NE VŠICHNI ODSOUZENI JSOU ZLOČINCI

 ČLEN VÝKONNÉ RADY IAV – ZBYNĚK PROUSEK A IAV – OBDRŽELI PODĚKOVÁNÍ ZA  SVOJI PRÁCI – čtěte viz níže:

  • Dejme šanci těm, kteří si trest nezaslouží
  • Dejme šanci těm, kteří si trest zaslouží
  • Nedovolme, aby zločiny prošly bez trestu
  • Nezapomínejme, že do vězení se může dostat každý z nás

Člen Výkonné rady IAV Zbyněk Prousek a IAV obdrželi poděkování za svoji práci

Oblast trestního práva (odsouzených) není výhradní náplní Institutu Aleny Vitáskové z.s. (IAV), přestože v této oblasti jsou páchány největší křivdy, pokud se jedná o nezákonné trestní stíhání a odsouzení, porušována je Listina práv a svobod.  Touto problematikou se zabývá řada tradičních spolků, jako Šalamoun, Chamurappi, Šance na návrat, Rodiny obětí české justice, Spravedlnost a další. Se všemi jsme v kontaktu a spolupracujeme s cílem, aby nebyli odsuzování lidé za činy, které nespáchali.

IAV sdílí empatie k občanům, kteří potřebuji společenskou pomoc. Toto považujeme za závažný hendikep u státní správy, jejíž pracovníci by měli být tímto entuziasmem vybaveni. A fungující státní správa je ukazatelem spokojenosti občanů, vytváří důvěru občanů ve stát.

Oblast, kde IAV v trestním právu působí můžeme rozdělit do tří částí:

  1. Občané, kteří se dopustili trestného činu, odpykávají si trest a následně se bez prostředků a zázemí vrací do běžného života a mají zájem se do společnosti zařadit. Je nejen společensky nutné, ale i lidsky důležité, jim pomoci. Projev empatie je zásada vyspělé společnosti. Zde je naše spolupráce spojena se spolkem Šance na návrat. Týká se to vězňů, se kterými spolky pracují již v době jejich pobytu ve vězení.
  2. Občané, u kterých máme pochyby o spáchání trestného činu, za který jsou odsouzeni. V těchto případech, kdy jsou odsouzeni lidé k výkonu trestu a máme indicie, že si odpykávají trest za něco, co neudělali, tak se snažíme s jejich právníky dosáhnout obnovy procesu. Společenskou zárukou a dalšími kroky se snažíme o dosažení spravedlivého procesu.
  3. Vážně nemocné osoby ve výkonu trestu. Jsou případy, kdy do výkonu trestu nastupuje odsouzený, který je vážně nemocný, nebo se mu zdravotní stav ve vězení zhoršil natolik, že se tím (v souladu s Listinou práv a svobod) IAV zabývá. Takový je i případ KK odsouzeného na dva roky odnětí svobody, kdy trest nastupoval již vážně nemocen. Jaké kroky IAV udělal?

Dlouhý proces pomoci KK začal ve spolupráci se spolkem „Rodiny obětí české justice“, který vede naše spolupracovnice Olga Brůčková. Manžel naší klientky, která se na Institut Aleny Vitáskové z.s. (IAV) obrátila nastoupil výkon trestu v době, kdy byl velmi vážně nemocen. V průběhu výkonu trestu se zdravotní stav natolik zhoršil, že potřeboval podstoupit závažnou operaci na specializovaném pracovišti. Byl přerušen trest a odsouzený se podrobil operaci s následně nutnou léčbou. Odsouzený krátce po operaci nastoupil opět výkon trestu. IAV se připojil k žádosti o upuštění výkonu trestu ze zdravotních důvodů. Byli jsme si vědomi, že milost ze strany prezidenta republiky je zdlouhavý proces s nejasným výsledkem a dotyčný byl ve velmi vážném zdravotním stavu.

Z pohledu Listiny práv a svobod jsme vysoce hodnotili rozhodnutí soudu, který žádosti vyhověl a od zbytku výkonu trestu upustil. Dotyčný byl odsouzen k výkonu trestu na dva roky.

IAV byl velmi příjemně překvapen poděkováním, které jsme obdrželi. Celou kauzu u nás řešil člen výkonné Rady IAV pan Zbyněk Prousek. Znění poděkování uvádíme:

Dobrý den, pane Prousek,
dovolte mi, abych Vám sdělila, že soud vyhověl naší žádosti a od zbytku výkonu trestu upustil. Rada bych touto cestou poděkovala Vám a IAV za podpůrné vyjádření k této žádosti, které se jistě nemalou měrou podílelo na rozhodnutí soudu.
Ještě jednou děkuji a přeji hezký večer,
KK

Jelikož má IAV pouze omezené personální a finanční možnosti, nelze vyhovět a přijmout všechny žadatele o pomoc, kteří se na nás obrací. Pevně věříme, že se do budoucna situace zlepší a budeme moci podat pomocnou ruku potřebným.

 

 

Poděkování-Ne všichni odsouzeni jsou zločinci