinní a najdou celou řadu zdůvodnění, proč napravit nelze.

Jedna z kauz, které IAV řeší:

Pan M.C. byl v obchodě zatčen a odvlečen do vězení. Tam se snažil celou dobu vysvětlovat, že on není ten, který se údajně vyhýbal nástupu trestu. Při nástupu do vězení stále opakoval to samé, že jméno je stejné, ale datum narození je jiné atd. Nicméně zůstal ve vězení. Další dny si ho předvolal ředitel věznice, kdy (nyní již vězeň M.C.) opakoval stále to samé, že se jmenuje M.C., datum narození…… To sice bylo jiné než to, které bylo uváděno ve spise. Hmm a nic.  M.C. opakoval, že nemůže být uvězněn, když nebyl obviněn, obžalován a nebyl ani u soudu. Ředitel přemýšlel, asi cítil problém, povolal „kurátorku“, která do několika týdnu do věznice dorazila. Tam probíhal s „vězněm M.C.“ pohovor, kdy zopakoval to samé. Kurátorka odpověděla, že vše prověří. Pokud lže, tak to teprve uvidí, jaké jeho lhaní bude mít důsledky. Pokud mluví pravdu, tak je to „průser“.

Po několika měsících se potvrdilo to druhé, že je to „průser“. Do věznice přijela ministryně spravedlnosti, omluvila se „vězni“, že došlo k justičnímu omylu. Nezákonně uvězněný si naivně myslel, že ho vezme do auta a odveze z vězení domů, k nemocné matce, o kterou před nástupem do vězení pečoval. Nic z toho se nestalo. Ona odjela a on zůstal. Teprve po 10 měsících byl propuštěn. Došlo k justičnímu omylu, spletli si osoby. Nevinný občan, který nic nespáchal, si odseděl 10 měsíců. Vrátil se domů, mezitím mu zemřela matka, se kterou bydlel. Přišel domů, kde již domov neměl, přišel o byt. Poprvé spal pod „širákem“, neměl kam jít. Stát se mu omluvil, že došlo k justičnímu omylu, to bylo vše. Zničený život, jehož příběh pokračuje dále a IAV se v této kauze plně angažuje.

Zavřou vás, protože si vás spletou s někým jiným, odsoudí vás bez důkazů, někdy se důkazy vyrobí. Proto chápeme obavy ministra vnitra Jana Hamáčka, který čelí možným obviněním za zvlášť závažné zločiny, alespoň se jeho činy takto medializují. Jeho rozhovor s názvem „Děti se mě ptají, jestli půjdu do vězení, zhroutil se mi svět“  celý rozhovor zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/deti-se-me-ptaji-jestli-pujdu-do-vezeni-zhroutil-se-mi-svet-rika-hamacek-40360116#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=Md6iQrTF9ga-202105131423&dop_id=40360116&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

nás přiměl reagovat. Napsali jsme proto panu ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi dopis, ve kterém jsme se mu snažili popsat možnou strastiplnou cestu, která ho v případě obvinění čeká. Zaslali jsme mu sborník ze semináře „Spravedlnost a vymahatelnost práva: Žijeme v právním státě?“ Celý dopis naleznete na www.institut-av.eu /aktualilty/

Jen pro upřesnění, pokud se panu ministrovi vnitra Hamáčkovi zhroutil svět, jak  uvádí ve zmíněném rozhovoru, tak ho mohu ujistit, že se svět hroutí ročně tisícům nevinně pronásledovaných lidí v naší zemí. Pane ministře Hamáčku, rozhodně v tom nejste sám.

Možná, že osobní zkušenost přiměje politiky a zákonodárce k nápravě systému, který ničí životy lidem, kteří se ničím neprovinili.

 

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Praha 15. 5. 2021

Dopis Hamáčkovi – společenská záruka

 

VLASTENECTVÍ A NÁRODNÍ HRDOST NEKOUPÍŠ NA TRHU

By | Nezařazené

VOJENSKÁ PŘEHLÍDKA V MOSKVĚ 9. 5. 2021

Tradiční vojenská přehlídka k 76. výročí vítězství ve Velké vlastenecké válce probíhala v Moskvě za účasti prezidenta Vladimíra Putina. Přehlídka bojové techniky vyvolává respekt, hrůzu, strach, úzkost a nemůže ponechat klidnými ty, kteří se snaží o vyvolávání konfliktů s Ruskem. Klidný však nemůže zůstat nikdo, protože každého z nás se to týká. Jako pacifista nebudu vojenskou sílu Ruska hodnotit. Vždyť všechny zbraně, ať jsou z východu nebo západu naší země, nakonec usmrcují nevinné lidi. Někdo mohl tuto přehlídku vnímat jako demonstraci síly, mě však zaujalo něco úplně jiného.

Vlastenectví, asi stejné vlastenectví, se kterým Rudá armáda zvítězila nad fašismem. Sebevědomí a hrdost jednotlivých vojínů pochodujících před hlavní tribunou. Úcta k veteránům války, kteří při přehlídce obklopovali prezidenta. Hrdost na své předky, na svoji minulost. Pokora, s jakou prezident uctíval památku mrtvých. Národ, který se opírá o svoji historii, nezatracuje to, co jejich dědové, babičky, otcové a matky vytvořili, takový národ má budoucnost. Velké vlastenectví u Rusů zůstává i v době míru.

Ve světle jejich národního sebevědomí je o to více vidět nahota nás, kteří jsme schopni popřít sami sebe. Pošlapat vlastní minulost, pošlapat a pomluvit to, co jsme v dřívější, byť nelehké době, vytvořili, co vytvořili naši předkové. My jsme se podíleli na prosperujícím Československu, my jsme vybudovali to, co nám slouží dodnes. Vrátit se ke kořenům nemůžeme, protože je nemáme. To, na čem bychom mohli stavět, statečně pošlapáváme a ničíme. Všem musí být smutno z toho, jak ubohými se stáváme. Neúcta, lži, pletky místo umění vládnout a posilovat sebevědomí národa a tím i jeho budoucnost.

 Ing. Alena Vitásková

ZABRAŇME VÁLKÁM

By | Nezařazené

Poděkování našim osvoboditelům, důstojné místo pro sochu maršála Koněva, pravda a láska, odkaz Václava Havla 

„Zabraňte válkám dospělí, vy nesmíte se prát, vy život dětem dáváte a nesmíte ho brát.“

Hlas kluka

Když se vás dítě ptá: „MAMI, TATI PROČ?“

By | Nezařazené

 • Jak se stát vydováděl na naší budoucnosti „dětech“?
 • Proč nesmím chodit do školy?
 • Proč musím nosit roušku, když nemohu dýchat?
 • Proč jste mě učili sportovat, když se to nesmí?
 • Proč se mám učit, když se maturita bude rozdávat?

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) ochrana lidských práv a svobod se věnuje mimo jiné porušováním práv vůči nejmenším, našim dětem. Děti, budoucnost každého národa, mají být středem veřejného zájmu. Jsou bezmocní, potřebují naši pomoc, zastání. Jsou zranitelní, těžké nemoci se jim nevyhýbají. Mnohdy zásahy justice, státních institucí, poškozují jejich práva. Dlouhodobý zákaz školní docházky v rozporu se zákony, nařízené dlouhodobé nošení roušek v rozporu se zákony, dehonestace vzdělávání, dokonce samotným premiérem Babišem.

Jak se stát na naší budoucnosti – dětech vydováděl? Stát není nikdo anonymní, jsou to politici, kteří to připouští, nebo způsobují a jejich jména známe.

IAV zasílá pravidelně malým pacientům do nemocnic dětský kalendář AIKI (zdarma). Díky naším donátorům můžeme přispět k troše radosti pro naše nejmenší, kteří neměli to štěstí, aby se jim nemoci v tomto útlém věku vyhnuly.

IAV se připojil k žalobě proti nezákonným opatřením vlády směřovaným proti našim nejmenším. IAV – sekce „Děti obětí justice“: marně se snažíme o nápravu systému. V této souvislosti dostáváme řadu stížností, na které se těžko odpovídá.

Když se vás dítě ptá. Proč se mám ve škole testovat? A než stihnete odpovědět stupidnost, která je vštěpována ze strany politických kreatur, tak potomek (není mu ani 8 let) pokračuje. Když máme testovací den, tak jdu v bundě, botách od sněhu v kulichu i rukavicích přímo do třídy. Tam jsme všichni oblečení a testujeme se. Když mi po nějaké době test řekne, že jsem negativní, tak teprve mohu jít do šatny. Tam se přezuji, odložím bundu a jdu zpět do třídy, ve které jsem byl před chvíli v botách, bundě, čepici. Asi je to hygienické. Tam se vrátí po testování všichni, kteří nejsou pozitivní. Pak musím mít celý den přes pusu i nosík roušku, přestože jsme všichni ten den otestování – tudíž negativní. Musím si neustále desinfikovat ruce, a nevím ani, co to je za sajrajt. Mami, tati proč?

Když se vás dítě ptá. Proč nemohu chodit do školy, do školky? Než stihnete odpovědět, tak malý pokračuje. Když se můžeme rychle nakazit a roznášet tuto infekci, když nemůžeme k babičce a dědovi, abychom je nenakazili, tak proč můžeme nastupovat do letadla a nemusíme mít test jako ostatní cestující? Vždyť tam jsou také dospělí, babičky a dědečkové od jiných dětí, které bychom mohli nakazit. Mami, tati proč?

Když se vás dítě ptá. Proč musím nosit roušku, když nemohu přes ní dýchat? Proč jste mě učili pohybu na čerstvém vzduchu, když mi ho teď zakazujete? Proč jste mě učili sportovat, když se to nesmí? Proč jste chtěli ať se učím, když je maturita k ničemu a bude se rozdávat?

Až vám bude drnčet hlava z otázek „mami, tati proč“? tak klidně odpovězte. Protože jsme tě neuměli ochránit, byli jsme leniví ochránit tvoji budoucnost, budoucnost nás všech. Sklopili jsme hlavu a přijali, že někdo z těchto opatření asi hodně bohatne, zatím co ty chudneš.

 

 

Když se vás dítě ptá

INFORMACE O ČINNOSTI IAV – 8. 4. 2021

By | Nezařazené

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

 

 • IAV podal prostřednictvím AK žalobu k soudu na nezákonné nařízení nošení respirátorů a roušek. Považuje tento krok ze strany ministerstva zdravotnictví za protiústavní. Stejnou žalobu podalo několik poslanců parlamentu ČR, politiků i lékařů.
 • POKRAČOVÁNÍ kauza ÚS – zrušení části volebního zákona: IAV podal stížnost na VSZ Praha. VSZ Praha neodpovědělo v zákonné lhůtě na dotaz podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kterým jsme se dotazovali na možné nezákonné jednání některých soudců Ústavního soudu a kroky státního zastupitelství v této kauze. Co VSZ Praha na stížnost odpovědělo, naleznete na našich webových stránkách. IAV se kauzou i nadále zabývá.
 • POKRAČOVÁNÍ kauza možného maření spravedlnosti okresního státního zástupce v Karviné: Obrátili jsme se na NSZ Brno, jak naložili s informacemi, které jim byly v dané věci poskytnuty ze strany odborářů. Nadržování ze strany OSZ pachatelům trestné činnosti, podezření na nedůvodné trestní stíhání, možný klientelismus.
 • IAV se připojil k ústavní stížnosti v kauze vězně M.B. zaslané Ústavnímu soudu Brno a doložil Ústavnímu soudu zprávu o činnosti nezávislého dohledu IAV (ochrana lidských práv a svobod).
 • IAV se připojil k ochraně lidských práv našich dětí. K výzvě „Zachraňme naše děti, chráníme budoucnost“ uvedl, že naše děti nebudou pokusní králíci ziskuchtivých. Celé znění na institut-av.eu kde naleznete rovněž manuál pro rodiče vč. formulářů, jak své děti v souladu se zákony bránit nezákonným praktikám politického boje proti covidu.