PODPOŘTE NÁS

Institut Aleny Vitáskové vyvíjí činnost v oblasti ochrany a podpory základních lidských práv a svobod v České republice a zahraničí. V rámci monitoringu společnosti upozorňujeme veřejnost na „přešlapy“ státních zástupců a soudců tak, aby politici konečně přijali zodpovědnost nad stavem justice a učinili nápravu.

V České republice chceme dosáhnout změny zákonů a to:

  • Vymahatelnost práva a spravedlnosti
  • Zákony pro lidi – ne tuneláře a šmejdy
  • Omezený mandát státních zástupců a soudců
  • Osobní zodpovědnost státních zástupců a soudců
  • Povinnost státu odškodnit občany poškozené justicí
  • Inspekce nad státními zástupci a soudci

Považujeme osobní svobodu za základní kámen demokracie. S tím souvisí ničení životů lidí, kteří byli ve vykonstruovaných činech pronásledování, trestně stíhání a souzení.

Institut Aleny Vitáskové nepřijímá žádné granty, podpory a finanční dotace ze státních – veřejných financí, či evropských fondů. Považuje financování z těchto zdrojů za nemorální a nepřijatelné.

Pro svoji činnost přijímáme finanční dary pouze od soukromých dárců. Vašeho případného rozhodnutí podpořit nás v našich aktivitách si nesmírně vážíme.

Bankovní účet IAV je: 4971521309/0800

Darovací smlouvu Vám zašleme na vyžádání.

 

Děkujeme

Alena Vitásková

Předsedkyně IAV