Jaké kvality by měl splňovat nový Nejvyšší státní zástupce

Jaké kvality by měl splňovat nový Nejvyšší státní zástupce

Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) představuje dlouholetého spolupracovníka a člena právní sekce IAV JUDr. Oldřicha Heina – bývalého státní zástupce. Jeho odborné znalosti nelze nikterak zpochybnit, široký rozhled, vzdělanost, která tak chybí mnohým státním zástupcům. Pokud se hledá nástupce NSZ Pavla Zemana, měl by to být člověk kvalit JUDr. Oldřicha Heina.  Přesvědčte se sami a seznamte se s jeho analýzami, statěmi a fejetony k stavu justice, které zveřejňujeme na našem www.institut-av.eu

Jeden z posledních příspěvků s názvem „Jak dlouho ještě“ analyzuje stav státního zastupitelství, výsledky jejich práce za poslední léta. Mimo jiné je zde uvedeno:

Nad státním zastupitelstvím se stahují „těžká mračna“ společenské nevole a zloby, která nemohou rozptýlit ani občasné demonstrace dezorientovaných a zmanipulovaných občanů, kteří se bez znalosti podstaty problému snaží hájit údajnou nezávislost justice a státního zastupitelství. Tuto nevoli a zlobu totiž vyvolávají nejen tisíce nespravedlivě stíhaných osob (podle statistiky přes tisíc zprošťujících rozsudků ročně), ale i občanů s nějakým více či méně významným společenským postavením (zejména starostů obcí a měst), kteří žijí v neustálých obavách, neboť nezřídka musí řešit mimořádně obtížné a právně náročné úkoly a přitom si nikdy nemohou být jisti tím, že si na ně policisté anebo státní zástupci něco vymyslí a ve své bujné představivosti je obviní z nejrůznějších smyšlených „zločinů“.“

Mnozí státní zástupci si totiž vůbec neuvědomují, že právo je pouze minimem mravnosti (etiky).

Nejčastějším pochybením orgánů činných v přípravném řízením trestním je nerespektování zásady materiální pravdy (§ 2 odst.5 trestního řádu), která má zásadní celospolečenský význam. Základem každého smysluplně fungujícího státu jsou totiž pravda, spravedlnost a mír (resp. i společenský smír, který lze nastolit právě jen na základě spravedlnosti, pravdy a rovnosti občanů před zákonem). Bude-li proto jakékoliv trestní řízení založeno na lži (a lží je i manipulace s důkazy a jejich zatajování), otřese to důvěrou občanů ve spravedlnost a právo a tudíž i samotnými základy právního státu. Nechť je tedy připomenuta první věta § 2 odst.5 trestního řádu:

Celý příspěvek „Jak dlouho ještě“ čtěte zde:  Jak dlouho ještě – JUDr. Oldřich Hein