INFORMACE O ČINNOSTI IAV 26. 5. 2021

INFORMACE IAV   26. 5. 2021

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

  • IAV dlouhodobě požadoval rezignaci NSZ Pavla Zemana a vedení NSZ. Již v listopadu 2019 Manifest IAV zdůvodnil legitimitu požadavku, pod který se podepsali signatáři Manifestu IAV – občanů poškozených státem. Viz manifestiav.cz. Naposledy jsme písemně žádali rezignaci NSZ Pavla Zemana viz dopis ze dne 24. 1. 2021 zveřejněný na /aktualitách www.institut-av.eu dne 26. 1. 2021/
  • IAV byl požádán o stanovisko k rezignaci NSZ Pavla Zemana. Celý rozhovor naleznete na institut-av.eu /aktuality/ pod názvem „Rezignace NSZ Pavla Zemana“.
  • IAV podal podnět NSZ (stejnopis Veřejnému ochránci práv panu Křečkovi, Ministryni spravedlnosti paní Benešové, Ministru vnitra panu Hamáčkovi) s informací a důkazy, které nám byly zaslány, že údajně osoba (úředně prohlášena za mrtvou, zavražděný) žije v USA. V takovém případě by se jednalo o porušení Listiny práv a svobod a je uvězněn nevinný člověk. Kauza „USA“ bude nadále IAV sledována a veřejnost informována.
  • IAV nabídl ministru vnitra Janu Hamáčkovi společenskou záruku v případě, že bude stíhán za kauzy souvisejícími s Vrběticemi. V případě jeho zájmu a vyhodnocení spisu rozhodneme, zda záruku můžeme poskytnout. Celé znění dopisu, který byl panu ministrovi Hamáčkovi zaslán dne 14. 5. 2021 naleznete na institut-av.eu /aktuality/. O dalším postupu budeme veřejnost informovat.
  • IAV zasílá již druhým rokem ZDARMA „dětský kalendář AIKI“ dětským oddělením nemocnic, rehabilitačním centrům. Je určen všem malým pacientům pro radost. Kalendář je zasílán tam, kde si o něj vedení požádá. Díky naším donátorům jsme v letošním roce mohli obdarovat větší množství dětí, které nemají to štěstí, a v tak útlém věku musí zápasit s nemocí. Více info na institut-av.eu

Ing. Alena Vitásková v.r. – předsedkyně spolku

Informace IAV 26. 5. 2021